De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl Keuze in de examenklas! Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl Keuze in de examenklas! Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl
Keuze in de examenklas! Karen Verheggen

2 Programma Startvraag Leerlingen eigenaar maken van het examenjaar
Kennismaken met het leerarrangement Voorbeelden ervaren voor praktische uitvoering voor lees- en gespreksvaardigheid Bruikbaarheid voor de eigen lespraktijk bepalen Afronding en reflectie

3 Warming-up Wat valt er voor leerlingen allemaal te kiezen in uw examenklas(sen)? Eerst individueel Uitwisselen met 1 collega

4 AUTONOMIE Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat leerlingen de kans krijgen zich autonoom op te stellen?

5 ALLE LEERLINGEN ACTIEF!
Laat leerlingen zelfstandig doen wat ze zelfstandig kunnen Wissel individueel en samenwerkend leren af. Geef de leerlingen variatie in opdrachten en verwerkingsvormen Houd de vinger aan de pols en leer leerlingen dit zelf te doen

6 Autonome leerling Keuze uit opdrachten Zelf (samen met
groep) plannen Eigen leerdoelen (onder streep) Grotere opdracht met SE en CE als eindproduct Autonome leerling Keuze in tijd, route en plaats Eigen ontwikkeling in beeld: logboek/ aftekenkaart Uitgaan van eigen sterkte/ zwakte

7 STAP 1: Leerlingen ‘warm’ maken voor het examen
Wat weten ze eigenlijk van de eisen? Engels als kernvak? …….

8 Stap 2: sterkte-zwakte analyse maken

9 MVT (HV)

10 STAP 3: Deelvaardigheden oefenen

11 STAP 4: proefexamens? Leerlingen 'onderdompelen' in echte examensetting Hoe organiseer je het? Hoe ga je om met het nakijken?

12 Kenmerken leerarrangement examenklas
Docent bepaalt kaders: Verplicht deel voor alle leerlingen Keuzedeel met verplicht minimum aantal onderdelen Eindproduct is een SE toets of het CE, maar proces krijgt expliciet aandacht: feedback, sterkte-zwakte analyses, beoordelingsrubrics e.d.

13 Leerarrangementen De R-en………..: Reden Route Rollen Ruimte
Ritme en afstemming Resultaat Reflectie

14 Resultaat Start Ritme Route Reden Rollen Start Ruimte

15 Training SE gesprekken voeren als leerarrangement:
MOGELIJKE OPZET Training SE gesprekken voeren als leerarrangement: STARTLES met voorbeelden Nulmeting: op welk ERK niveau zit ik ? Gesprek voor de klas voordoen met goede leerling Bespreking beoordelings-criteria mondeling SE Les over vocabulaire dat nodig is om op niveau te spreken Leerlingen doen allemaal dezelfde gespreks- opdracht. Klassikale nabespre-king Werk-groep Werk- groep SMOES-/ TABOU opdracht Film kijken doeltaal: uitspraak en voca Spreek-circuit in groepjes Spiekbrief maken met moeilijke woorden/ chunks Overhoor jezelf met wrts.nl op Idioom en chunks Voortgangscontrole: welke ondersteuning nodig op maat? (diagnostische toets) én feedback!!! Waar zit jij op de lijn?

16 KORTE KLASSIKALE MOMENTEN Vraaggestuurd:
MOGELIJKE OPZET MVT leerarrangement leesvaardigheid: de Eindspurt Korte oefening snel lezen zonder woordenboek: hoe hoog is jouw leestempo? KORTE KLASSIKALE MOMENTEN Vraaggestuurd: Problemen bespreken bij door lln. gemaakte examenteksten Uitleg n.a.v. leerling- vragen Kort voorbeeld moeilijke M.C. vraag bespreken Gatenteksten: aanpak herhalen Lln. kijken in duo’s gemaakte teksten na, elk van de ander, met Cito correctiemodel Werkgroep: strategieën herhalen (zwakke lln.) Werkgroep: vragen stellen bij Voll.Instructies Werkgroep: Nabespreken gemaakte VI’s Stappen-plan: oefening maken en met ander nakijken Volledige Instructies oefenen Eindfase Individuele opdracht maken met hulp van ander Digitaal examen maken in tempo Korte bespreking n.a.v. nakijken met correctiemodel: nadruk op kort en bondig formuleren leggen bij uitleg

17 Volledige instructie Waarom doen we dit? Wat ga je hier nu doen?
Om de bruikbaarheid van het leerarrangement voor de eigen praktijk te verkennen. Wat ga je hier nu doen? Een leerarrangement ontwerpen voor leesvaardigheid of gespreksvaardigheid. Maak eerst de keuze met de collega’s aan uw tafel Hoe ga je het doen? (werkvorm) U krijgt een leeg leerarrangement en een aantal Post-its. Schrijf op de Post-its alle activiteiten die de komende periode voor de betreffende vaardigheid aan de orde komen. Vervolgens plakt u de Post-its op de voor u juiste plaats in het arrangement: Boven de streep: voor alle leerlingen verplicht Onder de streep: is een keuze mogelijkheid voor de leerlingen Hulp kun je krijgen bij … (personen, leermiddelen) Bij elkaar / bij de trainer Materiaal leesvaardigheid: vier volledige instructies tekstbegrip Materiaal gespreksvaardigheid: drie volledige instructies van stations spreekcircuit Tijd die je krijgt. 15 ‘ Wat doen we straks met de uitkomst? Samen reflecteren op de bruikbaarheid voor de eigen lespraktijk Wat doe je als je eerder klaar bent? Bepaal vervolgens op grond waarvan de leerlingen hun keuzes maken: (zelf)diagnose, reflectie, feedback e.d.

18 Afronding Resterende vragen? Kern? Ook belangrijk? Mooi meegenomen?

19 Meer weten over examentraining alle vakken?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Monique Sanders Secretariaat APS: Of: APS Academie er informatie kunt u contact opnemen met: APS Academie


Download ppt "Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl Keuze in de examenklas! Karen Verheggen k.verheggen@aps.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google