De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek HC1MBR Statistiek. Doel De eigenschappen van een grote verzameling getallen op een simpele manier weergeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek HC1MBR Statistiek. Doel De eigenschappen van een grote verzameling getallen op een simpele manier weergeven."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek HC1MBR Statistiek

2

3 Doel De eigenschappen van een grote verzameling getallen op een simpele manier weergeven

4 Methode 1: een plaatje Dus geen lange lijst met vetpercentages, maar:

5 Methode 2: 1 getal of woord “Het gemiddelde cijfer is een 5” “De middelste beoordeling was ‘gaat wel’ ” “Er is een verschil van 8 punten tussen het hoogste en het laagste cijfer” Dus geen lange lijst met gegevens, maar: “De populairste fast-food keten is McDonalds”

6 Voorbereiding Zijn de gegevens valide ? Zijn de gegevens betrouwbaar ? Als we over het voorgaande tevreden zijn, is het voor de keuze van een bepaald type plaatje of getal belangrijk dat we het meetniveau van de gegevens kennen. Voordat we zelfs maar gaan denken aan een bepaald getal of plaatje, moeten we weten of de gegevens ‘goed’ zijn. Hiervoor stellen we de volgende vragen:

7 Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid = als we nog een keer gaan meten, krijgen we dan dezelfde gegevens ? Voorbeeld onbetrouwbaarheid: een weegschaal die voor hetzelfde voorwerp iedere dag een ander gewicht aangeeft Voorbeeld onbetrouwbaarheid: een toets waarop studenten die hetzelfde weten / kunnen totaal verschillende scores halen Voorbeeld onbetrouwbaarheid: in een te kleine groep het effect van een dieet op bloeddruk onderzoeken

8 Validiteit Validiteit = Meten we ook echt wat we willen meten ? Voorbeeld ontbreken validiteit: iemands kennis over voedingsstoffen testen door alleen maar vragen over cholesterol te stellen Voorbeeld ontbreken validiteit: in een onderzoek onder de gehele bevolking naar het effect van een dieet op bloeddruk alleen mensen met overgewicht ondervragen ALLEEN als gegevens betrouwbaar zijn kunnen we de volgende stap zetten en ons afvragen of gegevens ook valide zijn. Hieraan zouden we kunnen gaan twijfelen omdat de gegevens: 1.geen compleet inhoudelijk beeld van het onderwerp geven 2.van een steekproef niet uit te breiden zijn naar de populatie 3.in tegenspraak zijn met gegevens uit een andere bron

9 Meetniveaus – indelingen Sociale klasse Geslacht Ergens helemaal of een beetje of niet helemaal of helemaal niet mee eens zijn Type lipoproteine 2. Gegevens die je op volgorde kunt zetten: ordinaal meetniveau 1. Gegevens die je niet op volgorde kunt zetten: nominaal meetniveau Fast-food keten

10 Meetniveaus - getallen 2. Gegevens met een ‘natuurlijk nulpunt’: ratio meetniveau 1. Gegevens zonder ‘natuurlijk nulpunt’: interval meetniveau Cholesterolgehalte Vetpercentage Gewicht Tijdsaanduiding Temperatuur

11 Plaatjes - cirkeldiagram indelingen Belangrijk: de categorieen sluiten elkaar uit

12 Plaatjes – staafdiagram indelingen Voorbeeld2: Categorieen hoeven elkaar niet uit te sluiten Meer mogelijkheden als bij cirkeldiagram Voorbeeld1: Iedere kolom is een cirkeldiagram

13 Plaatjes – histogram getal, kun je mee rekenen

14 Plaatjes – lijndiagram getal, kun je mee rekenen Zelfde als histogram, maar vertelt je wat er in de loop van de tijd gebeurt

15 Plaatjes – cumulatief lijndiagram getal, kun je mee rekenen Zelfde als lijndiagram, alleen tel je nu alles uit het verleden op en laat je het totaal zien.

16 Plaatjes – spreidingsdiagram getal, kun je mee rekenen Hoort hier eigenlijk niet thuis. Geeft het verband tussen TWEE verzamelingen getallen. Des te meer de punten op een lijn liggen, des te sterker het verband

17 Plaatjes – boxplot getal, kun je mee rekenen deelt alle gegevens in vieren.

18 Voorbeeld:beste fast-food keten MacD, Burger, MacD, MacD, KFC 1.De modus: het gegeven dat het meest voorkomt: MacD Welk gegeven zegt in 1 keer iets over de ‘grootte’ van alle gegevens bij elkaar ?? 1 getal of woord - centrummaten

19 Voorbeeld:beoordeling chemie II door studenten slecht, slecht, gaat wel, goed, briljant 1.De mediaan: het middelste gegeven: gaat wel 2.De modus: het gegeven dat het meest voorkomt: slecht

20 Voorbeeld:cijfers 2e herkansing chemie II 3, 3, 4, 7, 8 1.Het gemiddelde: (3+3+4+7+8)/5 = 5 2.De mediaan: het middelste gegeven: een 4 3.De modus: het gegeven dat het meest voorkomt: een 3 1 getal of woord - centrummaten

21 Voorbeeld: Het gemiddelde van de cijfers voor het vak chemie II is een 6 Dit kan betekenen: Iedereen heeft een 6 De ene helft heeft een 3, de andere helft heeft een 9 Of nog heel veel andere dingen ……. 1 getal of woord – spreidingsmaten Kortom: we willen niet alleen weten wat het gemiddelde van de cijfers is, maar ook hoe ver de cijfers uit elkaar liggen: de spreiding

22 1 getal of woord - spreidingsmaten Variatiebreedte = grootste getal – kleinste getal Interkwartielafstand = grootste getal – kleinste getal, als je de grootste en de kleinste 25% van de getallen hebt weggelaten

23 1 getal of woord - spreidingsmaten Een zeer belangrijke spreidingsmaat is de standaarddeviatie Hoe meer spreiding hoe groter de standaarddeviatie De standaarddeviatie bereken je uit de variantie. De standaarddeviatie berekenen is een heel gedoe … Zelfs met rekenmachine … !

24 1 getal of woord - spreidingsmaten Voorbeeld: het gewicht van 5 Big Macs in grammen: 405, 400, 400, 390, 405 X 405 400 390 405 X-gem 5 0 0 -10 5 (X-gem) 2 25 0 0 100 25 Gemiddelde gewicht = (405 + 400 + 400 + 390 + 405) / 5 = 400 variantie = (25+25+100)/5 = 30 standaarddeviatie = wortel uit de variantie = 5.5

25 Normale verdeling Een normale verdeling is een histogram wat: 1.Redelijk symmetrisch rond het gemiddelde ligt 2.Verder van het midden (veel) minder waarnemingen heeft (de kolommen worden korter) Wel normaal verdeeld Niet normaal verdeeld

26 Normale verdeling In Nederland is de lengte normaal verdeeld. De gemiddelde lengte is 180 cm en de standaarddeviatie is 10 cm. Hiermee bedoelen we: 1.Ongeveer 68% van de Nederlanders heeft een lengte tussen de 170 en de 190 cm 2.Ongeveer 95% van de Nederlanders heeft een lengte tussen de 160 en de 200 cm 3.Ongeveer 99% van de Nederlanders heeft een lengte tussen de 150 en de 210 cm Bij normale verdelingen heeft de standaarddeviatie een speciale betekenis:


Download ppt "Statistiek HC1MBR Statistiek. Doel De eigenschappen van een grote verzameling getallen op een simpele manier weergeven."

Verwante presentaties


Ads door Google