De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZE IN DE EXAMENKLAS! KAREN VERHEGGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZE IN DE EXAMENKLAS! KAREN VERHEGGEN"— Transcript van de presentatie:

1 KEUZE IN DE EXAMENKLAS! KAREN VERHEGGEN K.VERHEGGEN@APS.NL

2 PROGRAMMA •Startvraag •Leerlingen eigenaar maken van het examenjaar •Kennismaken met het leerarrangement •Voorbeelden ervaren voor praktische uitvoering voor lees- en gespreksvaardigheid •Bruikbaarheid voor de eigen lespraktijk bepalen •Afronding en reflectie

3 WARMING-UP • Wat valt er voor leerlingen allemaal te kiezen in uw examenklas(sen)? • Eerst individueel • Uitwisselen met 1 collega

4 AUTONOMIE •Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat leerlingen de kans krijgen zich autonoom op te stellen?

5 ALLE LEERLINGEN ACTIEF! •Laat leerlingen zelfstandig doen wat ze zelfstandig kunnen •Wissel individueel en samenwerkend leren af. •Geef de leerlingen variatie in opdrachten en verwerkingsvormen •Houd de vinger aan de pols en leer leerlingen dit zelf te doen

6 Keuze in tijd, route en plaats Eigen leerdoelen (onder streep) Keuze uit opdrachten Uitgaan van eigen sterkte/ zwakte Zelf (samen met groep) plannen Eigen ontwikkeling in beeld: logboek/ aftekenkaart Grotere opdracht met SE en CE als eindproduct

7 STAP 1: LEERLINGEN ‘WARM’ MAKEN VOOR HET EXAMEN •Wat weten ze eigenlijk van de eisen? •Engels als kernvak? •…….

8 STAP 2: STERKTE-ZWAKTE ANALYSE MAKEN

9 MVT (HV)

10 STAP 3: DEELVAARDIGHEDEN OEFENEN

11 STAP 4: PROEFEXAMENS? •Leerlingen 'onderdompelen' in echte examensetting •Hoe organiseer je het? •Hoe ga je om met het nakijken?

12 KENMERKEN LEERARRANGEMENT EXAMENKLAS •Docent bepaalt kaders: •Verplicht deel voor alle leerlingen •Keuzedeel met verplicht minimum aantal onderdelen •Eindproduct is een SE toets of het CE, maar proces krijgt expliciet aandacht: feedback, sterkte-zwakte analyses, beoordelingsrubrics e.d.

13 LEERARRANGEMENTEN •De R-en………..: •Reden •Route •Rollen •Ruimte •Ritme en afstemming •Resultaat •Reflectie

14 Start Resultaat RedenRollen Start Ruimte RitmeRoute

15 MOGELIJKE OPZET Training SE gesprekken voeren als leerarrangement: STARTLES met voorbeelden www.erk.nl Nulmeting: op welk ERK niveau zit ik ? Gesprek voor de klas voordoen met goede leerling Bespreking beoordelings- criteria mondeling SE Les over vocabulaire dat nodig is om op niveau te spreken Leerlingen doen allemaal dezelfde gespreks- opdracht. Klassikale nabespre- king Werk- groep Werk- groep SMOES-/ TABOU opdracht Film kijken doeltaal: uitspraak en voca Spreek- circuit in groepjes Spiekbrief maken met moeilijke woorden/ chunks Overhoor jezelf met wrts.nl op Idioom en chunks Voortgangscontrole: welke ondersteuning nodig op maat? (diagnostische toets) én feedback!!! Waar zit jij op de lijn?

16 MOGELIJKE OPZET MVT leerarrangement leesvaardigheid: de Eindspurt KORTE KLASSIKALE MOMENTEN Vraaggestuurd: Problemen bespreken bij door lln. gemaakte examenteksten Uitleg n.a.v. leerling- vragen Kort voorbeeld moeilijke M.C. vraag bespreken Gatenteksten: aanpak herhalen Lln. kijken in duo’s gemaakte teksten na, elk van de ander, met Cito correctiemodel Werkgroep: strategieën herhalen (zwakke lln.) Werkgroep: vragen stellen bij Voll.Instructies Werkgroep: Nabespreken gemaakte VI’s Stappen- plan: oefening maken en met ander nakijken Volledige Instructies oefenen Eindfase Individuele opdracht maken met hulp van ander Digitaal examen maken in tempo Korte bespreking n.a.v. nakijken met correctiemodel: nadruk op kort en bondig formuleren leggen bij uitleg Korte oefening snel lezen zonder woordenboek: hoe hoog is jouw leestempo?

17 Waarom doen we dit? Om de bruikbaarheid van het leerarrangement voor de eigen praktijk te verkennen. Wat ga je hier nu doen? Een leerarrangement ontwerpen voor leesvaardigheid of gespreksvaardigheid. Maak eerst de keuze met de collega’s aan uw tafel Hoe ga je het doen? (werkvorm) U krijgt een leeg leerarrangement en een aantal Post-its. Schrijf op de Post-its alle activiteiten die de komende periode voor de betreffende vaardigheid aan de orde komen. Vervolgens plakt u de Post-its op de voor u juiste plaats in het arrangement: Boven de streep: voor alle leerlingen verplicht Onder de streep: is een keuze mogelijkheid voor de leerlingen Hulp kun je krijgen bij … (personen, leermiddelen) Bij elkaar / bij de trainer Materiaal leesvaardigheid: vier volledige instructies tekstbegrip Materiaal gespreksvaardigheid: drie volledige instructies van stations spreekcircuit Tijd die je krijgt. 15 ‘ Wat doen we straks met de uitkomst? Samen reflecteren op de bruikbaarheid voor de eigen lespraktijk Wat doe je als je eerder klaar bent? Bepaal vervolgens op grond waarvan de leerlingen hun keuzes maken: (zelf)diagnose, reflectie, feedback e.d. Volledige instructie

18 AFRONDING •Resterende vragen? •Kern? •Ook belangrijk? •Mooi meegenomen?

19 MEER WETEN OVER EXAMENTRAINING ALLE VAKKEN? •Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Monique Sanders 06 2505 1946 •Secretariaat APS: •030 28 56 500 •voortgezetonderwijs@aps.nlvoortgezetonderwijs@aps.nl •www.aps.nl/examentrainingwww.aps.nl/examentraining •Of: APS Academie •030 28 56 800 •academie@aps.nlacademie@aps.nl •er informatie kunt u contact •opnemen met: •APS Academie •030 28 56 800 •academie@aps.nl •www.aps.nl/examentraining


Download ppt "KEUZE IN DE EXAMENKLAS! KAREN VERHEGGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google