De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers m.m.a.scheepers@HR.nl www.med.HR.nl/scmma Collegejaar 2011-2012 college 6

2 College 6: Hoofdstuk 10: Conclusie & discussie

3  Evalueren van onderzoeksresultaten: Wordt de onderzoeksvraag beantwoord? Welke conclusies kan ik trekken op basis van mijn resultaten? Is het onderzoek betrouwbaar en valide? Welke aanbevelingen kan ik doen?  Naar de opdrachtgever  Onderzoektechnisch (voor bijv. vervolgonderzoek) Zijn er methodologische en inhoudelijke leermomenten? Zijn er discussiepunten?

4 Bij het trekken van conclusies verbind je de onderzoeksresultaten met de probleemstelling en geef je antwoord op de centrale vraagstelling van het onderzoek! Je interpreteert dus de resultaten aan de hand van de probleemstelling

5  Het doel van de conclusies is om een goed en (liefst bondig) antwoord te formuleren op de centrale vraagstelling  Vermijd hierbij het gebruik van numerieke resultaten, die heb je al laten zien! De conclusie bestaat uit zinnen, geen cijfers!  In de conclusies ga je de resultaten interpreteren, of een mogelijke verklaring geven voor het gevonden resultaat.

6  Nádat je conclusies getrokken hebt, kun je (n.a.v. de doelstelling) aanbevelingen doen naar de opdrachtgever: Adviezen ter verandering of verbetering van een situatie bij de opdrachtgever  In de discussie: Bespreek de conclusies in het licht van de probleemstelling Eventueel je eigen mening over de conclusies Wat betekenen de resultaten:  voor de opdrachtgever?  Voor de praktijkdoelen  Voor de kennisdoelen van het onderzoek Evaluatie onderzoeksproces (veldwerk, respons, etc.)

7  Kwaliteit van het onderzoek: Tijdens operationalisatie rekening houden met de validititeit van de instrumenten Tijdens samenstelling van de steekproef de rekening houden met de generaliseerbaarheid Tijdens de analyses de betrouwbaarheid van de gegevens toetsen en de validiteit van de instrumenten

8 In de evaluatiefase kom je nógmaals op deze kwaliteitsaspecten terug:  Methodologische verantwoording: Zijn de onderzoeksresultaten betrouwbaar? Zijn de conclusies te generaliseren naar de populatie? (externe validiteit van de steekproef) Heb je écht gemeten wat je meten wilde? Hoe sociaal wenselijk waren de antwoorden? Wat is de interne validiteit van de resultaten?

9 Behalve naar de methodologische kwaliteit moet je ook naar de bruikbaarheid van de resultaten kijken!  Ook al zijn de resultaten niet generaliseerbaar naar een bredere groep, ze kunnen wél vaak als “indicatief” gezien worden  Instrumentele bruikbaarheid

10 Aanbevelingen voor de organisatie:  Let erop dat aanbevelingen zijn af te leiden uit de onderzoeksresultaten! Organisaties hebben soms een 2-ledig doel met het onderzoek… Je krijgt te maken met “een verborgen agenda” van de opdrachtgever”  Zorg dat je baas blijft over de onderzoeksresultaten en laat je bij het doen van aanbevelingen niet onder druk zetten!

11 Aanbevelingen voor toekomstig (vervolg) onderzoek: Nieuwe vragen ontstaan uit je resultaten In de opzet zaten fouten (systematisch of toevallig) en je doet aanbevelingen voor verbetering  In de wetensschap geldt dat onderzoek als “goed” wordt bestempeld als het meer vragen oproept dan het beantwoordt!!

12 Onderzoek doen is leuk!! Piano stairs http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw


Download ppt "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."

Verwante presentaties


Ads door Google