De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Competent projectleiden Marcel Seijner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Competent projectleiden Marcel Seijner."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Competent projectleiden Marcel Seijner

2 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 ISBN: 978-90-01-70003-4

3 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Inhoud en doelen 1/3 Oriënteren Competenties Achtergrond – Aanleiding – Projectdoel – Stakeholders – Business case – Haalbaarheid

4 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Inhoud en doelen 2/3 Voorbereiden Scope WBS-PBS Plannen Risicomanagement Organiseren

5 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Inhoud en doelen 3/3 Organiseren Taken en verantwoordelijkheden Opstarten Sturen, monitoren en beheersen Communiceren en rapporteren Afronden

6 Wat is een project?

7 Project: Een geheel van activiteiten om in een tijdelijke projectorganisatie, binnen gestelde condities, een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken (NCB)

8 Projectresultaat: een goed werkend product opleveren voorbeeld: machine, fabriek, tuin, schip, IT-systeem

9 Projectdoel: Opbrengst die de ingebruikname van het projectresultaat heeft (voor de organisatie, of een programma) = Organisatieresultaat

10

11 Doel projectleider: de juiste leveringsomvang (S), op tijd (T), binnen budget (G), met afgesproken kwaliteit (K) opleveren

12

13 Wanneer is een project een succes?

14 Shenhar and Dvir (2007)

15 Doel (Initiatieffase) Projectresultaat bepalen om doel te bereiken (Definitiefase) Go/ No Go Realiseren (detail ontwerpen, uitvoeren, testen) (Realisatiefase) Resultaat opleveren (testen, inbedrijfstellen, opleveren, dechargeren) (opleveringsfase) Doel bereiken (gebruik en beheer) Tijd  Project

16 initiatief definitie ontwerp voorbereiding realisatie testen Projectfasering nazorg

17

18 Customer requirements versus deliverable specifications

19 Stappenplan voor de projectleider

20 Stap 1. Geschikt als projectleider?

21 Stap 2. Achtergrond van je project verkennen: waarom?

22 Business case Motivatie, redenen Opties Voordelen / baten Risico’s Tijd en kosten Investeringsvoorstel

23 PRINCE2

24

25 Breng de stakeholders in kaart

26 Sterke tegenstander Sterke medestander Zwakke tegenstander Zwakke medestander + - Macht Houding +

27 meelopersbondgenoot tegenstandertegenspeler + - Gelijkgerichtheid Potentiële bijdrage Kat-uit-de-boom-kijkers +

28 Projectkaart

29

30

31 Hoe stakeholders managen?

32 Stap 3. Scope: wat leveren? Producten maken! + Activiteiten doen!

33 Welke producten te leveren? Product Breakdown Structure

34 WBS relaties

35 Stap 4. Structureren: Wat leveren? Wat doen? Hoelang? Wie? Hoe?

36 Croissants bakken Eieren bakken Pan op vuur Sinaasappels persen Thee zetten Sinaasappels snijden Eieren in pan Sinaasappelsap inschenken Oven voorverwarmen Tafel dekken Boterhammen smeren Opdienen Croissant rollen Thee inschenken Eieren op boterhammen Voorbeeld activiteiten te doen

37 Ontbijt Croissants Thee Gebakken ei Verse jus d’orange Aan tafel

38 Work Breakdown Structure 1. Croissants 1.1 Oven voorverwarmen 1.2 Croissant rollen 1.3 Croissants bakken 2. Koffie 2.1 Koffie zetten 2.2 Koffie inschenken 3. Gebakken ei 3.1 Pan op het vuur, boter in pan 3.2 Ei in pan en bakken 3.3 Boterham smeren 3.4 Ei op boterham 4. Verse jus d’orange 4.1 Sinaasappels snijden 4.2 Sinaasappels persen 4.3 Sinaasappelsap inschenken 5. Aan tafel 5.1 Tafel dekken 5.2 Opdienen

39 WBS relaties

40

41

42 Stap 5. Plannen: wanneer?

43 plannen

44 WBS 1. Croissants 1.1 Oven voorverwarmen 1.2 Croissant rollen 1.3 Croissants bakken 2. Thee 2.1 Thee zetten 2.2 Thee inschenken 3. Gebakken eieren 3.1 Pan op vuur 3.2 Eieren in pan 3.3 Eieren bakken 3.4 Boterhammen smeren 3.5 Eieren op boterhammen 4. Verse jus d’orange 4.1 Sinaasappels snijden 4.2 Sinaasappels persen 4.3 Sinaasappelsap inschenken 5. Aan tafel 5.1 Tafel dekken 5.2 Opdienen

45 Netwerkplanning Activiteit 1Activiteit 2 Activiteit 3 Starteinde

46 Netwerkplanning Oven vvw Cr bakken Cr rollen Start opdien en einde T zettenT insch. pan oh v Ei bakkenei in pan bt smern ei o p bt Ss psSs snSs ins Tafel d.

47 Hoe lang duurt het project?

48 WBS 1. Croissants 1.1 Oven voorverwarmen 8 1.2 Croissant rollen 2 1.3 Croissants bakken 8 2. Thee 2.1 Thee zetten 10 2.2 Thee inschenken 1 3. Gebakken eieren 3.1 Pan op vuur 1 3.2 Eieren in pan 1 3.3 Eieren bakken 5 3.4 Boterhammen smeren 2 3.5 Eieren op boterhammen 1 4. Verse jus d’orange 4.1 Sinaasappels snijden 2 4.2 Sinaasappels persen 5 4.3 Sinaasappelsap inschenken 1 5. Aan tafel 5.1 Tafel dekken 5 5.2 Opdienen 2

49 Netwerkplanning Oven vvw Cr bakken Cr rollen Start opdien en einde T zettenT insch. pan oh v Ei bakkenei in pan bt smern ei o p bt Ss psSs snSs ins Tafel d.

50 Netwerkplanning Oven vvw Cr bakken Cr rollen 2 Start opdien en 2 einde T zetten 10 T insch. 1 pan oh v 1 Ei bakken 5 ei in pan 1 bt smern 2 ei o p bt 1 Ss ps 5Ss sn 2Ss ins 1 Tafel d. 5 8 8 Kritieke pad 8+8+2=18

51 Netwerkplanning Oven vvw Cr bakken Cr rollen 2 Start opdien en 2 einde T zetten 10 T insch. 1 pan oh v 1 Ei bakken 5 ei in pan 1 bt smern 2 ei o p bt 1 Ss ps 5Ss sn 2Ss ins 1 Tafel d. 5 8 8 Oven 8+8=16 Fornuis 1+1+5=7 Pers 5 Human 2+1+1+1+1+2 +2+5+1+5+1= 22 Kritieke pad 8+8+2=18

52 Welke activiteit eerst?

53 activiteit VS LS VE DT Sp LE VS = Vroegste starttijd DT = Doorlooptijd VE = Vroegste eindtijd LS = Laatste starttijd Sp = Speling LE = Laatste eindtijd

54 start 0 3.4 5.1 4.1 1.1 3.1 1.3 1.2 2.12.2 3.2 4.2 3.3 3.5 5.2einde 0 4.3

55 start 0 3.4 2 5.1 5 4.1 2 1.1 8 3.1 1.3 8 1.2 2 2.1 10 2.2 1 3.2 1 4.2 5 3.3 5 3.5 1 5.2 2 einde 0 4.3 1 1

56 start 0 3.4 2 5.1 5 4.1 2 1.1 8 3.1 1.3 8 1.2 2 2.1 10 2.2 1 3.2 1 4.2 5 3.3 5 3.5 1 5.2 2 einde 0 4.3 1 1 Kritieke pad 8+8+2=18

57 start 0 3.4 2 5.1 5 4.1 2 1.1 8 3.1 1.3 8 1.2 2 2.1 10 2.2 1 3.2 1 4.2 5 3.3 5 1.2 1 5.2 2 einde 0 4.3 1 0 1 Kritieke pad 8+8+2=18 Oven 8+8=16 Fornuis 1+1+5=7 Pers 5 Human 2+1+1+1+1+2 +2+5+1+5+1= 22

58 start 0 00 00 0 3.4 0 15 22 13 5.1 0 11 16 5 5 11 4.1 0 810 22 8 1.1 0 0 88 0 3.1 0 8 9 11 8 1.3 8 8 16 8 0 1.2 0 68 22 2.1 0 515 10 5 2.2 10 1516 11 1 5 3.2 1 910 2 1 8 6 8 13 4.2 2 1015 7 5 8 3.3 2 1015 7 5 8 3.5 7 1516 8 1 8 5.2 16 18 2 0 einde 18 0 0 4.3 7 1516 8 1 8

59

60 Plannen Relaties bepalen Tijd bepalen Kritieke pad bepalen Resources bepalen Versnellen

61 % gereedheid vaststellen!

62 Stap 6. Risico’s analyseren: wat als?

63

64 Risicomatrix Ernst Gevolgen Personeel(VGW)SchadeMilieuReputatie 0 Geen letsel of gezondheidsc hade Geen schadeGeen effectGeen gevolgen 1 Licht letsel of verwonding EHBO Lichte schade € 10K Licht effectLichte gevolgen 2 Klein effect, paar dagen verzuim Kleine schade € 10 -100K Klein effectLokale onrust 3 Ernstig letsel en verzuim Lokale schade € 100K- 1M Lokaal effectRegionale onrust 4 Zeer ernstig letsel, 1-3 doden Ernstige schade € 1M- 10M Ernstig effectNationale onrust 5 Meerdere doden (>3) Zeer ernstige schade > € 10M Zeer ernstig effect Inter- nationale onrust Kans Vrijwel uitgesloten Zeer onwaar- schijnlijk Onwaar- schijnlijk Komt voorKomt een aantal keren per jaar 0,001 x p/j0,01 x p/j0,1 x p/j1 x p/j10 x p/j VVVVV VVVVV VVVMM VVMMH VMMHH MMHHH

65 Wat doe je met risico’s? Vermijden, verbannen van het risico of condities scheppen om het project te behoeden van de invloed Overdragen, de consequenties en de verantwoordelijkheid van het risico overdragen aan een derde partij Vermindering, reduceren van de kans cq. de consequenties van een ongunstig risico tot een acceptabel niveau Accepteren, besluit om het projectplan niet te veranderen en te accepteren dat er geen geschikte maatregelen zijn

66 1. Beschrijving risico 2. Oorzaak en gevolg 3. Kans en prioriteit 4. Voorzorgsmaatregel 5. Tegenmaatregelen 6. Alternatief scenario 7. Status

67 Stap 7. Organiseren: wie, wat, wanneer?

68 Stap 8. Opstarten: wie, wat, waar?

69 Stap 9. Bewaken, sturen en beheersen

70 NB behoefte en specificaties wijzigen!

71 Wat bewaken, sturen en beheersen?

72 S-kromme (Baseline) begrote kosten gepland activiteiten (Accrual) werkelijke kosten uitgevoerde activiteiten (Earned value) begrote kosten afgeleverd activiteiten Δ k Δ t A E Cumulatieve kosten tijd E>B voor op planning EE meer kosten dan begroot B

73

74

75 Projectduur 6 weken deelprojectUren budgetGepland na 3 weken Werkelijke halverwege A804020 B1005040 C603040 D 2040 Hoe gaat het met het project?

76 Projectduur 6 weken deelprojectUren budgetGepland na 3 weken Werkelijke halverwege % gereed A80402050% B100504050% C60304066% D402040100% Hoe gaat het met het project?

77

78 Stap 10. Communiceren en rapporteren: hoe gaat het?

79 communiceren volgens RACI-model codeverantwoordelijkheidomschrijving RResponsible (verantwoordelijk)Belast met de uitvoering van de werkzaamheden AAccountable (aansprakelijk)Eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden CConsulted (adviserend)Degenen die verplicht moet worden geraadpleegd IInformed (geïnformeerd)Degenen die moet worden geïnformeerd over het resultaat

80 Voorbeeld RACI-model RACIOprachtgeverGebruikerLeverancierProjectmanagerMedewerker PvEARCCI ProjectplanACCRI OntwerpIIACR RealisatieIIACR accptatietestARCCI

81

82

83 Bewaken

84

85

86

87 Stap 11. Afronden en decharge aanvragen: is het klaar, is het overdraagbaar?

88 Business case gehaald?

89 Succesvol projectmanagement begint met goed voorbereiden…

90 …en kan pas succesvol eindigen door te meten en de te sturen

91

92 Projectplan Communicatieplan Kwaliteitsplan Veiligheidsplan Risicomanagement plan Projectstructurering Fasering Initieel project plan Projectcontrole plan Financieel plan Project start up

93 Communicatieplan - Projectachtergrond. Uitleg van de context van het project en hoe de noodzaak tot het opzetten van een project is vastgelegd. - Initiële Businesscase. De redenen voor het starten van het project - Projectdoelen. Doel van de opdrachtgever en doel van het projectteam. - Stakeholdersanalyse. Wie zijn de betrokkenen bij het project, wat is hun bedoeling, belang en bijdrage? - Projectkaart. Schematische weergave van het resultaat van de stakeholdersanalyse. - Communicatieschema. Wie communiceert met wie, hoe, wanneer en waarover? - Haalbaarheid. Is de einddatum haalbaar, het budget toereikend, past het binnen de core-business en kennisniveau van projectleden, is er commitment bij directie, afdelingsleiders en medewerkers?

94 Kwaliteitsplan Kwaliteitseisen (verwachtingen, programma van eisen) Bewaking kwaliteit Kwaliteitsmeting, testrapporten en opleverrapporten - Veiligheidsplan - Veiligheidsrisicoanalyse

95 Risicomanagementplan Risicobeschrijving Oorzaak Gevolg Kans Prioriteit Beperken, voorkomen Tegenmaatregel Alternatief scenario Status

96 Projectstructurering Scope Resultaten/eindproducten, mijlpalen Work Breakdown Structure. Project verdeeld in deelprojecten en activiteiten Projectorganisatiestructuur, met taken en verantwoordelijkheden, input, throughput en output Overzicht benodigde resources. Inclusief uitleg welke competenties men verwacht van zowel medewerkers als projectleider per fase van het project

97 Fasering Managementfasering Projectfasering

98 Initieel Project Plan Balkenplanning, wanneer worden activiteiten uitgevoerd? Netwerkplanning met kritieke pad, in welke volgorde en door wie Deadlines, afgesproken leverdatum

99 Projectcontrolplan Beheersplan, sturende en regelende activiteiten om de projectscope binnen de levertijd, binnen het budget en binnen de geëiste kwaliteit op te leveren Rapportages, rapporteren van de projectvoortgang en oplevering. Format voor projectrapportages en opleverrapporten

100 Financieel plan Geldbeheersing, in- en uitgaande geldstromen bewaken Financieringsplan, bewaken dat inkomende geldstromen in evenwicht zijn met uitgaande geldstromen

101 Project Start Up Kick-off, met alle betrokkenen, belanghebbenden en projectmedewerkers in een bijeenkomst de aandachtspunten van het projectplan doornemen Mobiliseren van projectmedewerkers

102 ISBN: 978-90-01-70003-4


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Competent projectleiden Marcel Seijner."

Verwante presentaties


Ads door Google