De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving"— Transcript van de presentatie:

1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving
Gelieve uw sporttak en periode in te vullen.

2 Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool
Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties Examenreglement Erkenning Engagement Kwaliteitszorg

3 Waarom een sportkaderopleiding volgen ?
Behalen van een erkend VTS-diploma Basisprincipes van training leren Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven Veilig leren sporten Ervaringen delen met andere cursisten Streven naar kwaliteitsverbetering Persoonlijk In de voetbalclub en bij de spelers Technische vorming naast pedagogisch en didactisch. Iedereen werkt op dezelfde manier. Aanvullen van eigen inzichten met inzichten en theoretische kaders. Een opleiding is modulair. Men kan de modules spreiden in de tijd. Een opleiding is goedkoop en men krijgt er zeer veel kennis en vaardigheden aangeleerd.

4 De Vlaamse Trainersschool
Wat is de Vlaamse Trainersschool ? De VTS is een samenwerkingsverband tussen: Bloso Universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O. Sportfederaties Topsportmanager Wat doet de VTS ? De VTS verzorgt de sportkaderopleiding in de Vlaamse Sport: Sporttakgerichte opleidingen, bv. Initiator, Instructeur B, Trainer B en A Aanvullende opleidingen: bv. sporters met een handicap en senioren Beroepsgerichte opleidingen, bv. Hoger Redder en Sportfunctionaris Begeleidingsgerichte opleidingen, bv. Bewegingsanimator Decretaal erkende bijscholingen (levenslang leren)

5 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur
Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Sportspecifieke modules Trainer A Gevorderde competitie 3 Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Sportspecifieke modules Trainer B groepen (sporters met een handicap, senioren, recrea- Aanvullende opleidingen voor verschillende doel- tieve sporters) die sporttakspecifiek of sporttak- overschrijdend kunnen georganiseerd worden Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie 2 Basismodule Algemeen Gedeelte Instructeur B Sportspecifieke modules Instructeur B Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Sportspecifieke modules Initiator Initiatie 1

6 Sporttakoverschrijdende eindcompetenties Trainer B
De Trainer B initieert en vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters (amateurs) , rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport; kan zelfstandig een sporttechnisch jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen; creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt (mentor-schap); is opgeleid om zowel kinderen als (jong) volwassenen training te geven, te coachen en hen via een aangepaste sporttechnische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau.

7 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur
Je hebt nu een opleiding gevolgd die zich voornamelijk richt op jeugdvoetbal (met een korte kijk op amateur seniorenvoetbal) . Hoe kan je nu verder evolueren? Je wil absoluut met seniors werken Trainer A / Uefa A = beheersen van alle componenten belangrijk in de prestaties van een seniorenploeg (scouting, spelsystemen, trainingen maken op spelsystemen, lichamelijke voorbereiding) Je wil met jeugd werken Elite Jeugd = trainen en begeleiden van jeugdvoetballers op het hoogste niveau (individuele screening, individuele trainingen, specifieke trainingen, lichamelijke voorbereiding) Vul hier uw sporttakspecifieke opleidingsstructuur in, inclusief aanvullende modules.

8 Scoresysteem: A – B – C – D
Examenreglement 2009 Scoresysteem: A – B – C – D Wijze van examineren: schriftelijk/mondeling, theorie/praktijk, evaluatiecriteria Attitude speelt een belangrijke rol Wijze van delibereren: delibereerbare en niet delibereerbare vakken Resultaatmelding: door VTS-secretariaat Vergeet zeker niet te vermelden welke vakken wel en vooral niet delibereerbaar zijn.

9 Waarde van het diploma/attest
Erkenning Waarde van het diploma/attest Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden Vergoeding Kwaliteitserkenning (IKZ) Subsidiëring sportclub Waardering op het terrein Vergunning van de federatie Opname in het bestand van de VTS, federatie, enz. Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente, impulssubsidies, enz.) Praktijkkansen (sportclub, sportkamp, sportdienst, enz.)

10 Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf
Engagement Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in) Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting trainersvereniging, enz.) Zorgen voor verzekering BA Onderhouden van persoonlijke vaardigheden Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.) Verantwoordelijkheden (Activiteitsgericht – Veiligheidsgericht – Omgangsgericht) t.a.v. betrokkenen: Deelnemers (ethische code – code voor sporttrainers) Ouders Organisatie, club, collega’s, enz.

11 Engagement t.o.v. kinderen … een charter
Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport: het kind staat centraal! Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen Erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

12 Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen
IKZ = Integrale KwaliteitsZorg Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties en de tevredenheid van de cursisten Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks doorgelicht IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen Jouw mening telt !


Download ppt "Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving"

Verwante presentaties


Ads door Google