De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mini- symposium zorg. Passend onderwijs. Expertisecentrum Studentbegeleiding Alle 2 e en 3 e lijns-begeleiding samengebracht in één team Regie, samenhang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mini- symposium zorg. Passend onderwijs. Expertisecentrum Studentbegeleiding Alle 2 e en 3 e lijns-begeleiding samengebracht in één team Regie, samenhang."— Transcript van de presentatie:

1

2 Mini- symposium zorg. Passend onderwijs.

3 Expertisecentrum Studentbegeleiding Alle 2 e en 3 e lijns-begeleiding samengebracht in één team Regie, samenhang en afstemming Operationeel sinds 1-5-2014 43 medewerkers Iedere student de kans om succesvol te BLIJVEN meedoen.

4 Onderdelen Schoolmaatschappelijk werk Trainingen Loopbaanbegeleiding en testwinkel Passend Onderwijs Verzuimbegeleiding ZAT-structuur Loket leren en werken Coachproject Kamers met Kansen ROC4Competence Financieel spreekuur Jeugdarts en sociaal verpleegkundigen van GGd Jongerenloket

5 Passend onderwijs : Doelen Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. 1.Men geeft duidelijkheid over toewijzing extra ondersteuning. 2.Minder bureaucratie = LGF verdwijnt. 3.Goed onderwijs en goede extra ondersteuning. 4.Geen thuiszitters. 5.Betere afstemming tussen onderwijs en zorg.

6 Wetten: Passend onderwijs (1-8-2014) Participatiewet (1-1-2015) Wet gelijke behandeling (1-1-2003)

7 Passend onderwijs. Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Mbo-instellingen zijn vanaf 1-8-2014 zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. Centraal staat wat de student nodig heeft om succesvol zijn mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden. Het is belangrijk dat het MBO daarbij samenwerkt met het voortgezet onderwijs, gemeenten, UWV-werkpleinen, (jeugd)hulpverleningsinstanties en werkgevers.

8 Algemene regels voor MBO geen onderscheid maken op grond van leeftijd, geloof of handicap. geen deelnemers weigeren op grond van het aantal zorgleerlingen. niet selecteren op handicap/beperking mag afwijzen als de belasting onevenredig is. moet zorgvuldige toelatingsprocedure hanteren. verplichting om aanpassingen te doen voor student met beperking; bv aanpassing opleiding, stage en de wijze van examinering aan de beperking van de student. mag niet leiden tot verlaging van niveau van opleiding en examen.

9 Wet Gelijke Behandeling: Intake Individuele benadering in plaats van benadering op grond van stereotype opvattingen; Goede voorlichting rondom opleiding /beroep; Zorgvuldig onderzoek: onderbouwing rondom geschiktheid en aanpassingen, verplichte inzet van voldoende aanpassingen Eenduidig beleid duidelijke procedures t.a.v. toelatingscriteria. Vastleggen van advies en resultaten uit onderzoek uit gesprek Weigering mag niet leiden tot uitsluiting voor een opleiding van de keuze, daarom moet de bewijslast voor uitsluiting liggen bij de instelling en moet er beroep mogelijk zijn. Voor afgewezenen moet er een acceptabel alternatief zijn.

10 WGB: over aanpassingen: School doet voldoende inspanningen om aanpassingen te treffen; Student dient zelf kenbaar te maken dat er behoefte is aan aanpassing; Aanpassingen dienen vastgelegd te worden en gecommuniceerd te worden met medewerkers; School dient actief mee zoeken naar geschikte stage en dient belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen School moet creatief zijn tav aanpassingen/ begeleiding die onderwijs/stage mogelijk moeten maken.

11 Participatiewet Dit Kabinet wil de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten. In de Participatiewet staan maatregelen waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De gemeente kan er voor kiezen om middelen uit de Participatiewet in te zetten om mensen te helpen een baan te krijgen. Bijvoorbeeld een jobcoach, werkplekaanpassing of scholing.

12 Centrale vraag: Wat heeft de student nodig om succesvol zijn mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden? Wanneer leidt dat dan tot een volwaardige arbeidsplek? Wat is daar voor nodig?

13 Arrangementen Spoor 1:aanpassingen aan leeromgeving v.d. student. Aanpassingen: examens, aanpassingen leeromgeving, gebruik van speciale materialen, voorzieningen, zowel op school als op de stage. Spoor 2: student vaardigheden aanleren waarmee hij zich kan aanpassen aan de leeromgeving. Introductiebijeenkomst. Studieklas Individuele coaching, school + BPV. Co-teaching, ondersteuning in de klas. Beroeps(her)oriëntatie Preventie & advies voortijdig school verlaten Passend leren & werken

14 Beroepspraktijkvorming. Student ondersteunen in het zoeken van een geschikte stageplek Student voorbereiden en ondersteunen tijdens de stage Voorbereiden en informeren van het stagebedrijf Goede afspraken maken en evalueren

15


Download ppt "Mini- symposium zorg. Passend onderwijs. Expertisecentrum Studentbegeleiding Alle 2 e en 3 e lijns-begeleiding samengebracht in één team Regie, samenhang."

Verwante presentaties


Ads door Google