De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WEGWIJZER Waar kunnen clubs terecht voor ondersteuning?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WEGWIJZER Waar kunnen clubs terecht voor ondersteuning?"— Transcript van de presentatie:

1 WEGWIJZER Waar kunnen clubs terecht voor ondersteuning?

2 Projectnaam Website E-mail Telefoonnummer Wat doen we? ONDERSTEUNING FEDERATIE

3 Projectnaam Website E-mail Telefoonnummer Wat doen we? ONDERSTEUNING FEDERATIE

4 Dynamo Project Websitewww.dynamoproject.be E-mailinfo@dynamoproject.be Telefoonnummer09 243 12 94 Wat doen ze? Het Dynamo Project biedt ondersteuning voor sportclubbestuurders. Je kan er terecht voor:  Informatie via brochures, tools en modeldocumenten ter ondersteuning van de administratie en het beleid van je club  Vragen via de helpdesk  Bijscholingen rond tal van verschillende onderwerpen  Individuele maatbegeleiding rond vzw-wetgeving, fiscaliteit, boekhouding, vrijwilligersbeleid… MANAGEMENT

5 Vlabus Websitewww.vlabus.be E-mailinfo@vlabus.be Telefoonnummer09 243 12 70 Wat doen ze? Bij Vlabus kan je terecht voor:  Enthousiaste sportlesgevers met diploma  Een correcte verloning voor je eigen trainers  Volledige loonadministratie zonder rompslomp  Alle (juridische) vragen rond sport en tewerkstelling MANAGEMENT

6 SOCIALware Websitewww.socialware.be E-mailinfo@socialware.be Telefoonnummer02 256 99 93 Wat doen ze? Bij SOCIALware kan je als vzw informaticaproducten aankopen tegen een goedkoop tarief (bijvoorbeeld Microsoft Office, Adobe, Cisco, …) MANAGEMENT

7 Vlaamse Trainersschool Websitewww.bloso.be/vlaamsetrainersschool E-mailvts@bloso.be Telefoonnummer02 209 47 21 Wat doen ze? VTS organiseert opleidingen en bijscholingen voor trainers. Bij VTS kunnen jouw trainers een sporttakgerichte (bijvoorbeeld van initiator tot trainer A), beroepsgerichte, begeleidingsgerichte of aanvullende opleidingen (bijvoorbeeld Multimove) volgen TRAINERS

8 VTS-Plus Website www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Bijscholingen/Pages/Allenieuw eitemsVTSPlus.aspx E-mailVTSplus@bloso.be Telefoonnummer02 209 46 82 Wat doen ze? Bij VTS Plus kunnen jouw trainers terecht voor bijscholingen rond sporttakoverschrijdende onderwerpen. TRAINERS

9 Coach met de M-factor Websitewww.mfactor.be E-mailinfo@mfactor.be Wat doen ze? Het project heeft als doel om via de jeugdcoach de Vlaamse jeugdsportclub tot een hefboom voor een gezonde en levenslange sportparticipatie te maken. Daarvoor zal het project inzetten op het identificeren en het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en attitudes van de jeugdcoach, die nodig zijn om de autonome motivatie, de "goesting" van jeugdsporters te verhogen. TRAINERS

10 Multimove voor kinderen Websitewww.multimove.be E-mailinfo@multimove.be Telefoonnummer09 243 12 62 Wat doen ze? Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wil Multimove de motorische ontwikkeling van 3- tot 8-jarige kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Clubs kunnen bij hen aanmelden om in te stappen in het project en kunnen dan gebruik maken van lesmateriaal en opleidingen. SPORTPROMOTIE

11 Stichting Vlaamse Schoolsport Websitewww.schoolsport.be E-mailsvs@schoolsport.be Telefoonnummer02 420 06 80 Wat doen ze? Stichting Vlaamse Schoolsport treedt op als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen en staat in voor:  het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport  het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds  het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. SPORTPROMOTIE

12 Steunpunt G-sport Vlaanderen Websitewww.gsportvlaanderen.be E-mailinfo@gsportvlaanderen.be Telefoonnummer03 240 62 98 Wat doen ze? Het Steunpunt G-sport Vlaanderen richt zich dan ook naar volgende kerntaken:  Infoloket voor G-sporters, clubs, overheden, organisaties, …  Doorverwijzing naar leden G-sport Vlaanderen of andere ondersteunende organisaties  Promoten van en sensibiliseren rond G-sport  Uitbouwen van beleid rond G-sport en Mobiliteit  Uitbouwen van beleid rond G-sport en Onderwijs  Uitbouwen van beleid rond G-sport en Welzijn  Uitbouwen van beleid rond G-sport en Toegankelijkheid  Uitbouwen van beleid rond G-sport en Competentie-ontwikkeling SOCIAAL

13 Intro Websitewww.intro-events.be E-mailinfo@intro-events.be Telefoonnummer02 465 67 00 Wat doen ze? Bij Intro vzw kan je terecht voor het toegankelijk maken van je werking, activiteiten en evenementen voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en voor personen met een autismespectrumstoornis. SOCIAAL

14 Démos vzw Websitewww.demos.be E-mailinfo@demos.be Telefoonnummer02 204 07 00 Wat doen ze? Démos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Bij Démos kan je terecht voor project- en praktijkondersteuning rond sportparticipatie van diverse doelgroepen en de aanpak binnen je sportclub. SOCIAAL

15 Sport & Verkeer Websitewww.sportenverkeer.be E-mailinfo@sportenverkeer.be Wat doen ze? Sport & Verkeer is de verkeersgids voor sporter en sportclub. Je kan er terecht voor:  Informatie, aanbevelingen en inspiratie rond verkeersveiligheid  Instrumenten om te werken aan verkeersveiligheid, zoals een communicatiegids SOCIAAL

16 Kies kleur tegen pesten Websitewww.kieskleurtegenpesten.be Wat doen ze? Het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ stelt zich tot doel het pestprobleem bij kinderen en jongeren te helpen voorkomen en terugdringen. Je kan er terecht voor informatie en voor het bestellen of het uitlenen van educatieve materialen om actief aan de slag te gaan in jouw sportclub. SOCIAAL

17 OPEN sportclub Telefoonnummer02 204 07 00 Wat doen ze? Deze website is de online vertaling van de Dynamo Projectbrochure “Een OPEN sportclub”. Op de website kan je terecht voor:  Oplossingen en praktische tips om participatiedrempels weg te werken  Documenten om je werking te ondersteunen en verbeteren, zoals een onthaalbrochure, afbetalingsplan, …  Een overzicht van ondersteuningspartners en relevante bijscholingen SOCIAAL

18 EU Sport Link Websitewww.eusportlink.be E-mailphilippe.dewitte@eusportlink.be Telefoonnummer09 243 12 98 Wat doen ze? EU Sport Link wil alle georganiseerde sportactoren (sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportbonden, sportinstituten, enz.) helpen om projecten te realiseren met EU-projectsubsidies. Je kan er terecht voor informatie over mogelijke subsidies. PROJECTSUBSIDIES

19 Internationaal centrum ethiek in de sport Websitewww.ethicsandsport.com E-mailinfo@ethicsandsport.com Telefoonnummer09 218 91 24 Wat doen ze? Bij ICES kan je terecht voor:  Informatie over ethische thema’s  Inspiratie voor acties en initiatieven voor ethische thema’s  Instrumenten om te werken aan bepaalde thema’s  Een stappenplan om op lange termijn een positief en ethisch klimaat te creëren  Een overzicht van het vormingsaanbod rond ethische thema’s ETHISCH SPORTEN

20 Sport met grenzen Websitewww.sportmetgrenzen.be E-mailinfo@ethicsandsport.com Telefoonnummer09 243 12 62 Wat doen ze? Bij ‘sport met grenzen’ kan je terecht voor:  Informatie over lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport  Een methodiek om gedrag in te schatten en gepast te reageren  Een overzicht van beleidsinitiatieven om het thema grondig aan te pakken  Een wegwijzer bij wie je terecht kan met een vraag of melding  Promotiemateriaal om draagvlak te creëren in jouw organisatie ETHISCH SPORTEN

21 Panathlon Vlaanderen Websitewww.panathlonvlaanderen.be E-mailinfo@panathlonvlaanderen.be Wat doen ze? Panathlon Vlaanderen is vooral bekend om haar Panathlon Verklaring. Clubs en sportbegeleiders kunnen deze verklaring ondertekenen om zich te engageren. Daarnaast organiseert Panathlon activiteiten zoals studiedagen, het ondersteunen van sportevenementen en het sensibiliseren van alle actoren in de sportwereld evenals het grote publiek. ETHISCH SPORTEN

22 Dopinglijn Websitewww.dopinglijn.be E-maildopinglijn@vlaanderen.be Telefoonnummer09 553 35 37 Wat doen ze? Contacteer de dopinglijn:  Indien u een vraag heeft omtrent doping in het algemeen of niet zeker weet of het product of geneesmiddel dat u gebruikt toegelaten is.  Als u elitesporter bent en een vraag heeft over ADAMS of het invullen van uw verblijfsgegevens.  Wanneer u informatie wil of wanneer er iets niet duidelijk is in verband met een aanvraag "toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)”  Bij vragen i.v.m. training, blessurepreventie, sportvoeding, sportmedische keuring,... GEZOND SPORTEN

23 Sportkeuring Websitewww.sportkeuring.be Wat doen ze? Bij sportkeuring.be kan je terecht voor antwoorden rond sportmedisch onderzoek. Wil je te weten komen of een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan ben je hier aan het juiste adres. GEZOND SPORTEN

24 Ik Sport Slim Websitewww.iksportslim.be E-mailgezondsporten@vlaanderen.be Wat doen ze? Bij iksportslim.be kan je terecht voor antwoorden over voeding, sportletsels en training. Je krijgt er de slimste onderhoudstips voor je lichaam Je lichaam is je beste materiaal. Draag er zorg voor en ontdek welk sportprofiel jij hebt. GEZOND SPORTEN


Download ppt "WEGWIJZER Waar kunnen clubs terecht voor ondersteuning?"

Verwante presentaties


Ads door Google