De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5"— Transcript van de presentatie:

1 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
1 punt per gemaakt fout Gebruik bij deze test je GRM

2 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
1 Stelling 1: Als je de oppervlakte in % moet berekenen gebruik je normalcdf Stelling 2: Als je het percentage weet, gebruik je Y1 en intersect A 1 en 2 juist B 1 en 2 onjuist C 1 juist en 2 onjuist D 1 onjuist en 2 juist

3 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
2. Van een test is het gemiddelde 60 pt met een s.d. van 12 pt. Hoe kun je het percentage uitrekenen dat minder scoort dan 45 pt uitgaande van een normale verdeling? A normalcdf (-1099,45,60,12) B normalcdf ( 60,45, -1099,12) C 1-normalcdf (-1099,45,60,12) D normalcdf (45,1099,60,12)

4 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
3. Bij speerwerpen gooit een groep tussen 56 en 76 meter. Het gemiddelde is 60 m met een sd van 12 m. Hoe bereken je het percentage van deze groep. A 1- normalcdf (56,76,60,12) B normalcdf (56,76,60,12) C 1- normalcdf (76,56,60,12) D normalcdf (76,56,60,12)

5 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
4. 25% van de leerlingen scoort hoger dan 85pt. Hoe bereken je de sd A normalcdf (85,10^99,X)=0.25 B normalcdf (10^99, 85,X)=0.25 C kan niet, je hebt geen gemiddelde D normalcdf (10^99, 85,25,X)=0.25

6 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
5. Van 400 baby’s is het gemiddelde gewicht 4520 gram. De sd is 480 gram. Hoeveel baby’s wegen meer dan 5500 gram? A 2 B 8 C 80 D 9

7 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
6 25 van de 80 leerlingen heeft voor het vak Turks lager dan een 5,5. De s.d. was 1,2 pt. Bereken het gemiddelde. . A 6,0 B 6,1 C 6,25 D 4,9

8 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
7. 23 studenten van de 320 verdient meer dan 800 euro per maand. Het gemiddelde van deze groep was 560 euro. Bereken de s.d. A 174 B 194 C 184 D 164

9 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
8 Alle lampen in een straat worden vervangen als 25% stuk is. De gemiddelde levensduur is 2420uur en de sd is 220 uur. Bereken na hoeveel uur de lampen worden vervangen. A 2264 B 2272 C D 2210

10 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
9 Welke beweringen zijn waar ? I Hoe breder de grafiek des te groter de sd. II Bijna waarnemings-getallen vallen tussen gem. – 3sd en gem. +3sd A alleen I B alleen II C zowel I als II niet. D zowel I als II is waar

11 Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5
10. Wat kun je in deze grafiek bij 50% aflezen? A de grenswaarde = 120 B de s.d. = 120 C niets D het gemiddelde = 120

12 Hierna volgen de antwoorden
Einde Hierna volgen de antwoorden

13 Antwoorden snelheidstoets 1
3 C 4 C 5 B 6 B 7 D 8 B 9 D 10 B


Download ppt "Snelheidstoets Normaal verdeling 1 H5"

Verwante presentaties


Ads door Google