De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2008 Infosessie Impulssubsidies1 Vlaamse Trainersschool (VTS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "2008 Infosessie Impulssubsidies1 Vlaamse Trainersschool (VTS)"— Transcript van de presentatie:

1 2008 Infosessie Impulssubsidies1 Vlaamse Trainersschool (VTS)

2 2008 Infosessie Impulssubsidies2 Te bespreken punten •Structuur en aanbod Vlaamse Trainersschool •Promotie VTS opleidingen bij sportdiensten •Instapniveau •Jeugdsportcoördinator •Referentietabel

3 2008 Infosessie Impulssubsidies3 Wat is VTS? •Samenwerkingsverband tussen –Bloso –Topsportmanager –3 Vlaamse universiteiten met opleiding LO –14 hogescholen met opleiding LO –Erkende Vlaamse sportfederaties

4 2008 Infosessie Impulssubsidies4 OrganigramVTS Stuurgroep Denkcellen Directeur Sportkaderopleiding (DSKO’s) (Werkgroepen/Opleidingsfora) Docenten (± 500) Afdeling Sportkaderopleiding Pedagogische cel Inspectiecel Cel bijscholingenDenkcelsecretarissen Ondersteunende cel Financiële cel

5 2008 Infosessie Impulssubsidies5 VTS Opleidingsaanbod •Sporttakgerichte opleidingen: 3 niveaus 50 sporten met disciplines – 250 opleidingsstramienen - Jaarlijks 350 cursusorganisaties •Aanvullende sporttakgerichte opleidingen •Beroepsgerichte opleidingen •Begeleidingsgerichte opleidingen •Bijscholingen Trainer A Instructeur BTrainer B Initiator Aspirant-Initiator

6 2008 Infosessie Impulssubsidies6 Promotie VTS opleidingen •VTS-website: www.bloso.be/vts www.bloso.be/vts •Sportdiensten worden jaarlijks aangeschreven om hun planning van VTS-cursussen via de DSKO’s door te geven •VTS brochure sportkaderopleidingen wordt jaarlijks in november verspreid naar alle sportactoren •VTS stuurt regelmatig mails over specifieke cursusorganisaties naar de sportactoren

7 2008 Infosessie Impulssubsidies7 Aspirant-initiator Instapniveau (0-niveau)

8 2008 Infosessie Impulssubsidies8 Aspirant-initiator •Argumenten: –Realiteit op werkveld: teveel niet-gekwalificeerden –Nood aan ‘gevormde’ helpers op het terrein –Vraag sportfederaties: drempel Initiator soms te hoog –Implementatie impulssubsidies –Kwaliteitsbewaking –Afstemmen op Europees raamwerk (EQF-VKS)

9 2008 Infosessie Impulssubsidies9 Aspirant-initiator •Concept: –Sporttakspecifieke opleiding –Sterk praktijkgericht –Instapleeftijd: minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar –Facultatief niveau –Aanmoedigen doorstroming naar niveau Initiator –Sterke focus op jeugd, maar open voor alle leeftijden •Actief in sportclub onder leiding van een hoger opgeleide aanwezige lesgever/trainer

10 2008 Infosessie Impulssubsidies10 Aspirant-initiator •Invulling module: –1 module – 16 uren –Beperkte sporttakspecifieke toelatingsvoorwaarden –Uitgewerkt pakket basisoefenstof –Organisatorische richtlijnen van de sport –Elementaire sportspecifieke werkvormen –Veilige begeleiding van de basisvormen/spelen –Permanente evaluatie = geen examens –VTS-attest –Vrijstellingen op niveau Initiator: beperkt in tijd (2 jaar)

11 2008 Infosessie Impulssubsidies11 Aspirant-initiator •Doelstellingen: –Grotere doorstroming naar niveau Initiator => meer gediplomeerden in de clubs –Instapcursus voor niet-sportgekwalificeerden => beter iets dan niets –Jeugd in veiligere en meer verantwoorde omstandigheden begeleiden => verhogen van de kwaliteit van de clubtrainingen

12 2008 Infosessie Impulssubsidies12 Aspirant-initiator •Organisatie: –2009: eerste cursusaanbod van sporttakken die klaar zijn met het cursusmateriaal –Erkende VTS cursus door gemeente of partnerfederatie –Aanvraag bij VTS: sonia.vanden_broeck@bloso.be of 02/209.47.33sonia.vanden_broeck@bloso.be –Docenten erkend door de denkcel –Richtprijs: 35 euro + 5 euro cursustekst

13 2008 Infosessie Impulssubsidies13 Aspirant-initiator •Principes van een erkende VTS cursus: –Programma cursus conform het VTS-opleidingsstramien –Cursisten moeten voldoen aan toelatingsvoorwaarden –Docenten zelf betalen op legale wijze –Cursusteksten aankopen bij VTS –Verzekering afsluiten voor cursisten en docent –Promotie voor de cursus verzorgen –Geschikte sportaccommodatie voorzien

14 2008 Infosessie Impulssubsidies14 Aspirant-initiator •Procedure van een erkende VTS cursus: –Aanvragen bij VTS 2 maanden voor start cursus –Doorgeven van de lokale cursusverantwoordelijke –VTS keurt goed indien aan alle voorwaarden voldaan is –Lessenrooster aan VTS opsturen –Lijst gegevens deelnemers vooraf meedelen aan VTS –Lijst ‘geslaagden’ bezorgen aan VTS die attesteert

15 2008 Infosessie Impulssubsidies15 Jeugdsportcoördinator

16 2008 Infosessie Impulssubsidies16 Jeugdsportcoördinator  Argumenten •Nieuw begrip naar aanleiding van impulssubsidies •Functie ‘jeugdsportcoördinator’ gekoppeld aan subsidievoorwaarden •Vraag vanuit sportfederaties voor VTS-opleiding •Vraag vanuit gemeenten naar knowhow omtrent de functie + erkende opleiding

17 2008 Infosessie Impulssubsidies17 Jeugdsportcoördinator  Doelstelling •Dynamiek en kwaliteit in de sportclubs verhogen •De functie van gekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren erkennen •Meer erkende jeugdsportcoördinatoren in de sportclubs

18 2008 Infosessie Impulssubsidies18 Jeugdsportcoördinator  Concept •Begeleidingsgerichte opleiding •Toelatingsvoorwaarde: minimum kwalificatie Initiator •Sporttechnische knowhow reeds verworven via VTS •Sterk gericht op de praktische taakinvulling •Toepasbaar op diverse contexten (clubgrootte, missie…) •Instapmodule: niveau Initiator •Vervolgmodule: niveau Instructeur B/Trainer B

19 2008 Infosessie Impulssubsidies19 Jeugdsportcoördinator  Taken: Jeugdsportbeleid •Uitwerken jeugdsportbeleidsplan •Uitwerken visie over begeleiden/‘presteren’ van jongeren •Uitwerken beleid om kwalificatie en aantal sportbegeleiders te verhogen •Uitwerken beleid voor aantrekken/behouden trainers •Uitwerken van een gezondheidsbeleid •….

20 2008 Infosessie Impulssubsidies20 Jeugdsportcoördinator  Taken: Jeugdsportopleiding en -begeleiding •Opvolgen implementatie van het jeugdbeleidsplan op het veld •Aanreiken van een methodiek om de ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen •Opvolgen en bespreken van de sporttechnische methodieken •Voorzien van evaluatie- en bijsturingsmomenten

21 2008 Infosessie Impulssubsidies21 Jeugdsportcoördinator •Ontwikkelen en opstarten van maatregelen die de jeugdgerichtheid vergroten •Uitwerken van maatregelen om fairplay concreet toe te passen •Toezien dat trainingen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van kinderen/jongeren •Toezien dat trainers hun voorbeeldfunctie opnemen •…

22 2008 Infosessie Impulssubsidies22 Jeugdsportcoördinator  Taken: Jeugdsportorganisatie •Uitwerken methodiek en structuur voor maximale speel- en oefenkansen •Coördineren organisatorische begeleiding van de jeugd bij wedstrijden en trainingen •Opvolgen van het beleid inzake sportmateriaal •…

23 2008 Infosessie Impulssubsidies23 Jeugdsportcoördinator  Taken: Communicatie •Organiseren en leiden van overleg tussen de sportbegeleiders •Organiseren en leiden van overleg tussen sportbegeleiders, ouders, clubbestuur •Opvolgen externe communicatie •…

24 2008 Infosessie Impulssubsidies24 Jeugdsportcoördinator  Taken: Kwaliteitsbewaking •Verstrekken van kwaliteitsgerichte informatie aan de jeugdsportbegeleiders •Aanzetten van vrijwilligers in de sportvereniging om hun taak deskundig in te vullen •Aanzetten van jeugdsportbegeleiders om kwaliteit te laten primeren •…

25 2008 Infosessie Impulssubsidies25 Jeugdsportcoördinator  Planning •Instapmodule: najaar 2009 •Per provincie •24 lesuren •VTS organiseert •75 euro •Vervolgmodule: najaar 2010

26 2008 Infosessie Impulssubsidies26 Referentietabel

27 2008 Infosessie Impulssubsidies27 Graag beantwoorden wij uw vragen


Download ppt "2008 Infosessie Impulssubsidies1 Vlaamse Trainersschool (VTS)"

Verwante presentaties


Ads door Google