De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG - Dialoogsessie Lokale Bestuurskracht Spreker: Guido Decoster – Agentschap Binnenlands Bestuur Moderator: Lieven Janssens - Universiteit Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG - Dialoogsessie Lokale Bestuurskracht Spreker: Guido Decoster – Agentschap Binnenlands Bestuur Moderator: Lieven Janssens - Universiteit Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG - Dialoogsessie Lokale Bestuurskracht Spreker: Guido Decoster – Agentschap Binnenlands Bestuur Moderator: Lieven Janssens - Universiteit Antwerpen / Burgemeester Vorselaar

2 VVSG - Introductie Thematische bespreking Lokale bestuurskracht Integratie Gemeente – OCMW Vrijwillige fusies Intergemeentelijke samenwerking en regiovorming

3 Lokale bestuurskracht

4 1. Bestuurskrachtmonitor doelstelling: gemeenten stimuleren tot zelfevaluatie van eigen bestuurskracht op basis van objectieve gegevens en aanvullende vragen (niet limitatief) Stand van zaken SBOV-studie: set van indicatoren + richtvragen ingevuld rapport digitaal beschikbaar voor alle gemeenten lokale profielschets, financieel profiel, andere inputs, audits … externe consultant ( Idea Consult en academicus) voor ondersteuning bij workshops zelfevaluatie + opmaak actieplan Lopend oproep tot kandidaatstelling voor de externe ondersteuning (co-financiering) + selectie tegen 8 januari 2016 opstart 20/25 ondersteuningstrajecten voorjaar 2016 evaluatie eventueel (bijgestuurd) vervolg: zomer 2016

5 Integratie Gemeente - OCMW

6 2. Integratie OCMW - gemeente doelstelling: lokaal sociaal beleid maximaal verankeren binnen lokale beleidsvoering efficiëntie verhogen (schaalvoordelen) Stand van zaken conceptnota Vlaamse Regering 16.01.15 belanghebbenden geconsulteerd lopend wijziging van federale OCMW-wet ? Ontwerpteksten: binnen ‘decreet lokaal bestuur’ (2016) definitieve goedkeuring: najaar 2017 opmaak draaiboek ter ondersteuning Implementatie: 1 januari 2019

7 Vrijwillige fusie

8 3. Vrijwillige fusie doelstelling: gemeenten stimuleren tot vrijwillige fusie tegen 2019, in functie van bestuurskracht Stand van zaken conceptnota VR fusiebegeleidende maatregelen (juli 2015) fusiebonus (schuldvermindering) garantie gemeentefonds tijdelijk extra mandatarissen, waarborgen personeel beslissingen: 31.12.2016 (principe) – 31.12.17 (definitief) Lopend/gepland ondersteuning bij zelfevaluatie bestuurskracht: zie punt 1 voorontwerp van fusiedecreet: procedures (najaar 2015) - later in decreet lokaal bestuur handleiding opstartproces fusies: 2016 draaiboek ter ondersteuning: 2016

9 Samenwerking en regiovorming

10 4. Samenwerking en regiovorming doelstelling: vereenvoudiging intermediaire structuren door het versterken van regiovorming (in samenhang met vrijwillige fusies) Lopend wijziging IGS-decreet (voorontwerp juli 2015) versoepeling beperking meervoudige doelstellingen inbreng privékapitaal in IGS afval en energiedistributie uittreding provincies uit IGS en mogelijkheid voor politiezones en hulpverleningszones om te participeren aan IGS tool interactieve beleidsrapporten rond lokale samenwerking gepland inpassen regelgeving IGS in decreet lokaal bestuur ondersteunen en stimuleren van initiatieven ter vereenvoudiging van het bovenlokale bestuurlijke landschap (o.a. via ontsluiten goede voorbeelden) up-to-date houden inventaris samenwerking via webportaal

11 Nog vragen?


Download ppt "VVSG - Dialoogsessie Lokale Bestuurskracht Spreker: Guido Decoster – Agentschap Binnenlands Bestuur Moderator: Lieven Janssens - Universiteit Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google