De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportbegeleiders met een etnisch cultureel diverse achtergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportbegeleiders met een etnisch cultureel diverse achtergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Sportbegeleiders met een etnisch cultureel diverse achtergrond

2 BA: Historiek  Buurtsport A’pen, Brussel, Gent willen eigen vormingsaanbod uitbouwen  Aanbod in sport: sporttechnisch en sporttakgericht  Aanbod in jeugd- en welzijn: geen sport  Vlaamse Trainersschool ontwikkelt cursuspakket met ruimte voor inbreng andere actoren. Interculturele uitdagingen in de sportsector

3  Algemeen gedeelte  Didactiek (7 u)  Veilig sporten: preventief (4 u) en curatief (4 u)  Didactisch methodische module BA  Bewegingsvaardigheden en spelen (4 u)  Ontwerpen en animeren van bewegingsspelen (10 u)  Organisatie en promotie van sportspelen en tornooien (16 u + 8 u stage)  Totaal: 54 u  Examens + ev. herexamens Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Programma

4 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Cijfers (1/3) Aantal cursussen VTSAantal erkende cursussen VoorjaarzomerNajaar7 de jaar TSO sport en animatie Peniten- tiair complex Buiten- schoolse opvang KMILO 2004 BlankenbergeTongerloVHS Brugge 2005 HerentalsBlankenbergeTongerloVHS Brugge 2006 GenkBlankenbergeVHS BruggeBrugge 2007 GenkBlankenbergeVHS Brugge VLIO Oudenaarde BrusselEupen Totaal: 17 cursussen

5 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Cijfers (2/3) leeftijdscategorieën

6 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Cijfers (3/3) Aantal deelnemers Aantal geslaagden Aantal personen met een etnisch cultureel diverse achtergrond (*) Aantal geslaagden 200445317 (= 15%)6 2005655219 (= 27%)10 200664509 (= 15%)3 20078715 (= 16%)6 * Aantal personen met een etnisch cultureel diverse achtergrond: op naamherkenning

7 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Aanpak Verlagen van drempels tot deelname Drempels  Kennis van het aanbod  Mobiliteit  Financieel  Culturele verschillen  Taal

8 Interculturele uitdagingen in de sportsector Kennis van het aanbod (1/2) 1) Hoe kan het doelpubliek het aanbod leren kennen? 2) Hoe kan het doelpubliek geïnformeerd worden?  Dit vraagt kennis van de doelgroep!  Traditioneel: via sportclubs, in sportinfrastructuur  Rechtstreeks contact met het doelpubliek  Via lokale intermediaire organisaties (jeugd, welzijn, andere, …) Verlagen van drempels

9 Interculturele uitdagingen in de sportsector Kennis van het aanbod (2/2) BA  o.a. informeren via Buurtsport en ISB  Digitale nieuwsbrieven  Persoonlijke toelichting bij lokale BS-medewerkers  Persoonlijk aanspreken van jongeren die reeds engagement opnemen en die blijk geven van competentie  Opmaak folder met basic informatie (niet ‘ sportkaderopleidingen’)  Verwijzen naar website www.bloso.be Verlagen van drempels

10 Interculturele uitdagingen in de sportsector Mobiliteit  Sportkaderopleiding is vaak gespreid over 20 lesavonden, op enkele locaties in Vlaanderen.  Er zijn veel momenten om uit te stappen. BA  Een interne cursus: 1 verplaatsing heen en terug. Verlagen van drempels

11 Interculturele uitdagingen in de sportsector Financieel  Een (sport)opleiding kost geld  De deelnemer investeert in zichzelf en betaalt.  Kansarmoede vraagt specifieke aanpak. BA  Kostprijs: € 245  slapen – eten (6dagen) – cursus  Cursusplaatsen zijn verzorgd (Bloso-domeinen)  Mogelijkheden:  Deel vooraf betalen van de lokale organisatie: tegenprestatie is x aantal werkmomenten komen helpen  Toekomst: impulssubidie ??? Verlagen van drempels

12 Interculturele uitdagingen in de sportsector Culturele verschillen  De motivatie om een opleiding te volgen  Graag op cursus gaan, graag sport begeleiden, centen verdienen, …  Verbondenheid: graag met gelijken samen zijn  Leeftijd, interesses, geloof, … BA  Er is een permanent aanspreekpunt in de vorm van een cursusverantwoordelijke  Goed verloop cursus  Individueel bijsturen (motiveren, extra uitleg geven) indien nodig  Contactpersoon richting plaatselijk personeel / keuken  Screening lesgevers naar competenties in omgaan met personen met een etnisch cultureel diverse achtergrond.  Eén lesgever met een etnisch cultureel diverse achtergrond Verlagen van drempels

13 Interculturele uitdagingen in de sportsector Taal  Wie de taal onvoldoende machtig is, zal moeilijkheden hebben bij:  het volgen van de cursus  het geven van instructies  het afleggen van het examen BA  Een basisvoorwaarde om de cursus te kunnen volgen is het Nederlands kunnen begrijpen en spreken.  * Er zijn cursisten die met de woordenboek naar het examen komen. Verlagen van drempels

14 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Vaststellingen  Met het cursusaanbod bereiken we personen met een etnisch cultureel diverse achtergrond.  Maar weinig of geen meisjes, dames !!!  Er gaat veel tijd naar opvolging van dossiers van personen uit deze doelgroep  Slaagcijfers zijn laag  Uitval na eerste examen

15 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Conclusies (1/2)  Niet iedereen kan het diploma BA halen. Een goede screening vooraf is noodzakelijk.  Personen die positief zijn over het cursusaanbod vertellen dit verder. (ook omgekeerd)  Potentiële cursisten kunnen best op voorhand geïnformeerd worden over inhoud én vorm.  Hoe zit het met het eten?  Hoe zit het met het slapen?  Het loont om in te zetten op specifieke doelgroepen met specifieke communicatiemiddelen en via specifieke communicatiekanalen.

16 Interculturele uitdagingen in de sportsector BA: Conclusies (2/2)  Aandacht hebben voor specifieke doelgroepen vraagt blijvende (professionele) inzet.  Als de communicatielijn wegvalt, wordt het moeilijk om de doelgroep te bereiken.


Download ppt "Sportbegeleiders met een etnisch cultureel diverse achtergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google