De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek1 WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010) Taakomschrijving van de opleiding Trainer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek1 WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010) Taakomschrijving van de opleiding Trainer."— Transcript van de presentatie:

1 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek1 WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010) Taakomschrijving van de opleiding Trainer B van de Vlaamse Trainersschool

2 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek2 Inhoud •Waarom een sportkaderopleiding volgen ? •De Vlaamse Trainersschool •Opleidingsstructuur •Eindcompetenties van de Trainer B •Vakken •Cursusmateriaal •Examenreglement •Erkenning •Engagement •Kwaliteitszorg •Wie doet wat ?

3 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek3 Waarom een Trainer B opleiding volgen ? •Behalen van een erkend VTS-diploma •Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven •Veilig leren sporten •Basisprincipes van training leren •Streven naar kwaliteitsverbetering –persoonlijk –in de sportclub  begeleiding van atleten •Ervaringen delen met andere cursisten

4 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek4 De Vlaamse Trainersschool Denkcellen denkcel atletiek DSKO = sporttechnisch coördinator VAL Afvaardiging van: VAL Hogescholen Universiteiten UG-KUL-VUB Experts Stuurgroep VTS Afvaardiging federaties – VTS – hogescholen - universiteiten

5 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek5 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Atletiek Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Gevorderde competitie 3 Sportspecifieke modules Trainer A per discipline Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Sportspecifieke modules Trainer B in disciplinegroepen (werpen, springen, meerkamp, sprint/horden, fond/halve fond, jeugd) Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie 2 Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Initiatie 1 Sportspecifieke modules Initiator Aspirant-Initiator Atletiek Initiatie 0 Jogbegeleider & Begeleiden van atleten met een handicap

6 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek6 Eindcompetenties Trainer B De Trainer B •Initieert, vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport; •Kan zelfstandig een sporttechnisch jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen; •Creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt; •Is opgeleid om zowel kinderen als (jong) volwassenen training te geven, te coachen en hen via een aangepaste sporttechnische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau.

7 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek7 Eindcompetenties Trainer B ATLETIEK De Trainer B ATLETIEK is opgeleid om atleten vanaf de leeftijd van cadet te initiëren, vervolmaken en/of trainen in een van de betreffende disciplines : •Sprint/horden •Fond/halve fond •Springnummers •Werpnummers •(Meerkampen) De Trainer B ATLETIEK DISCIPLINE-ORIËNTERING is opgeleid om: •Jeugdige atleten (miniemen en cadetten) een brede basisvorming te geven zowel op conditioneel als op sporttechnisch gebied •Jeugdige atleten te oriënteren naar de voor hen meest geschikte atletiekdiscipline(s) •Talenten te detecteren en door te verwijzen naar de Trainer B of Trainer A in de betrokken atletiekdiscipline(s)

8 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek8 Vakken sportspecifieke modules •Ontwikkeling psychomotorische vaardigheden •Trainingsplanning bij de jeugd •Talentdetectie •Basistechnieken werpen •Basistechnieken springen •Basistechnieken lopen

9 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek9 Cursusmateriaal •Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’ •Cursusteksten sportspecifieke modules •Powerpoint-presentaties

10 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek10 Examenreglement 2010 •www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/reglement.aspwww.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/reglement.asp •Scoresysteem: A – B – C – D •Wijze van examineren: schriftelijk, theorie & praktijk •Attitude speelt een belangrijke rol •Deliberaties: één vak is niet-delibereerbaar (Trainingsplanning bij de jeugd) •Resultaatmelding: door VTS-secretariaat •Vrijstellingen: aanvraag (VTS-secretariaat)

11 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek11 Erkenning •Waarde van het diploma/attest –Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden –Vergoeding –Kwaliteitserkenning (IKZ) –Subsidiëring sportclub via gemeente en federatie •Waardering op het terrein –Opwaardering in de club –Opname in het gediplomeerdenbestand van de VTS, federatie, enz. –Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente, impulssubsidies,...)

12 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek12 Engagement –Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in) –Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting trainersvereniging, enz.) –Zorgen voor verzekering BA –Onderhouden van persoonlijke vaardigheden –Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.)

13 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek13 Ethische code •Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport •Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen •Erkennen en aanvaarden dat –sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en –preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen •Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport •Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’ www.sportopjongerenmaat.be

14 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek14 Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen •IKZ = Integrale KwaliteitsZorg •Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties en de tevredenheid van de cursisten •Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks doorgelicht •IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen Jouw mening telt !

15 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek15 Wie doet wat ? •Taak van de betrokkenen tijdens de cursus –DSKO: coördinatie opleidingen, aanspreekpunt  Paula Vanhoovels, paula@val.bepaula@val.be  Katinka Pottie, katinka.pottie@bloso.bekatinka.pottie@bloso.be –Cursusverantwoordelijke: organisatie cursus, aanspreekpunt  Katinka Pottie, katinka.pottie@bloso.be –Docenten: les, inhoud, vragen, examenrichtlijnen  Paula Vanhoovels, Owen Malone, Johan Bil, Koen D’Hoker, Sofie Debaere, Katinka Pottie –Denkcelsecretaris: administratie  Bie Dillen, Bie.dillen@bloso.beBie.dillen@bloso.be •Wat wordt van de cursist verwacht ? Inbreng in de les 80% aanwezig Melding afwezigheid Correcte uitvoering taak Aangifte blessure

16 29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek16 Introductie en taakomschrijving Trainer B Vragen ? SUCCES !


Download ppt "29-6-2014 Taakomschrijving Initiator Atletiek1 WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010) Taakomschrijving van de opleiding Trainer."

Verwante presentaties


Ads door Google