De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-11-2004Patrimoniale GeomaticaCel1 BeSt …PatrIS Michel Van Acker Frederic Mortier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-11-2004Patrimoniale GeomaticaCel1 BeSt …PatrIS Michel Van Acker Frederic Mortier."— Transcript van de presentatie:

1 17-11-2004Patrimoniale GeomaticaCel1 BeSt …PatrIS Michel Van Acker Frederic Mortier

2 Inhoud •Model BeSt –Werkgroep GeoCoDi –Principes •Projecten CadMap - CadGIS - PatrIS –Context –Alpha <> GIS –Kadastrale Eenheid •BeSt + CADGIS –Integratie

3 Model BeSt

4 Model BeSt – GeoCoDi •Coördinatiecomité –Opgericht op vraag van beheerscomité NGI –Vanaf 2000 –Tussen NGI en de 3 Gewesten –Voorbereiding van akkoorden tot samenwerking •Werkgroep RTK •Werkgroep GeoCoDi –Gemeenschappelijk geografisch woordenboek –Kadaster = 5e partner –14 vergaderingen tussen september 2000 en juni 2002 –Model BeSt •Evolutie sedert 2002

5 GeoCoDi - Principes •Infrastructuur van gemeenschappelijke geografische informatie onder gedecentraliseerde en gedeelde verantwoordelijkheden –Decentralisatie van de gegevens en de verantwoordelijkheden –Uitwisselingsplatform van informatie –Toereikend niveau van compabiliteit met de 5 modellen van de partners –Verantwoordelijkheid rekening houdend met de objecten en de geografische verdeling

6 GeoCoDi - Principes •Beschikbaarheid van gegevens –Piramidale benadering •Systeem van uitwisseling op 2 niveaus –Gevalideerde informatie –Voorstellen van wijziging of anomalieën –Workflow •Metadata –Historiek –Per registratie

7 BeSt Streets

8 BeSt Address •Zoals op een omslag, maar zonder naam van geadresseerde (bestemmeling) –[Address Name] –Street Name –House Number –[Box Number] –Postal Zip –Municipality Name

9 BeSt Address

10

11 BeSt Objects

12 CadMap - CadGIS - PatrIS

13 CadMap •CADMAP = het kadastraal percelenplan beheren en bijwerken onder digitale vorm –Onontbeerlijke tussenstap naar CadGIS •Doelstellingen –Recuperatie van de bestaande planbladen –Digitaal beheer en bijwerking van de planbladen –Geometrische verbetering –Kadastrering van het openbaar domein

14 CadGIS •CADGIS = alle kadastrale gegevens moeten worden samengevoegd in een GIS (legger en plan) –Dit GIS is de sokkel van PatrIS •3 essentiële fasen –Continu digitaal plan –Oprichting ruimtelijke gegevensbank –Integratie van CadNet

15 CadGIS •Bijwerking CadGIS –Specifieke rol voorzien voor de landmeter –Uitwisseling van gegevens met Gewesten en NGI •Voorstudie –Werd eind 2003 aangevat –Dient te steunen op gedachtenwisseling tussen Kadaster, Gewesten en NGI –Aantal werkgroepen werden opgericht (Adres, Dico, …) –Stuurgroep STRATEGIS met vertegenwoordigers van alle partijen: •Opvolging coördinatie werkgroepen •Voorbereidingen PatrIS

16 CADNET Papieren Legger Papieren Legger Mecanografische Legger Mecanografische Legger Planbladen op papier Planbladen op papier Planbladen op film Planbladen op film CADMAP CADGIS PATRIS Registratie Domeinen Hypotheken

17 PatrIS •PATRIS = patrimoniale gegevensbank –Een PATRimoniaal InformatieSysteem dat de informatie van het Kadaster, de Registratie, de Domeinen en de Hypotheken hergroepeert. –Uiteindelijke doel van de evolutie binnen AAPD. –Database die alle patrimoniuminformatie (waarvoor FOD Financiën bevoegd is) verzameld en omgeven is door meerdere toepassingen. –…

18 PatrIS •PATRIS = patrimoniale gegevensbank –… –Deze database laat toe om alle informatie die verband houdt met het patrimonium van een natuurlijk of rechtspersoon (actief en passief) te verzamelen, te beheren, bij te houden en mee te delen; alsook de juridische zekerheid van deze transacties te verzekeren. –Aan talrijke potentiële gebruikers (zowel uit openbare als privé-sector) roerende en onroerende gegevens verstrekken over samenstelling en waarde van het patrimonium van alle natuurlijke en rechtspersonen. –Rekening houden met verleende machtigingen en regels ter bescherming van de privacy. –…

19 PatrIS •PATRIS = patrimoniale gegevensbank –… –Mogelijkheid tot linken naar bestaande gegevensbanken die verband houden met dezelfde domeinen en die worden beheerd door andere instanties. –Vervollediging van de informatie: partnerschap tussen patrimoniale documentatie en externe partners (overheden, notarissen, landmeters, banken, NGI, …).

20 PatrIS

21 •PATRIS = onderdeel van de Kruispuntbank van de Patrimoniumdocumentatie –Deze kruispuntbank is verzameling – binnen gemeenschappelijk netwerk – van de verschillende patrimoniale gegevensbanken beheerd door federale, gewestelijke en parastatale overheidsinstanties. –Elke autoriteit is verantwoordelijk en bevoegd voor beheer en bijwerking van zijn eigen database.

22 PatrIS

23 PatrIS: Alpha <> GIS

24 Kadastrale Legger

25 Kadastrale Eenheid •Eengezinswoning –1 KE = de grond –1 KE = het gebouw •Onroerend goed met 2 appartementen –1 KE = de grond –1 KE = het gebouw –2 KE = de 2 appartementen –1 KE = de gemeenschappelijke delen –2 KE = de 2 kelders –2 KE = de 2 garages

26 Kadastrale Eenheid

27

28 BeSt + CadGIS

29 BeSt Address & Building Part

30

31 Adressen •Delen van de informatie van bijwerking met de Gewesten •Verantwoordelijkheid Gewesten <> Gemeenten •Adres = –Punt: geöriënteerd (= object) –Attributen van kadastrale eenheid (= attributen van object)  PATRIS

32 Dank voor uw aandacht Frederic Mortier FOD Financiën – AAPD Patrimoniale GeomaticaCel Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel mailto: frederic.mortier@minfin.fed.befrederic.mortier@minfin.fed.be tel: +32 (0)2 336 58 47 Michel Van Acker – mailto: michel.vanacker@minfin.fed.bemichel.vanacker@minfin.fed.be tel: +32 (0)2 336 20 49


Download ppt "17-11-2004Patrimoniale GeomaticaCel1 BeSt …PatrIS Michel Van Acker Frederic Mortier."

Verwante presentaties


Ads door Google