De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 Hoofdstuk 5 & 6: Onderzoekspopulatie en steekproef Dataverzameling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 Hoofdstuk 5 & 6: Onderzoekspopulatie en steekproef Dataverzameling."— Transcript van de presentatie:

1 Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 M.M.A.Scheepers@HRO.nl Hoofdstuk 5 & 6: Onderzoekspopulatie en steekproef Dataverzameling

2 Onderzoekspopulatie + Steekproef Universum Populatie Steekproef Respons Bruikbare respons

3 Onderzoekspopulatie + Steekproef  Aselecte steekproeven Enkelvoudig Aselect  Voorbeeld: “grabbelton” Systematische steekproef met aselect begin  Voorbeeld: funda.nl: het 7 e huis op iedere pagina selecteren Gestratificeerde steekproef (strata = deelpopulaties)  Voorbeeld: funda.nl: i.p.v. aselect “huizen” kiezen, kies je een x-aantal appartementen,(half-) vrijstaande woonhuizen, etc.  Strata: proportioneel of disproportioneel verdeeld

4 Onderzoekspopulatie + Steekproef  Meertrapssteekproeven Clustersteekproef  Voorbeeld: Aselect gemeente kiezen, in die gemeente wordt aselect een straat gekozen, en ieder huis in die straat komt in de steekproef terecht.  Selecte steekproeven Quotasteekproef: idem als gestratificeerde steekproef, maar nu een selecte steekproef uit iedere deelpopulatie Doelgerichte steekproef

5 Steekproefgrootte  Steekproefgrootte afhankelijk van: Heterogeniteit van de populatie Vereiste nauwkeurigheid (beschikbaarheid tijd en geld) Praktisch: minimaal 30 eenheden (per subgroep die je wilt analyseren) → centrale limietstelling

6 6.1 Dataverzameling Definiëren en operationaliseren Vb. “Stress” Hoe meet je dat? Hoe vraag je dat? Begripinstrument Definiëren: Omschrijving wat wij onder stress verstaan Operationaliseren: Vertalen in meetbare termen Dimensies onderscheiden Verschillende “kanten” van het begrip Homogeen begrip: één dimensie (vb. leeftijd) Heterogeen begrip: méér dimensies (“stress”)

7 6.2 Dataverzamelingsmethoden Geschikte dataverzamelingsmethode: Werken met bestaande gegevens Goedkoop Interview (schriftelijk / mondeling) Aangewezen methode bij onderzoeken m.b.t. attitudes, kennis, houdingen, opinies Observeren Aangewezen methode bij gedragsonderzoeken (met uitzondering van weinig voorkomend, ongewenst en/of intiem gedrag)

8 6.3 Gestructureerde en ongestructureerde dataverzameling  Gestructureerd informatie verzamelen: Er is bekend welke informatie je wilt hebben en wat voor antwoorden je kunt verwachten Kennis van het onderzoeksveld noodzakelijk Onderwerp van het onderzoek sterk afgebakend  Ongestructureerd informatie verzamelen: Onderwerpen liggen niet exact vast en informatie is niet altijd voorspelbaar Meer kwalitatief (dan kwantitatief) karakter Kan vooraf gaan aan een gestructureerde informatieverzameling

9 6.4 Directe & indirecte dataverzameling Directe of indirecte vraagstelling:  afhankelijk van het onderwerp van je onderzoek: Directe informatieverzameling: (“Wat is je inkomen?”) Meest nauwkeurig… Indirecte informatieverzameling: (“Verdien je meer of minder dan modaal?” Of: “In welke wijk van Rotterdam woon je?”) Let op: Meet ik wel wat ik beoog te meten?

10 6.5 Meetniveaus (antwoordschalen)  Nominaal  Ordinaal  Interval  Ratio

11 6.6 Instrumentele betrouwbaarheid Betrouwbare meting: Meting niet afhankelijk van toeval Vaststellen betrouwbaarheid:  Stabiliteit door de tijd heen (m.b.v. correlaties test- en her-testresultaten vergelijken)  Homogeniteit van de vragenlijst (vb. 5 vragen/ variabelen over “stress”; meten die wel allemaal hetzelfde begrip?)  Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (mate waarin de observatie beïnvloed wordt door de observator)

12 6.7 Instrumentele validiteit Validiteit: meet je wat je beoogt te meten? Een betrouwbare meting is een voorwaarde, maar geen garantie voor validiteit!  Begripsvaliditeit: nagaan of er samenhang is tussen jouw meting en de meting van een ander m.b.t. een verwant begrip.  Predictieve validiteit: in welke mate kunnen scores ándere scores voorspellen? (vb. IQ-test en schoolprestaties)


Download ppt "Methoden & Technieken van Onderzoek Maurice Scheepers Kamer H4.318 Hoofdstuk 5 & 6: Onderzoekspopulatie en steekproef Dataverzameling."

Verwante presentaties


Ads door Google