De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over het migratie traject Ontwikkeling van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over het migratie traject Ontwikkeling van de."— Transcript van de presentatie:

1 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over het migratie traject Ontwikkeling van de Architectuur voor het Geintegreerde Systeem voor de Patrimonium Documentatie - 11 juni 2004 v0.3 IBM and Fod Fin confidential

2 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 2 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

3 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 3 Ontwerp van applicatie en technische architectuur Aanpak via een aantal workshops  Workshop over de Toekomstige Architectuur - Overeenstemming bereiken over principes, structuren en karakteristieken van de toekomstige architectuur - Bepaling van de doel-architectuur voor het migratie traject  Applicatie en Technische Architectuur  Workshop over het Migratie Traject  Vertrekkend van Evaluatie van de Bestaande Systemen, Applicatie en Technische Architectuur - Overeenstemming bereiken over de fasering van de projecten die moet toelaten om de doel architectuur te realiseren  Migratie Strategie  Workshop over de Toepasselijke Standaarden - Overeenstemming bereiken over de standaarden, principes en feitelijkheden die van toepassing zijn op mogelijke realisaties van de voorgestelde specificatie  Onderdeel van Applicatie en Technische Architectuur

4 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 4 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

5 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 5 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

6 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 6 Voorgestelde architectuur van het Geintegreerde Systeem van de Patrimonium Documentatie

7 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 7 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

8 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 8 Business objectieven  De voornaamste doelstelling van de patrimoniale gegevensbank is het verbeterde beheer van de patrimoniale documentatie door: - de dienstverlening aan de gebruikers te verbeteren - aan de behoeften van de externe partners tegemoet te komen en nauwer met hen samenwerken - de momenteel niet geïntegreerde documentatie bijgehouden door de onderscheiden sectoren van de AKRED te integreren - de achterstand in de bijwerking van de patrimoniale documentatie aangaande de onroerende overdrachten te verminderen en deze documentatie zodoende beter te laten overeenstemmen met de juridische realiteit en alzo een verhoogde juridische zekerheid te bieden - de procedures van bijwerking te rationaliseren - de aflevering van informatie (kadastrale uittreksels, getuigschriften,..) te versnellen

9 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 9 Realisatie van de business objectieven  1ste objectief: integratie registratie en kadaster (de automatisatie van de aanlevering van gegevens via het formulier 60 inbegrepen)  Streven naar een zo’n waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de realiteit.  2de objectief: centralisatie van de hypothecaire gegevens, integratie van de hypotheken  De centralisatie van de gegevens zal ook de exploitatie ervan vergemakkelijken door alle ambtenaren van Patrimonium Documentatie.

10 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 10 IT richtlijnen  Uitfazering van alle mainframes  Alle applicaties zijn voor herziening vatbaar

11 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 11 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

12 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 12 Een aantal thema’s komen terug in elk project gezien hun centrale rol zowel in Coperfin I als in de toekomstige architectuur.  Elk project zal behoeften hebben in termen van - het Uniek Patrimoniaal Dossier  wordt onmiddellijk aangevat gezien de business prioriteiten - bulk data import - bulk data export (aanlevering TBT basis informatie) - referentiële gegevens - presentatie  principe: alle ontwikkelingen voor deze aspecten worden aangevat in de projecten in lijn met de toekomstige architectuur  gevolg:  initïele stap bestaat uit het leggen van het fundament van het Uniek Dossier  algemene voorwaarden:  ondersteuning van grote gegevensstromen door CCFF  standaard voor queueing  product selectie voor scheduling, workflow, dossierbeheer

13 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 13 Type project I: Projecten gebaseerd op workflow en/of dossierbehandeling  Bijv. systemen ter ondersteuning van Waardering, Opmeting, Bijwerken Patrimonium,…  Assumpties: - workflow & dossierbeheer: beschikbaar en gebruiksstandaarden gedefinieerd (omvattend de definitie van de organieke structuur van het Fod Fin en de affectatie van ambtenaren in deze structuur) - aanlevering risicoprofielen vanuit DWH-Risicobeheer - standaard ivm de geintegreerde werkomgeving gedefinieerd - ontwikkelingsstandaarden en ondersteuning gedefinieerd  Karakteristieken: - automatisatie van typische manuele processen via workflow & dossierbeheers technologie met vooral interacties met het Unieke Patrimonium Dossier - Workflows (en dus ook de electronische dossiers) kunnen voortgezet worden in andere applicatieve componenten (i.e. in andere functionele domeinen)

14 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 14 Type Project II: Data Integratie, Reconciliatie, Migratie  Integratie met Uniek Dossier (bijv. Hypo, TP380,…)  Reconciliatie - CadNet Loco - Hypo CadNet  Migratie - Dbase, MySQL, DLI  RDC

15 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 15 Voorstel voor Data Reconciliatie  Als het conflict tussen de verschillende manier van gegevensbenadering kan gedetecteerd worden - Hypothese: het conflict kan niet automatisch opgelost worden - Hypothese: gegevens kunnen gemigreerd worden zonder eerst gereconcilieerd te worden  Ofwel wordt er bij het ophalen van informatie nagegaan of de informatie conflicteert en ter correctie aangeboden (geleidelijke synchronisatie van de informatie van de redundante gegevensbronnen)  Ofwel wordt de conflicterende informatie via batch jobs opgehaald (volgens verschillende criteria) en als anomalieën in het workflow systeem geïnjecteerd zodat ze expliciet kunnen behandeld worden door mensen met het gepaste profiel

16 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 16 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

17 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 17 Aanpak: Vertrekpunt & Doel  Vertrekpunt: - Resultaat van de analyse applicatie portfolio As-Is - Beperkingen die uit het GSPD Applicatie Architectuur volgen en die een bepaalde project volgorde opleggen (bijv. noodzaak van ondersteuning vanuit Uniek Patrimoniaal Dossier)  Doel: - Opstellen van een mogelijke sequentie van projecten ter oplevering van het Geintegreerd Systeem rekening houdend met de business objectieven/ICT beperkingen

18 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 18 De resultaten van de analyse van de huidige applicatie portfolio.

19 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 19 De componenten van het GSPD vormen de basis voor de identificatie van de projecten relevant voor de migratie.

20 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 11/06/04 20 Aanpak  Voorkeur voor het opbouwen van het Uniek Patrimoniaal Dossier vooraleer de processen te integreren (getrouwe weergave van de realiteit)  Opbouwen elektronische dossiers: eerst opbouwen voor ‘Opmeten en Waarderen van het Patrimonium‘ en dan laten integreren in elektronische dossiers die een uitgebreider stuk van het algeheel proces omvatten  Elektronisch en gestructureerd aanleveren van de aanvragen tot het bijwerken van het Patrimonium (i.e. automatisatie van de inputkanalen)  Discussie over de relaties tussen de benodigde projecten in 5 stappen

21 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 21 1ste deel van een mogelijke project sequentie  Rekening houden met de specifieke behoeften van GSPD

22 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 22 2de deel van een mogelijke project sequentie

23 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 23 3de deel van een mogelijke project sequentie Stap uit het STIR project

24 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 24 4de deel van een mogelijke project sequentie  Data integratie & reconciliatie van Hypo op basis van snapshot (en dan incrementeel)  Integratie electronische inputkanalen via gestructureerde opdracht op papier indien nodig  Reconciliatie start zodra data werd gemigreerd  Creëren van mutaties (zonder impact op de zakelijke rechten in een eerste phase nog in CadNet), via gepaste connectoren naar het Uniek Patrimoniaal Dossier

25 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 25 5de deel van een mogelijke project sequentie

26 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 26 Overzicht van de geïdentificeerde projecten

27 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 27 Overzicht van de geïdentificeerde project clusters

28 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 28 Agenda  Inleiding en Positionering van de 3 workshops  Bespreking PV vorige workshop  Positionering Toekomstige Architectuur  Business Prioriteiten  Analyse type projecten  Discussie over de projecten nodig voor de realisatie van GSPD  Afsluitende beschouwing

29 Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2004 11/06/04 FOD Financiën Geïntegreerd Systeem voor Patrimoniale Documentatie 29


Download ppt "Business Consulting Services © Copyright IBM Corporation 2002 Fod Fin: Patrimonium Documentatie Workshop over het migratie traject Ontwikkeling van de."

Verwante presentaties


Ads door Google