De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S1 S TATISTIEK Tabellen & diagrammen Centrummaten & Spreiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S1 S TATISTIEK Tabellen & diagrammen Centrummaten & Spreiding."— Transcript van de presentatie:

1 S1 S TATISTIEK Tabellen & diagrammen Centrummaten & Spreiding

2 TABELLEN & DIAGRAMMEN

3 W ELKE AUTO VIND JIJ HET MOOISTE ? Kies 1,2,3,4 of 5

4 N UMMER 1

5 N UMMER 2

6 N UMMER 3

7 N UMMER 4

8 N UMMER 5

9 V ERWERKING TabelCirkeldiagram Histogram

10 G EEF ELKE JONGEN EEN CIJFER 1 = heel leuk 2 = gaat wel 3 = niet leuk

11 J ONGEN 1

12 J ONGEN 2

13 J ONGEN 3

14 J ONGEN 4

15 J ONGEN 5

16 V ERWERKING TabelStaafdiagram

17 Horizontale staven Nog meer staven !

18 N OG EEN ONDERZOEKJE janfebMaartAprilMeiJuniJuliaugseptoktnovdec 101214 1384912141513 Regenval 2009 Kan met staafdiagram, maar ook een grafiek kan

19 Frequentie polygoon S OMS IS GRAFIEK HANDIG : P OLYGOON janfebMaartAprilMeiJuniJuliaugseptoktnovdec 101214 1384912141513 Regenval 2009 Zet stippen in midden van de intervallen

20 A BSOLUTEN EN R ELATIEVE FREQUENTIE Het aantal keer dat een waarde (bijvoorbeeld het cijfer 7 voor een toets) voorkomt noem je de frequentie Geef je de gewone aantallen dan heet dat de absolute frequentie Geef je de aantallen in procenten dan noem je dat de Relatieve frequentie Klik voor voorbeeld

21 A BSOLUTEN EN R ELATIEVE FREQUENTIE Nummer auto Absolute Frequentie Relatieve frequentie (%) 1510% 21020% 31530% 41530% 5510%

22 C ENTRUMMATEN & S PREIDING

23 C ENTRUMMATEN : 1.G EMIDDELDE 2.M ODUS 3.M EDIAAN Een Centrummaat geeft met slechts één getal een beeld van alle gemeten getallen. Zo geeft het gemiddelde van een repetitiecijfer een aardig beeld van een repetitie.

24 R APPORTCIJFERS VOOR WISKUNDE De 30 cijfers: Mooie tabel: CijferFrequentie 43 55 67 78 85 92 46578 77588 98975 64766 76467 86557

25 H ET GEMIDDELDE : Alle cijfers optellen en delen door totaal aantal cijfers: Of SLIM optellen: CijferFrequentie 43 55 67 78 85 92 4+6+5+7+8 +7 +5+8 +9+8+9+7+5 +6+4+7+6 +7+6+4+6+7 +8+6+5 +7 = 193 Gemiddelde = 3x4+5x5+7x6+8x7+5x8+2x9 = 193

26 D E M ODUS CijferFrequentie 43 55 67 78 85 92 De Modus = 7 Want het cijfer 7 komt het vaakste voor

27 D E M EDIAAN Zet alle 30 getallen op een rijtje van laag naar hoog: 4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-9-9 16 e 15 e De Mediaan is de waarde van het middelste getal bij oneven aantal getallen. De Mediaan is het gemiddelde van de twee middelste getallen bij een even aantal getallen. De Mediaan =

28 S PREIDINGSMATEN : 1.S PREIDINGSBREEDTE = V ERSCHIL HOOGSTE - LAAGSTE 2.K WARTIEL AFSTAND 3.S TANDAARDSPREIDING ( VOLGEND JAAR ) Een Spreidingsmaat geeft aan of er grote verschillen zijn tussen de gemeten waarden. Zo is het gemiddelde van een toets met allemaal zessen een 6, maar van een toets met de helft 2-en en de andere helft 10 – en is het gemiddelde ook 6. Maar de Spreiding is bij deze gevallen heel verschillend en de spreiding geeft dus aanvullende informatie.

29 S PREIDINGSBREEDTE De Spreidingsbreedte is het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde die voor komt. Bij de wiskundetoets was 4 het laagste cijfer en 9 het hoogste. Dus is de Spreidingsbreedte = 9 – 4 = 5

30 K WARTIELAFSTAND De Kwartielafstand = Q 3 - Q 1 Dat Q 1 heet het eerste kwartier en Q 3 heet het derde kwartier Om te begrijpen wat Q 3 en Q 1 zijn moeten we even ophalen wat de mediaan is. Alle 30 getallen op een rijtje van laag naar hoog. 4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-9-9 Mediaan = middelste getal of het gemiddelde van de 2 middelste getallen Mediaan = 6,5

31 K WARTIELAFSTAND Voor bepalen van Q 1 nemen we eerste helft van de rij getallen: 4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6 Q1 is dan de waarde van het middelste getal dus 5. (= mediaan van de eerste helft, van daar eerste kwartiel) Voor bepalen van Q 3 nemen we de tweede helft van de rij: 7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-9-9 Q 3 is dan de waarde van het middelste getal, dus 7 (= mediaan van de tweede helft, vandaar derde kwartiel) Q1Q1 Q3Q3 De rij was (n = 30 getallen): 4-4-4-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-8-9-9

32 N OG EEN VOORBEELD Getallenreeks (n = 11, oneven): Klik om te sorteren van klein naar groot : Ga na dat gemiddelde = 22,73 Mediaan = 18 (=waarde middelste getal = 6 e getal) Q1= 10 (mediaan van eerste helft van getallen: 3 ….15) Q3= 39 (mediaan van tweede helft getallen: 24 ….46) (let op: bij oneven aantal doet mediaan (=18) niet mee bij berekenen Q1 en Q3) 3, 6, 10, 12, 15, 18, 24, 36, 39, 41, 46 24, 6, 46, 12, 15, 18, 10, 36, 39, 3, 41

33 B OXPLOT 1 Als je mediaan en eerste en derde kwartiel hebt, kun je een BOXPLOT maken. Gegevens repetitie: Laagste waarde = 4 Q1= 5 Mediaan = 6,5 Q3= 7 Hoogste waarde = 9 Laagste Q 1 Q 3 Hoogste Mediaan

34 B OXPLOT 2 Als je mediaan en eerste en derde kwartiel hebt, kun je een BOXPLOT maken. Gegevens nog een voorbeeld: Laagste waarde = 3 Q1= 10 Mediaan = 18 Q3= 39 Hoogste waarde = 46 Laagste Q 1 Q 3 Hoogste Mediaan

35 KLASSENINDELING

36 K LASSENINDELING W E VRAGEN 30 LEERLINGEN HOE VER ZE VAN SCHOOL WONEN L INKS DE TABEL MET ANTWOORDEN R ECHTS EEN KLASSENINDELING, WANT DIE TABEL IS WEL ONHANDIG Afstand (km) 0,95,3 2,42,1 1,4 6,80,8 1,00,5 4,32,5 5,63,4 3,53,7 3,63,8 1,34,8 1,02,9 2,12,7 5,23,5 7,82,8 4,16,1 KlasseFrequentie [0,1>3 [1,2>4 [2,3>8 [3,4>6 [4,5>3 [5,6>3 [6,7>3 [6,7> betekent de klasse van 6 en hoger maar kleiner dan 7. 6 zit erin, 7 niet.

37 G EMIDDELDE BIJ KLASSENINDELING Klasse Klassenmidden Frequentie [0,1> 0,5 3 [1,2> 1,5 4 [2,3> 2,5 8 [3,4> 3,5 6 [4,5> 4,5 3 [5,6> 5,5 3 [6,7> 6,5 3 Bij een klassenindeling gebruik je de Klassenmiddens om het gemiddelde te berekenen: Totaal van punten: 3x0,5 + 4x1,5+8x2,5+6x3,5+3x4,5+3x5,5+3x6,5 = 95 Gemiddelde = 95 : 30 = 3,2 km

38 D E OPDRACHT Maak een presentatie, waaruit blijkt dat jij: • Kunt werken met absolute en relatieve aantallen • Een onderzoek kan uitvoeren. Daarbij gebruik je verschillende soorten gegevens/vragen/antwoorden • De gegevens van een onderzoek kan verwerken in: Tabel, staafdiagram cirkeldiagram en polygoon. Hoe meer verschillende elementen hoe beter ! • Alle 3 de centrummaten begrijpt: gemiddelde, modus en mediaan • De spreidingsmaten : Spreidingsbreedte en Kwartielafstand begrijpt en toe kunt passen • Een boxplot kunt maken • Met een klassenindeling kunt werken Je mag in tweetallen werken

39 T OT SLOT Deze presentatie kun je vinden op Teletop (bij leermiddelen) Voor meer informatie:Netwerk deel 3B Hoofdstuk 6 Zoek op internet


Download ppt "S1 S TATISTIEK Tabellen & diagrammen Centrummaten & Spreiding."

Verwante presentaties


Ads door Google