De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfseconomie H7 Kengetallen Junior accountmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfseconomie H7 Kengetallen Junior accountmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfseconomie H7 Kengetallen Junior accountmanager

2 Balans waarbij de bezittingen en schulden zijn onderverdeeld in hoofdgroepen. Bij iedere hoofdgroep hoort een subtotaaltelling. De hoofdgroepen: vaste activa vlottende activa eigen vermogen vreemd vermogen lang vreemd vermogen kort 2 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Liquiditeitbalans

3 Current ratio De verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen kort. Quick ratio De verhouding tussen de vlottende activa minus de voorraad en het vreemd vermogen kort. 3 Beoordelen liquiditeit

4 Solvabiliteit Geeft aan wat je hebt verdiend met het vreemde vermogen. Solvabiliteitsgraad Het geeft aan in welke mate een onderneming in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Solvabiliteitspercentage De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen Debt ratio Geeft aan welk deel van het totale vermogen gefinancierd is met vreemd vermogen. 4 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Solvabiliteit

5 Rentabiliteit De verhouding tussen de opbrengsten van een onderneming en het geïnvesteerde vermogen in de onderneming. ROS ‘Return On Investement’ ROI ‘Return Of Investement’ 5 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Rentabiliteit

6 Kengetallen rentabiliteit: REV: Rentabiliteit van het eigen vermogen RVV: Rentabiliteit van het vreemde vermogen RTV: Rentabiliteit van het totale vermogen 6 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Rentabiliteit

7 Cashflow In- en uitstroom van liquide middelen. Berekening cashflow nettowinst + afschrijvingen – privéopname + privéstorting verandering EV (winstreservering) + afschrijvingen Berekening cashflow bij bv nettowinst + afschrijvingen – vennootschapsbelasting – dividend - tantièmes 7 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Cashflow

8 8 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Gemiddelde voorraad

9 9 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Omzetsnelheid

10 10 Bedrijfseconomie | Junior Accountmanager Omzetduur


Download ppt "Bedrijfseconomie H7 Kengetallen Junior accountmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google