De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010)"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010)
Taakomschrijving Initiator Atletiek WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010) Taakomschrijving van de opleiding Trainer B van de Vlaamse Trainersschool

2 Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool
Taakomschrijving Initiator Atletiek Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen ? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties van de Trainer B Vakken Cursusmateriaal Examenreglement Erkenning Engagement Kwaliteitszorg Wie doet wat ?

3 Waarom een Trainer B opleiding volgen ?
Taakomschrijving Initiator Atletiek Waarom een Trainer B opleiding volgen ? Behalen van een erkend VTS-diploma Didactisch-pedagogisch inzicht verwerven Veilig leren sporten Basisprincipes van training leren Streven naar kwaliteitsverbetering persoonlijk in de sportclub  begeleiding van atleten Ervaringen delen met andere cursisten Technische vorming naast pedagogisch en didactisch. Iedereen werkt op dezelfde manier. Aanvullen van eigen inzichten met inzichten en theoretische kaders. Een opleiding is modulair. Men kan de modules spreiden in de tijd. Een opleiding is goedkoop en men krijgt er zeer veel kennis en vaardigheden aangeleerd.

4 De Vlaamse Trainersschool
Taakomschrijving Initiator Atletiek De Vlaamse Trainersschool Stuurgroep VTS Afvaardiging federaties – VTS – hogescholen - universiteiten Denkcellen denkcel atletiek DSKO = sporttechnisch coördinator VAL Afvaardiging van: VAL Hogescholen Universiteiten UG-KUL-VUB Experts

5 Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Atletiek
Taakomschrijving Initiator Atletiek Sporttakgerichte opleidingen: opleidingsstructuur Atletiek Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Sportspecifieke modules Trainer A per discipline Gevorderde competitie 3 Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Sportspecifieke modules Trainer B in disciplinegroepen (werpen, springen, meerkamp, sprint/horden, fond/halve fond, jeugd) Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie 2 Begeleiden van atleten met een handicap Jogbegeleider & Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Sportspecifieke modules Initiator Initiatie Vul hier uw sporttakspecifieke opleidingsstructuur in, inclusief aanvullende modules. 1 Aspirant-Initiator Atletiek Initiatie

6 Eindcompetenties Trainer B
Taakomschrijving Initiator Atletiek Eindcompetenties Trainer B De Trainer B Initieert, vervolmaakt en/of traint jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport; Kan zelfstandig een sporttechnisch jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen; Creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt; Is opgeleid om zowel kinderen als (jong) volwassenen training te geven, te coachen en hen via een aangepaste sporttechnische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau.

7 Eindcompetenties Trainer B ATLETIEK
Taakomschrijving Initiator Atletiek Eindcompetenties Trainer B ATLETIEK De Trainer B ATLETIEK is opgeleid om atleten vanaf de leeftijd van cadet te initiëren, vervolmaken en/of trainen in een van de betreffende disciplines : Sprint/horden Fond/halve fond Springnummers Werpnummers (Meerkampen) De Trainer B ATLETIEK DISCIPLINE-ORIËNTERING is opgeleid om: Jeugdige atleten (miniemen en cadetten) een brede basisvorming te geven zowel op conditioneel als op sporttechnisch gebied Jeugdige atleten te oriënteren naar de voor hen meest geschikte atletiekdiscipline(s) Talenten te detecteren en door te verwijzen naar de Trainer B of Trainer A in de betrokken atletiekdiscipline(s)

8 Vakken sportspecifieke modules
Taakomschrijving Initiator Atletiek Vakken sportspecifieke modules Ontwikkeling psychomotorische vaardigheden Trainingsplanning bij de jeugd Talentdetectie Basistechnieken werpen Basistechnieken springen Basistechnieken lopen Gelieve de vakken van module 2, 3 en 4 (conform het goedgekeurde stramien) toe te voegen en hierbij een korte toelichting te geven.

9 Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’
Taakomschrijving Initiator Atletiek Cursusmateriaal Cursusmap ‘Algemeen Gedeelte’ Cursusteksten sportspecifieke modules Powerpoint-presentaties Gelieve de lijst zelf verder aan te vullen en te specifiëren met de meest recente versie van het cursusmateriaal.

10 Taakomschrijving Initiator Atletiek
Examenreglement 2010 Scoresysteem: A – B – C – D Wijze van examineren: schriftelijk, theorie & praktijk Attitude speelt een belangrijke rol Deliberaties: één vak is niet-delibereerbaar (Trainingsplanning bij de jeugd) Resultaatmelding: door VTS-secretariaat Vrijstellingen: aanvraag (VTS-secretariaat) Vergeet zeker niet te vermelden welke vakken wel en vooral niet delibereerbaar zijn.

11 Erkenning Waarde van het diploma/attest
Taakomschrijving Initiator Atletiek Erkenning Waarde van het diploma/attest Bevoegdheid om sportbeoefenaars op hun niveau te begeleiden Vergoeding Kwaliteitserkenning (IKZ) Subsidiëring sportclub via gemeente en federatie Waardering op het terrein Opwaardering in de club Opname in het gediplomeerdenbestand van de VTS, federatie, enz. Mogelijke terugbetaling van de opleiding (gemeente, impulssubsidies, ...)

12 Zorgen voor verzekering BA Onderhouden van persoonlijke vaardigheden
Taakomschrijving Initiator Atletiek Engagement Zich profileren (waarop leg ik me toe, waar ben ik goed in) Stappen zetten (actieterrein opzoeken, aansluiting trainersvereniging, enz.) Zorgen voor verzekering BA Onderhouden van persoonlijke vaardigheden Actualiseren (volgen van clinics, zelfstudie, enz.)

13 Ethische code Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport
Taakomschrijving Initiator Atletiek Ethische code Nastreven van positieve waarden in de jeugdsport Alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport bannen Erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen Aanvaarden van steun van sponsors en media wanneer die in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de (jeugd)sport Onderschrijven van ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

14 Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen
Taakomschrijving Initiator Atletiek Kwaliteitsbewaking via IKZ-bevragingen IKZ = Integrale KwaliteitsZorg Doel = meten van de kwaliteit van de cursusorganisaties en de tevredenheid van de cursisten Alle opleidingen van de VTS worden jaarlijks doorgelicht IKZ-formulier wordt door de cursist op het examen ingevuld en afgegeven samen met de examenbladen Jouw mening telt !

15 Wie doet wat ? Taak van de betrokkenen tijdens de cursus
Taakomschrijving Initiator Atletiek Wie doet wat ? Taak van de betrokkenen tijdens de cursus DSKO: coördinatie opleidingen, aanspreekpunt  Paula Vanhoovels,  Katinka Pottie, Cursusverantwoordelijke: organisatie cursus, aanspreekpunt  Katinka Pottie, Docenten: les, inhoud, vragen, examenrichtlijnen  Paula Vanhoovels, Owen Malone, Johan Bil, Koen D’Hoker, Sofie Debaere, Katinka Pottie Denkcelsecretaris: administratie  Bie Dillen, Wat wordt van de cursist verwacht ? Inbreng in de les 80% aanwezig Melding afwezigheid Correcte uitvoering taak Aangifte blessure Onder ‘examenrichtlijnen’ verstaan we: schriftelijk/mondeling, gedeelte ‘leerstof’, gedeelte ‘ter info’, enz.

16 Introductie en taakomschrijving Trainer B
Taakomschrijving Initiator Atletiek Introductie en taakomschrijving Trainer B Vragen ? SUCCES !


Download ppt "WELKOM op de cursus Trainer B ATLETIEK (Oordegem, najaar 2010)"

Verwante presentaties


Ads door Google