De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.Het belang van een goede steekproef Populatie:de volledige groep mensen, dieren, voorwerpen, waarover we informatie willen. Eenheid:elk individueel element.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.Het belang van een goede steekproef Populatie:de volledige groep mensen, dieren, voorwerpen, waarover we informatie willen. Eenheid:elk individueel element."— Transcript van de presentatie:

1 1.Het belang van een goede steekproef Populatie:de volledige groep mensen, dieren, voorwerpen, waarover we informatie willen. Eenheid:elk individueel element van de populatie (persoon, gezin, land, sigaret, liter, broccolitak, …) dat onderzocht wordt = de elementen of onderzoekseenheden. Steekproef (sample):het deel van de populatie dat daadwerkelijk onderzocht wordt, met als doel betrouwbare info te krijgen over de hele populatie.  steekproefgrootte (n) Variabele:het kenmerk van de populatie dat men wil meten of bepalen. kwantitatief of kwalitatief Inferentie:veralgemenen van steekproefresultaten tot kenmerken van de populatie

2 Vertekende steekproef (bias):indien bepaalde eenheden uit de onderzochte populatie systematisch bevoordeeld worden ten opzichte van andere / niet elke eenheid heeft dezelfde kans om geselecteerd te worden. Opportunistische steekproef (convenience sample): de onderzoeker kiest eenheden uit een deel van de populatie die makkelijker, snel of goedkoop zijn te bereiken. Bv: enquête in winkelstraat, keuren kist sinaasappels, … Vrijwillige respons (voluntary response sample): eenheden uit de populatie kiezen zelf of ze deelnemen aan het onderzoek. Enkelvoudig aselecte steekproef (EAS) (simple random sample): in 1 trekking + lukraak gekozen uit populatie

3 Voorbeelden vertekende steekproeven: Ann Landers was jarenlang bezielster van dagelijkse adviesrubriek in Amerikaanse krant. Naar aanleiding van een verhaal over probleemkinderen, lanceerde ze volgende vraag: “Mocht u opnieuw mogen beginnen, zou u dan opnieuw kinderen willen?” Ze kreeg 10000 antwoorden toegestuurd. Enige tijd later werd een professioneel onderzoek gedaan met dezelfde vraag, waarbij slechts 1373 mensen werden ondervraagd. Resultaat 1: 70% van de ouders hebben spijt kinderen te hebben Resultaat 2:9% van de ouders hebben spijt kinderen te hebben In 1987 verscheen ophefmakende boek “Women and Love”. Uit onderzoek bij vrouwen door de auteur bleek dat van de respondenten: • 84% zich emotioneel niet goed voelde in hun relatie; • 95% psychisch of lichamelijke mishandeling door hun partner hadden ondergaan; • Slechts 13% na 2 jaar huwelijk nog aangaf van hun man te houden; • 70% van de vrouwen die langer dan 5 jaar gehuwd waren, buitenechtelijke relaties hadden gehad. De auteur had 100.000 vragenlijsten rondgestuurd via vrouwenorganisaties en andere kanalen. Zo’n 4.500 vrouwen vulden de vragenlijst in (respons).

4 Steekproefvariabiliteit:verschillende steekproeven van eenzelfde populatie geven onvermijdelijk aanleiding tot verschillende steekproefresultaten Steekproefverdeling:patroon van steekproefresultaten dat men bekomt bij verschillende steekproeven van een populatie. Betrouwbaarheid: 1.Afwezigheid van vertekening:gemiddelde van alle steekproefresultaten ongeveer gelijk aan populatiewaarde. Dit is zo als de steekproefresultaten symmetrisch verdeeld zijn rond de gezochte populatiewaarde. 2. Beperkte variabiliteit:verschillende steekproefresultaten wijken niet zo sterk af van elkaar.

5 2.Beschrijven van steekproefverdelingen Vorm van de verdeling:symmetrisch of scheef (asymetrisch), 1 piek, meerdere pieken, alle gegevens komen even vaak voor (uniforme verdeling). Scheefheid naar links / rechts Uitschieters:waarden die sterk afwijken van het gros van de meetwaarden. Centrummaten 1.Gemiddeldeniet-resistent t.o.v. uitschieters 2. Mediaanresistent t.o.v. uitschieters 3. Modus

6 Spreidingsmaten 1.Variatiebreedte:verschil grootste en kleinste meetwaarde 2.Standaardafwijking:maat voor gemiddelde afwijking t.o.v. Gemiddelde (niet-resistent) 3.Variantie:kwadraat van de standaardafwijking 4.Interkwartielafstand (IKA):verschil tussen eerste en derde kwartiel Boxplotmediaan, Q1, Q3, minimum en maximum


Download ppt "1.Het belang van een goede steekproef Populatie:de volledige groep mensen, dieren, voorwerpen, waarover we informatie willen. Eenheid:elk individueel element."

Verwante presentaties


Ads door Google