De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in de groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in de groep."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in de groep

2 Kennismaking Zoek iemand die…….

3 Werken in de groep Regels en afspraken  schoolregels  klassenregels  pestprotocol Rooster  technisch lezen: We beginnen met klankzuivere woorden, dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze zegt. In het begin zijn dit woorden met twee of drie letters, zoals b.v. maan. Hierna komen woorden met meerdere medeklinkers vooraan of achteraan: ‘draak, baars, straf, worst’. Ook komen samengestelde woorden aan bod: ‘leesboek, rugzak’.  Rekenen: We werken aan getalbegrip: een hoeveelheid kunnen koppelen aan een getal. Begrippen komen aan de orde: meer-minder, groot-klein, links-rechts, weinig-veel, evenveel. Kinderen leren vergelijken en splitsen (= verdelen). Het splitsen gebeurt eerst concreet: we verdelen echte ballen. Daarna wordt er gewerkt met plaatjes en tot slot maken de kinderen rijtjes met sommen tot en met 10. Het is heel belangrijk dat de kinderen goed kunnen splitsen, dit om de sommen tot en met 10 snel te kunnen uitrekenen. Na het splitsen worden de bussommen aangeboden, ook dit gebeurt eerst weer concreet: kinderen spelen dat ze in een bus zitten en stappen in en uit. Daarna wordt het een tekeningetje op het bord en op het laatst is het alleen nog een som. We spreken eerst over ‘erbij’ en ‘eraf’ en later ook over ‘plus’ en ‘min’. Kinderen moeten aan het einde van groep 3 de sommen tot en met 10 geautomatiseerd hebben. Klokkijken: we leren hele en halve uren, maar ook enkele minuten voor en over het hele en halve uur.

4 Werken in de groep  Wereldoriëntatie: We werken thematisch en sluiten aan bij actuele onderwerpen.  Gymmen: op woensdag en donderdag. Op donderdag de handdoek niet vergeten!  Handvaardigheid en tekenen: methode; Moet je doen!  Sociale vaardigheden: Kanjertraining De schooltijden zijn de lestijden. Zelfstandig werken  - stoplicht  - uitgestelde aandacht; zelfstandig werkkaartje  - timetimer Knijperkaart  - stimuleren goede werkhouding  - positief gedrag wordt benoemd  - beloningskaartjes

5 Bijzondere activiteiten  de VAK, DOK; o.a. in de Vindplaats  projectweken: Oktober: projectweek 1: Kinderboekenweek “Raar maar waar” Januari: Nationale Voorleesweken Juni: projectweek 2: thema nog niet bekend Werken in/buiten de groep

6 Leerlingzorg In de groep  Niveaugroepen: verlengde instructie groep, basisgroep, plusgroep  Lesgeven op maat  kijken naar onderwijsbehoeften  coöperatieve werkvormen (leren met elkaar en van elkaar) Buiten de groep  Remedial teacher  Intern begeleider  Handelingsplannen

7 Huiswerk Doel Het inoefenen van reeds aangeleerde stof. Zo blijft de stof beter hangen. Hoeveelheid  In de groep 3 zonodig 1 x per week leeshuiswerk. Oefenen op de website bij groep 3: Leuk voor thuis

8 Toetsing en rapportage Toetsen  Citotoetsen: rekenen, spelling, woordenschat, AVI (tekst lezen) en DMT (woordjes lezen).  Methodegebonden toetsen: rekenen, technisch lezen.  W.O. wordt alleen beoordeeld op inzet. Rapport  2 keer per jaar een rapport: januari/februari, juli  2 keer per jaar rapportgesprekken, na het 1 e voor het 2 e rapport  Leerlingvolgsysteem waarin toetsresultaten worden bijgehouden

9 Omgang ouders - school Vragen, conflicten, problemen ?  Neem gerust contact op met de leerkracht.  De school neemt altijd contact op indien nodig. Er is altijd contact tussen ouders en school indien een kind extra begeleiding (een handelingsplan) krijgt. Ouderhulp: graag! Vult u de hulpcheque in die u bij binnenkomst gekregen hebt.

10 Algemene informatie Bij afwezigheid  Telefoon: 015-2568365  Mail: ziek@cornelismusius.nlziek@cornelismusius.nl Overblijven  Los overblijven kan niet, overblijven kan alleen met strippenkaart.  Strippenkaart: 20 keer voor 30 euro of 10 keer voor 17,50 euro Naschoolse opvang: De lange keizer Luizencape: 2,50 euro Website, Facebook, schoolkalender en Informusie


Download ppt "Kennismakingsavond 8 september 2015 Welkom in de groep."

Verwante presentaties


Ads door Google