convenant een gekwalificeerde trainer voor iedere Belgische jeugdploeg  2000 jeugdtrainers/jaar dienen de komende 3 jaar gevormd worden  Januari – mei 2009 : 3de reeks Initiator Voetbal (Getuigschrift C)">

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator (getuigschrift C) VOETBAL Initiator (getuigschrift C) Inleiding opleiding initiator/getuigschrift C voorjaar 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator (getuigschrift C) VOETBAL Initiator (getuigschrift C) Inleiding opleiding initiator/getuigschrift C voorjaar 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Initiator (getuigschrift C) VOETBAL Initiator (getuigschrift C) Inleiding opleiding initiator/getuigschrift C voorjaar 2009

2 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Inleiding : samenwerking KBVB (FTS) - BLOSO (VTS) Enkele data… 23/09/99 23/09/99 opleidingen KBVB (FTS) worden door de UEFA erkend  UEFA-B, UEFA-A en UEFA-PRO opleiding 10/06/02 10/06/02 convenant tussen KBVB en BLOSO (VTS) i.v.m. de wederzijdse erkenningen van elkaars getuigschriften en diploma's 01/07/04 01/07/04 verplichtingen voor de clubs van de KBVB i.v.m. het in dienst nemen van gediplomeerde trainers (vanaf 1 juli 2004) 30/09/06 30/09/06 opleidingsbrochure KBVB (+/- 10.000 brochures in clubs)

3 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Inleiding : samenwerking KBVB (FTS) - BLOSO (VTS) 11/09/07 11/09/07 nieuw convenant tussen KBVB en BLOSO (VTS) - opleiding initiator (getuigschrift C) - vanaf januari 2008 door FTS (KBVB) en VTS (BLOSO) samen Basisopleiding van 56 uur -vorige basisopleidingen : 40u (KBVB) - 68u (VTS) -veilig sporten als extra module voor KBVB -doelverdediger en indoor voetbal als "weggelaten" modules voor VTS + intentieverklaring om ook de andere opleidingen samen te organiseren bij positieve evaluatie => convenant 2009 2010-2011 2010-2011 een gekwalificeerde trainer voor iedere Belgische jeugdploeg  2000 jeugdtrainers/jaar dienen de komende 3 jaar gevormd worden  Januari – mei 2009 : 3de reeks Initiator Voetbal (Getuigschrift C)

4 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Inleiding : doelstellingen Initiator Voetbal (getuigschrift C) Initiatie = accent op praktijk (vertaling door docent) Initiatie = accent op praktijk (vertaling door docent) Initiatie = proeven van "jeugdopleiding“ Initiatie = proeven van "jeugdopleiding“ Initiatie = geen grote fouten maken Initiatie = geen grote fouten maken Initiatie = accent op spelplezier Initiatie = accent op spelplezier Initiatie = accent op B+ Initiatie = accent op B+ Initiatie = accent op Basics Initiatie = accent op Basics Initiatie = accent op 2-2, 5-5 en 8-8 Initiatie = accent op 2-2, 5-5 en 8-8 Cursist verleiden om de verdere opleidingen te volgen (doel : 80% doorstroming) Cursist verleiden om de verdere opleidingen te volgen (doel : 80% doorstroming)

5 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : Opleidingsstramien De opleiding Initiator Voetbal (getuigschrift C) omvat 56 lesuren, verdeeld over 4 modules Module 1 omvat een algemeen gedeelte van 15 lesuren 7u : didactiek (theorie + praktijk (microteaching)) 7u : didactiek (theorie + praktijk (microteaching)) 4u : veilig sporten, het "preventief" luik 4u : veilig sporten, het "preventief" luik 4u : veilig sporten, het "curatief" luik 4u : veilig sporten, het "curatief" luik Module 2 omvat een sporttechnisch gedeelte van 19 lesuren 1u : taakomschrijving (competenties) van de initiator 1u : taakomschrijving (competenties) van de initiator 6u : basismotorische vaardigheden 6u : basismotorische vaardigheden 12u : visie over de jeugdopleiding KBVB 12u : visie over de jeugdopleiding KBVB Module 3 omvat specifieke didactische oefeningen van 18 lesuren Module 4 omvat de 4 uur stage die de kandidaat in een club bij een jeugdploeg naar keuze moet vervullen

6 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : evaluatie Initiator Voetbal (getuigschrift C) Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (17 jaar) en aanwezig is op minstens 80% van de voorziene lessen, zal hij als volgt beoordeeld worden : 5 schriftelijke examens5 schriftelijke examens Module 1 : algemene didactiek (open vragen)Module 1 : algemene didactiek (open vragen) Module 1 : veilig sporten preventief (open vragen)Module 1 : veilig sporten preventief (open vragen) Module 1 : veilig sporten curatief (open vragen)Module 1 : veilig sporten curatief (open vragen) Module 2 : basismotorische vaardigheden (open vragen)Module 2 : basismotorische vaardigheden (open vragen) Module 2 : opleidingsvisie KBVB (multiple-choice)Module 2 : opleidingsvisie KBVB (multiple-choice)

7 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : evaluatie Initiator Voetbal (getuigschrift C) 1 praktijkexamen 1 praktijkexamen Module 3 : didactische oefeningen (+ permanente evaluatie (progressie/bewezen competenties)) Module 3 : didactische oefeningen (+ permanente evaluatie (progressie/bewezen competenties)) lottrekking wie welke training geeft (niet training gegeven tijdens de didactische oefeningen, dus één van de 3 andere) 18u30 - 19u30 : 7- en 10- jarigen 19u30 - 20u30 : 13- en 16-jarigen 30 minuten per kandidaat 4 kandidaten per lesgever-examinator per uur 1 logboek 1 logboek Module 4 : stage Module 4 : stage wekelijkse reflectie wekelijkse reflectieFEEDBACK!

8 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : evaluatie Initiator Voetbal (getuigschrift C) ABCD-principe (cfr. Examenreglement VTS) A : de cursist kent/beheerst de stof zeer goed B : de cursist kent/beheerst de stof voldoende en hoeft onder om het even welke omstandigheid dit vak niet meer af te leggen C : de cursist kent/beheerst de stof onvoldoende, maar indien de andere vakken voldoende gekend zijn, kan hij slagen D : de cursist kent/beheerst de stof onvoldoende en moet een herexamen afleggen 7 vakken waar een score voor wordt genoteerd7 vakken waar een score voor wordt genoteerd de cursist mag 1 C hebben, tenzij op didactiek – didactische oefeningen en stage (ND)de cursist mag 1 C hebben, tenzij op didactiek – didactische oefeningen en stage (ND)

9 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : Informatie Initiator Voetbal (getuigschrift C) website : http://www3.bloso.be/bloso/vtspublic/website : http://www3.bloso.be/bloso/vtspublic/http://www3.bloso.be/bloso/vtspublic/ sportak : voetbal – niveau : initiator – zoeksportak : voetbal – niveau : initiator – zoek locatie selecteren bij ‘openen’locatie selecteren bij ‘openen’

10 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : lessenrooster maandagsessie als voorbeeld weektopicinfrastructuur 19/01/09M 1- taakomschrijving van de initiator (1u) - didactiek (3u) leslokaal (4u) 26/01/09M 1didactiek (4u)terrein (2u) + leslokaal (2u) 02/02/09M 2- opleidingsvisie : FUN + FORMATION (1u) - opleidingsvisie : speler staat centraal (1u) - toepassing FUN in de praktijk (2u) terrein (1u) + leslokaal (3u) 09/02/09M 2- opleidingsvisie : initiatie zoneprincipes (2u) - opleidingsvisie : initiatie wedstrijd- en tussenvormen (2u) leslokaal (4u) 16/02/09M 2opleidingsvisie : initiatie leerplan van 7 tot 17 jaar (4u)leslokaal (4u) 23/02/09M 2basismotorische vaardigheden (4u)terrein (1u) + leslokaal (3u) 02/03/09M 2 M 3 - basismotorische vaardigheden (2u) - specifieke didactische oefeningen (2u) terrein (2u) + leslokaal (2u) 09/03/09M 3specifieke didactische oefeningen 7 jarigen (4u)terrein (1u) + leslokaal (3u) 10/03/09 26/04/09 stagein club naar keuze met 7-16-jarigen (4u)

11 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Organisatie : lessenrooster maandagsessie als voorbeeld weektopicinfrastructuur 16/03/09M 3specifieke didactische oefeningen 10 jarigen (4u)terrein (2u) + leslokaal (2u) 23/03/09M 3specifieke didactische oefeningen 13 jarigen (4u)terrein (2u) + leslokaal (2u) 30/03/09M 3specifieke didactische oefeningen 16 jarigen (4u)terrein (2u) + leslokaal (2u) 06/04/09M 1veilig sporten preventief (4u)leslokaal (4u) 20/04/09M 1veilig sporten curatief (4u)leslokaal (4u) 27/04/09theorie EX theoretische examens (didactiek - veilig sporten - basismotorische vaardigheden – opleidingsvisie) 28/04/09 08/05/09 praktijk EX in club naar keuze met 7-, 10-, 13- of 16-jarigen 09/05/09jury 17/08/09theorie HEX theoretische herexamens (didactiek - veilig sporten - basismotorische vaardigheden – opleidingsvisie) 17/08/09 25/08/09 praktijk HEX in club naar keuze met 7-, 10-, 13- of 16-jarigen 26/08/09jury

12 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Lesinhouden : specifieke didactische oefeningen 2u theorie : specifieke didactische richtlijnen, het "FUN"-aspect in voetbal, voorbereiden didactische oefeningen 7-jarigen, opdracht stage (module 4)2u theorie : specifieke didactische richtlijnen, het "FUN"-aspect in voetbal, voorbereiden didactische oefeningen 7-jarigen, opdracht stage (module 4) 4u : 7-jarigen (1u in 2 groepen (+25), 3u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeningen 10-jarigen)4u : 7-jarigen (1u in 2 groepen (+25), 3u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeningen 10-jarigen) 4u : 10-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeninigen 13-jarigen)4u : 10-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeninigen 13-jarigen) 4u : 13-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeninigen 16-jarigen)4u : 13-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden nieuwe oefeninigen 16-jarigen) 4u : 16-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden theoretische examens)4u : 16-jarigen (2u 1 groep, 2u feedback + discussie en voorbereiden theoretische examens)

13 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Lesinhouden : specifieke didactische oefeningen Opdracht per leeftijdscategorie Initiator Voetbal - "FUN" training Initiator Voetbal - "FUN" training 1u15min + thema door kandidaat vrij te kiezen) 1u15min + thema door kandidaat vrij te kiezen) opwarming : integratie basismotorische vaardigheden (20‘) opwarming : integratie basismotorische vaardigheden (20‘) wedstrijdvorm 1 : 1 vereenvoudigde vorm in golven (15 ') wedstrijdvorm 1 : 1 vereenvoudigde vorm in golven (15 ') tussenvorm : "FUN" (15') tussenvorm : "FUN" (15') wedstrijdvorm 2 : eindvorm in continu spel wedstrijdvorm 2 : eindvorm in continu spel (juiste afmetingen en veldbezettting) (20') (juiste afmetingen en veldbezettting) (20') cooling-down : 1 oefening als huiswerk (5') cooling-down : 1 oefening als huiswerk (5')

14 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Lesinhouden : stage 4u stage te vervullen in club vanaf les met uitleg stage tot voor praktijkexamen 4u stage te vervullen in club vanaf les met uitleg stage tot voor praktijkexamen ideale situatie = eerst les didactische oefeningen en dan stage voor die leeftijd ideale situatie = eerst les didactische oefeningen en dan stage voor die leeftijd vrije invulling : zelfde ploeg gedurende 4u of verschillende ploegen (7-10-13-16 jaar) vrije invulling : zelfde ploeg gedurende 4u of verschillende ploegen (7-10-13-16 jaar) verplicht onder begeleiding van een stagementor die minstens een Initiator Voetbal verplicht onder begeleiding van een stagementor die minstens een Initiator Voetbal getuigschrift C kwalificatie heeft (of ermee gelijkgesteld) getuigschrift C kwalificatie heeft (of ermee gelijkgesteld) niet met eigen ploeg, met andere ploeg in zelfde club is wel toegestaan niet met eigen ploeg, met andere ploeg in zelfde club is wel toegestaan documenten ivm stage moeten worden opgenomen in het logboek - trainingsvoorbereidingen - evaluatieformulier mentor - zelfevaluatieformulier - attest in te vullen door de GC/secretaris vd club waar de cursist stage loopt documenten ivm stage moeten worden opgenomen in het logboek - trainingsvoorbereidingen - evaluatieformulier mentor - zelfevaluatieformulier - attest in te vullen door de GC/secretaris vd club waar de cursist stage loopt

15 Initiator Voetbal (getuigschrift C) Lesinhouden en administratie ‘1ste les’ 1.Verwelkoming – voorstelling lesgever(s) 2.Controle administratieve gegevens 1.naam + voornaam 2.geboortedatum 3.adres 4.datum betaling (geen betalingsbewijs = geen cursusmateriaal) ter plaatse geen opleidingscheques (VDAB) of cash aanvaarden 5.telefoonnummer, gsm, e-mail 6.aangesloten bij een club  tabel laten rondgaan en aanpassingen door kandidaten 3.Klasverantwoordelijke en adjunct(en) aanduiden 4.Telefoonpiramide opstellen 5.Uitwisselen van informatie via email via klasverantwoordelijke(n)

16 Initiator Voetbal (getuigschrift C) 6.Lesmateriaal 1.Map ‘algemeen gedeelte’ 1.Algemene didactiek 2.Veilig sporten ‘preventief’ + aanvulling KBVB 3.Veilig sporten ‘curatief’ + aanvulling KBVB 2.Ingebonden syllabus 1 1.Basismotorische vaardigheden voetbal (module 2) Basistechnieken = geen examenstof 2.Specifieke didactiesche oefeningen voetbal (module 3) 3.Het FUN-aspect in voetbal (module 3) 4.Didactische oefeningen in de voetbalclub (module 4) 3.Ingebonden syllabus 2 1.Voorbeeldtrainingen (hulpmateriaal) 4.Opleidingsvisie KBVB (module 2) Lesinhouden en administratie ‘1ste les’

17 Initiator Voetbal (getuigschrift C) 7. Hulpmateriaal voor de beginnende trainer - Boek "Leren voetballen - een spelgerichte methode" - DVD leerplan - voorbeeldtrainingen - Dug-out: 3 nummers (53, 54 en 55) 8. Digital Soccer Draw http://www.partnersinsports.be/digitalsoccerdraw.aspx http://www.partnersinsports.be/digitalsoccerdraw.aspx (21 dagen gratis, daarna eenmalig 49,95€) Lesinhouden en administratie ‘1ste les’

18 Initiator Voetbal (getuigschrift C) 9.Aanwezigheden per uur bij te houden  minstens 80% 10.Interne afspraken per centrum 11.Alle info : www.footbel.com (rubriek trainers) en www.bloso.be/vts (rubriek word trainer) Wijzigingen : www.bloso.be/vts (rubriek word trainer) 12.Opleidingscheques (VDAB) : http://www.bloso.be/public/trainer/vtsdigitaal/alg_info.asp Lesinhouden en administratie ‘1ste les’


Download ppt "Initiator (getuigschrift C) VOETBAL Initiator (getuigschrift C) Inleiding opleiding initiator/getuigschrift C voorjaar 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google