De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slc kwartaal 3. programma Hoe is het gegaan Verwachtingen Tips and tricks Opdrachten slc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slc kwartaal 3. programma Hoe is het gegaan Verwachtingen Tips and tricks Opdrachten slc."— Transcript van de presentatie:

1 Slc kwartaal 3

2 programma Hoe is het gegaan Verwachtingen Tips and tricks Opdrachten slc

3 In het 3 e kwartaal staan we met elkaar stil bij onze rol binnen een groep. Hoe kom jij over bij anderen en wat voor invloed heeft jouw gedrag op anderen? En wordt jouw gedrag ook beïnvloed door het gedrag van anderen? We zullen stil staan bij het onderwerp groepsdynamica en de verschillende groepsrollen binnen een groep. Verder gaan we dit kwartaal verder aan de slag met het geven en ontvangen van feedback. We zullen elkaar feedback gaan geven en verder ga je onderzoeken hoe anderen (collega’s /ouders) binnen je praktijkplek jouw professionele functioneren beoordelen. Hiervoor ga je een 360° feedback uitvoeren. Tijdens dit kwartaal maak je voor je portfolio de volgende opdrachten: 360° feedback (opdracht 4.6) Wat voor rol heb ik in een groep? (opdracht 4.7)

4 Opdracht: 360° Feedback Planning: kwartaal 3 Je organiseert zelf een beoordeling volgens de methode afgeleid van 360° feedback (zie bijlage 3). Vraag hiervoor aan minimaal 5 collega’s (en eventueel ouders) op je praktijkplek om een oordeel te geven over jouw functioneren. Stel hiertoe zelf een vragenlijst op, die aansluit bij de prestatie indicatoren en de leerdoelen die je hebt geformuleerd voor je POP. Jouw conclusie + reflectie verwerk je in je portfolio en je voegt de verschillende ingevulde vragenlijsten hier aan toe

5 360° feedback Algemene informatie: 360° feedback wordt binnen deze opleiding ingezet als methode om informatie te verzamelen over het functioneren van jou als beginnende beroepsbeoefenaar, waarbij niet alleen je praktijkdocent en studieloopbaancoach betrokken zijn, maar ook andere personen. Vandaar de naam 360° feeback. Bij 360° feedback vullen een aantal personen in een cirkel rondom de student een vragenlijst in, die bestaat uit een aantal vragen en/of stellingen die gericht zijn op het gedrag van de student. Het vergelijken en bespreken van de antwoorden levert feedback op vanuit verschillende invalshoeken. Het 5 stappenplan: Stap 1: Start vanuit je persoonlijk ontwikkelingsplan Formuleer vanuit je leerdoelen vragen en/of stellingen voor je vragenlijst. Vraag niet naar de bekende weg maar bedenk aan welke informatie je ècht behoefte hebt! Je kunt kiezen voor open vragen. Het nadeel is dat dit vaak veel tijd kost om in te vullen. Door het formuleren van gesloten vragen en/of stellingen kun je op eenvoudige wijze veel informatie krijgen die daarnaast ook goed met elkaar te vergelijken is.

6 Stap 2: Bepaal de antwoordmogelijkheden Bepaal zelf welke antwoordmogelijkheden je wilt bieden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vijfpuntschaal of je biedt een aantal keuzemogelijkheden aan die aangekruist kunnen worden Zorg in ieder geval dat er na iedere vraag/ stelling ruimte is om het antwoord toe te lichten Om je enigszins op weg te helpen hieronder twee voorbeelden van vragen/ stellingen: Ik ben beschikbaar/ aanspreekbaar voor collega’s voor vragen of feedback m.b.t. de opvoeding (aanpak) 1 2 3 4 5 NVT Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………………………… Ik ben in staat om ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden voor de kinderen van de peutergroep. Bezit deze kwaliteit nog onvoldoende Moet deze kwaliteit nog beter ontwikkelen Bezit deze kwaliteit Kun je een tip geven hoe ik deze kwaliteit nog verder kan ontwikkelen?................................................................................................................................ Stap 3: vraag feedback over de opzet van de 360° feedback Vraag aan je studieloopbaancoach, praktijkdocent en medestudenten uit je POP- groepje om feedback te geven op je vragenlijst zodat je hem eventueel aan kunt passen. Zijn de vragen/ stellingen bijvoorbeeld voldoende helder beschreven zodat het op een zelfde wijze zal worden geïnterpreteerd? Stap 4: bepaal wie de feedbackgevers zijn en de vragenlijst uitzetten Wie ga je vragen om de vragenlijst in te vullen? Criteria hierbij is dat het personen moeten zijn die goed zicht hebben op jou functioneren en ook antwoordt kunnen geven op jouw vragen. Zet de vragenlijst vervolgens uit. Vraag de door jou gekozen personen de vragenlijst in te vullen en motiveer hen om de antwoorden toe te lichten. Tevens spreek je duidelijk af wanneer je de vragenlijs ingevuld terug wil ontvangen Stap 5: Verwerken van gegevens en schrijven van een conclusie Je brengt de ontvangen gegevens in kaart en geeft aan wat jou conclusies zijn n.a.v. de uitkomst van de gegevens. Geef hierbij ook duidelijk aan op hoeveel feedbackgevers de conclusies zijn gebaseerd, wat hun functie is en waarom je voor deze feedbackgevers hebt gekozen. De belangrijkste bevindingen en conclusies werk je uit binnen je portfolio en de ingevulde vragenlijsten voeg je als bewijzen toe aan je showportfolio.

7


Download ppt "Slc kwartaal 3. programma Hoe is het gegaan Verwachtingen Tips and tricks Opdrachten slc."

Verwante presentaties


Ads door Google