De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving. 2 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving. 2 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties."— Transcript van de presentatie:

1 1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving

2 2 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties Examenreglement Erkenning Engagement Kwaliteitszorg

3 3 Waarom een sportkaderopleiding volgen ? Behalen van een erkend VTS-diploma Basisprincipes van training leren Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven Veilig leren sporten Ervaringen delen met andere cursisten Streven naar kwaliteitsverbetering –Persoonlijk –In de voetbalclub en bij de spelers

4 4 De Vlaamse Trainersschool Wat is de Vlaamse Trainersschool ? De VTS is een samenwerkingsverband tussen: Bloso Universiteiten en hogescholen met een opleiding L.O. Sportfederaties Topsportmanager Wat doet de VTS ? De VTS verzorgt de sportkaderopleiding in de Vlaamse Sport: Sporttakgerichte opleidingen, bv. Initiator, Instructeur B, Trainer B en A Aanvullende opleidingen: bv. sporters met een handicap en senioren Beroepsgerichte opleidingen, bv. Hoger Redder en Sportfunctionaris Begeleidingsgerichte opleidingen, bv. Bewegingsanimator Decretaal erkende bijscholingen (levenslang leren)

5 5 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Gevorderde competitie 3 Sportspecifieke modules Trainer A Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Sportspecifieke modules Trainer B Basismodule Algemeen Gedeelte Instructeur B Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie 2 Sportspecifieke modules Instructeur B Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Initiatie 1 Sportspecifieke modules Initiator Aanvullende opleidingen voor verschillende doel- groepen (sporters met een handicap, senioren, recrea- tieve sporters) die sporttakspecifiek of sporttak- overschrijdend kunnen georganiseerd worden

6 6 Sporttakoverschrijdende eindcompetenties Trainer B De Trainer B initieert en vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters (amateurs), rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport; kan zelfstandig een sporttechnisch jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen; creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt (mentor- schap); is opgeleid om zowel kinderen als (jong) volwassenen training te geven, te coachen en hen via een aangepaste sporttechnische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau.

7 7 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Je hebt nu een opleiding gevolgd die zich voornamelijk richt op jeugdvoetbal (met een korte kijk op amateur seniorenvoetbal). Hoe kan je nu verder evolueren? Je wil absoluut met seniors werken  Trainer A / Uefa A = beheersen van alle componenten belangrijk in de prestaties van een seniorenploeg (scouting, spelsystemen, trainingen maken op spelsystemen, lichamelijke voorbereiding) Je wil met jeugd werken  Elite Jeugd = trainen en begeleiden van jeugdvoetballers op het hoogste niveau (individuele screening, individuele trainingen, specifieke trainingen, lichamelijke voorbereiding)

8 8 Examenreglement 2009 www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/reglement.asp Scoresysteem: A – B – C – D Wijze van examineren: schriftelijk/mondeling, theorie/praktijk, evaluatiecriteria Attitude speelt een belangrijke rol Wijze van delibereren: delibereerbare en niet delibereerbare vakken Resultaatmelding: door VTS-secretariaat

9 9 Erkenning Waarde van het diploma/attest –Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden –Vergoeding –Kwaliteitserkenning (IKZ) –Subsidiëring sportclub Waardering op het terrein –Vergunning van de federatie –Opname in het bestand van de VTS, federatie, enz. –Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente, impulssubsidies, enz.) –Praktijkkansen (sportclub, sportkamp, sportdienst, enz.)

10 10 Engagement Verantwoordelijkheden t.a.v. jezelf –Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in) –Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting trainersvereniging, enz.) –Zorgen voor verzekering BA –Onderhouden van persoonlijke vaardigheden –Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.) Verantwoordelijkheden (Activiteitsgericht – Veiligheidsgericht – Omgangsgericht) t.a.v. betrokkenen: Deelnemers (ethische code – code voor sporttrainers) Ouders Organisatie, club, collega’s, enz.

11 11 Engagement t.o.v. kinderen … een charter Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport: het kind staat centraal! Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen Erkennen en aanvaarden dat –sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en –preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ www.sportopjongerenmaat.be

12 12 Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen IKZ = Integrale KwaliteitsZorg Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties en de tevredenheid van de cursisten Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks doorgelicht IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen Jouw mening telt !


Download ppt "1 Trainer B Voetbal (UEFA B) Taakomschrijving. 2 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties."

Verwante presentaties


Ads door Google