De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Even Voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities -

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Even Voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities -"— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Even Voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities - e.scholtens@ziggo.nl -> voor vragen /e.scholtens@ziggo.nl opmerkingen of tips

3 3 Opzet Workshop Warming – up Informatie over ‘The Final countdown’ – examentraining 4e editie – alle streams Informatie over Exam Prep – examenvoorbereiding 5e editie – 3e en 4e leerjaar – alle streams Aanvullend materiaal (ICT etc.) Vragen / Tips / Afsluiting

4 4 Warming up Interview uw ‘workshop-mate’: Stel de 3 vragen die u krijgt. Maak aantekeningen van de antwoorden Stel eventueel (extra) vragen ter toelichting Tijd: plm. 10 minuten

5 5 Vervolg interview De vragen: 1)Oefen je (bewust) (lees) strategieën? Zo ja, welke en hoe? Zo nee, waarom niet? 2)Wat vind je het lastigst aan examentraining? 3)Bestaan er bij jullie schoolbrede afspraken over aanpak examentraining? 4)Waarmee heb je het meeste success v.w.b. examentraining? 5)Wanneer begin je precies met examentraining en hoeveel (hele examens) laat je maken? 6)Hoe kan of moet de methode bijdragen aan examentraining?

6 6 Uitgangspunten Examentraining Stepping Stones (4 e editie) ‘Klassikale training is (nogal) saai’ Geen ‘ blind training’ ->Feedback Leerlingen gaan (zo veel mogelijk) zelfstandig met de teksten/opdrachten aan de slag. Voorafgaand aan de ‘echte examen- opdrachten’ zijn er instructies t.a.v. de betreffende vraagsoort Er wordt eerst per vraagsoort geoefend. (Meerkeuze/Open/Gaps/Juist-Onjuist etc.) Strategie-oefening….

7 7 Lees / leer strategieën Voorkennis activeren Orienteren op de tekst(soort) (meerdere mogelijkheden) Voorspelling doen over inhoud Globaal lezen (voorspelling toetsen) Orienteren op de vragen / vraagsoorten (open / gesloten / gap / juist / onjuist Aanpak van de vragen (stappenplan) Parafraseren Redundantie Gebruik van signaalwoorden Woordenboekgebruik

8 8 Opbouw per vraagsoort: Uitleg over tekst- en vraagsoort Stappenplan aanpak tekst / vraagsoort ‘Trainingsopdracht(en)’ Feedback Examen Feedback

9 9 Trainingsopdrachten Leesstrategieën Parafraseren Signaalwoorden Woordenboek gebruik Omgaan met afleiders Volledigheid (open vragen)

10 10 Nakijken + feedback Beroep op zelfstandigheid: 1) Trainingsopdracht(en) nakijken 2) Examenvraag nakijken Feedback op goede en foute antwoorden

11 11 Samenvattend: * Activity book is leidraad * Instructies per vraagsoort * Stappenplan voor aanpak * (Examen)trainingsopdrachten * Feedback goede en foute antwoorden

12 12 Exam Prep in de 5 e editie Examentraining vanaf 3e klas Alle (PTA-) vaardigheden worden ‘getraind’ Expliciete training in / bewustmaking van strategieën opgehangen aan de verschillende vaardigheden:

13 13 Strategieen per vaardigheid: Listening / Watching:Reading: Voorspellen / voorbereidenOrienterend lezen Globaal luisteren/kijkenGlobaal lezen Gericht luisteren/kijkenZoekend lezen Intensief luisterenMoeilijke woorden Achtergrond Intensief lezen GapsTekstdoel IntonatieGaps Structuur in teksten, Moeilijke woorden

14 14 Online examentraining in I-clips * Leesvaardigheid * Kijk- en luistervaardigheid * Schrijfvaardigheid * Examenvocabgenerator

15 15,

16 16 Kijk / Luistervaardigheid in I - Clips * PER STREAM 3 KIJKFRAGMENTEN MET MEERKEUZEVRAGEN * BIJ IEDERE VRAAG GOED/ FOUT FEEDBACK

17 17

18 18 Examen Vocab Generator * 1 voor VMBO BB / 1 voor K-GT * Frequentielijsten (2003-2015) * Receptief (One of four) * Leerling kan levels kiezen

19 19

20 20 Ten slotte …. Vragen? Opmerkingen? Tips…..


Download ppt "2 Even Voorstellen: Eppe Scholtens: - Docent Het Hogeland College Uithuizen (Dalton VMBO) -Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en 5e edities -"

Verwante presentaties


Ads door Google