De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 1 Pollutiepiek te Brussel Ontwerp actie- en communicatieplan BNP Paribas Fortis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 1 Pollutiepiek te Brussel Ontwerp actie- en communicatieplan BNP Paribas Fortis."— Transcript van de presentatie:

1 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 1 Pollutiepiek te Brussel Ontwerp actie- en communicatieplan BNP Paribas Fortis

2 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 2 Inhoud  BNP Paribas Fortis  Personen betrokken bij de pollutiepiek en hun rol  Procedure / Integratie binnen Corporate Environmental Management System  Communicatie: middelen  Communicatie: inhoud  Andere acties (buiten communicatie)

3 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 3 BNP Paribas Fortis  10.300 personen te Brussel, waarvan 8.700 in de grote gebouwen  Geschatte mobiliteitscijfers : 36% auto – 3.500 personen 64% openbaar vervoer  Actieplan «pollutiepiek» nog in opbouw  Nog geen «best practices», we kennen nog niet alle punten waarmee rekening dient gehouden te worden

4 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 4 Betrokken personen en hun rol  Mobiliteitscoördinator en EcoCoaches  Communicatie naar personeel  Human Ressources  Verplaatsingen « off » dag voor de halftijdsen  Telewerk  Eventuele terugbetaling treintickets, te preciseren Vanaf alarm niveau 2 (alternerend rijden, versterkte, gratis dienstverlening MIVB, max 20°C in tertiaire gebouwen):  Business Continuity Manager(s) en verantwoordelijke “Sitex”(situations exceptionelles)  Opmaken lijst met afwijkingen voor eigen medewerkers: –Safety/Security agenten die snel ergens ter plaatse moeten zijn –preventieadviseurs –IT, beurszalen...  Keukens / Afval / Waardetransporten / anderen? Externe firma’s/leveranciers  Onthaal leveringen verzekeren voor +3,5 ton (verbod tijdens spitsuren: 7-10u en 17-20u)  Verwijzen naar SLA (service level agreements). Externe firma’s dienen zelf de nodige maatregelen te nemen  Energieverantwoordelijke in de administratieve gebouwen  regeling van de verwarming tot max. 20°C

5 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 5 Procedure CEMS = Corporate Environmental Management System bij BNP Paribas Fortis:  Hulp bij de implementatie van milieumaatregelen, en de opvolging (monitoring)  Een kader bieden aan elk milieubeleid:  Actoren  Procedures  Een procedure “verontreinigingspiek” werd geïntegreerd in het CEMS

6 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 6 Communicatie: middelen  Homepage intranet:  « News »  Indien beschikbaar: ruimte voor animatieve boodschap  Bestaande Intranet site « Mobiliteit/Bereikbaarheid » herneemt alle details over de alternatieven voor de auto + speciale pagina « verontreinigingspiek »  Bestaande Mailbox « mobiliteit », met « automatic reply » die de meest gestelde vragen aanhaalt  De « EcoCoaches » informeren zodat zij vragen kunnen beantwoorden

7 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 7 Homepage intranet “News” Bewegende/ interactieve boodschappen (in functie van de mogelijkheden)

8 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 8 Intranet site « Mobiliteit / Bereikbaarheid »  Bestaande intranet site  Te ontwikkelen: speciale pagina « pollutiepiek »

9 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 9 De mailbox « mobiliteit » met « Automatic reply »  Mailbox bestemd voor alle vragen en antwoorden betreffende mobiliteit  Automatisch antwoord op de meest gestelde vragen  Kan ook gebruikt worden voor tips, boodschappen in geval van pollutiepieken

10 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 10 De EcoCoaches  Netwerk van vrijwilligers, gemotiveerd voor milieu en bereid om hun collega’s te sensibiliseren voor de milieu-acties  Hoe? korte opleiding, « toolbox » en regelmatige samenkomsten (4/jaar) om de acties te evalueren en suggesties te verzamelen  Verspreiden milieu-communicaties

11 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 11 Communicatie: inhoud Voor te bereiden:  Voorafgaande communicatie:  Volledige pagina « pollutiespiek » met informatie bestemd voor het personeel:  Verwijzing naar de milieugevolgen  De 3 alarmniveaus  wat doet BNP Paribas Fortis  wat de werknemers kunnen doen : –Verplaatsingen zoveel mogelijk vermijden –vakanties, récup, dagje afwezigheid –Telework: thuiswerk of werken in satellietbureaus –Details van de alternatieven met link naar de intranetpagina’s: te voet, fiets, openbaar vervoer, carpooling, ecodriving... –Kleding aanpassen bij verminderen van de verwarming –« news » op de intranet homepage (in het kort) + link naar deze pagina « pollutiepiek » (volledige informatie)  Communicatie is voorzien in november  Waarschuwingscommunicatie in geval van pollutiepiek: –news op intranet, verschillend afhankelijk van het alarmniveau –Ook deze communicatie zal klaar zijn begin november

12 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 12 Acties (buiten de communicatie)  Nog veel punten te definiëren, ervaringen opdoen  Onder andere :  Mogelijkheid tot gemakkelijke verplaatsing van de « off » dag voor de halftijdsen  Uitbreiding telewerken, satellietbureaus  Mogelijkheid tot terugbetaling treintickets (modaliteiten, administratieve belasting)  zich verzekeren dat het kritische personeel effectief een oplossing vindt (werken op afstand, carpooling met correcte nummerplaat, eventuele inbreuken, etc.)  Probleem voor sommige kritieke leveringen?  Afstelling van de verwarming is niet altijd evident: verschillende installaties in eenzelfde gebouw, meerdere gebruikers zelfde gebouw, IT-zones, … bemoeilijken de regeling.

13 Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 13 Contactpersonen  Peter Heck, Amélie Cardyn Sustainability Team BNP Paribas Fortis  amelie.cardyn@fortis.com peter.heck@fortis.com


Download ppt "Amelie Cardyn/Peter Heck | 28/06/2014 | 1 Pollutiepiek te Brussel Ontwerp actie- en communicatieplan BNP Paribas Fortis."

Verwante presentaties


Ads door Google