De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sheets: Kamer: ML. 3.333 Facebook https://www.facebook.com/groups/CMVpsy chologie2015/

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sheets: Kamer: ML. 3.333 Facebook https://www.facebook.com/groups/CMVpsy chologie2015/"— Transcript van de presentatie:

1

2 E-mail: i.s.nojoredjo@hro.nl Sheets: www.med.hro.nl/nojis Kamer: ML. 3.333 Facebook https://www.facebook.com/groups/CMVpsy chologie2015/

3  Inhoud module  Inleiding psychologie  H1 psychologische stromingen  H2 Sensatie en Perceptie

4

5 Psycho-logie Psyche Logos Geest Studie  Griekse letter Psy

6

7

8 Gedrag = observeerbaar

9 NIET direct observeerbaar  Beleving  Emoties  Ontwikkeling

10

11 Boek Psychologie De Essentie, Zimbardo, Weber, Johnson Uitgever: Pearson Education ISBN 978 90 430 19828 Artikel Keenan, T. (2000) An Introduction to Child Development. Hoofstuk 1 Te verkrijgen op: http://www.sagepub.com/upm-data/25513_Silberfeld___Chapter_One.pdf “We shouldn’t teach great books, we should teach a love of reading” - BF Skinner

12 Hoorcollege  Bereid je voor door de literatuur te bestuderen → zie studiehandleiding  Slides van tevoren op mijn site  Niet elke bladzijde van het boek wordt behandeld in college: ZELFSTUDIE Werkgroep 1  Verdiepingsopdrachten – directe link naar hoorcollege en literatuur Werkgroep 2  onderzoeksopdrachten – elke week een facet van de mens, eigen leervragen. Wordt afgesloten met een eindpresentatie “Don't become a mere recorder of facts, but try to penetrate the mystery of their origin” - Ivan Pavlov

13 Er geldt een inspanningsplicht bij de werkcolleges Bij afwezigheid wordt in overleg bepaald hoe aan de inspanningsverplichting kan worden voldaan Toetsnaam School/ Thuis Toetsvorm Toetsduur Weging (%) Tijdstip schooltoets Meerkeuze vragen SchoolmcX 100 min100%101

14 Week Werkvorm / Tijdsduur Onderwerp/Thema Voorbereiding/ Opdrachten Boek en aanwijzingen 2 HoorcollegeInleiding/sensatie/perceptieLezen H 1 en 2 Boek Psychologie de essentie Werkcollege 1Inleiding/sensatie/perceptie Presentatie collage/powerpoint psychologische perspectieven Boek Psychologie de essentie + 2 andere bronnen Werkcollege 2 De subjectieve mens; Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Onderzoeksopdracht 1Verschillende bronnen 3 HoorcollegeLeren/sociale psychologieLezen H3 en 9 Boek Psychologie de essentie Werkcollege 1 Impliciet leren, autoriteit, conformisme, macht Film en discussievragen Film ‘the heist’ discussie- stellingen Werkcollege 2 De slechte mens; bystander effect Onderzoeksopdracht 2Verschillende bronnen 4 HoorcollegeGeheugen/denkenLezen H 4 en 5 Boek Psychologie de essentie Werkcollege 1 Het collectieve geheugen of internetmeme Onderzoekje of opdrachtArtikel en mini-onderzoek Werkcollege 2 De goede mens; empathieOnderzoeksopdracht 3Verschillende bronnen 5 Hoorcollege Emotie, motivatie, stress en gezondheid Lezen H 6 en 7 Boek Psychologie de essentie Werkcollege 1Stress-indextest Werkcollege 2 De mooie mens; cultuurgebonden schoonheidsidealen Onderzoeksopdracht 4Verschillende bronnen 6 HoorcollegePersoonlijk/gedrag in groepenLezen H 8 en 10 Boek Psychologie de essentie Werkcollege 1Persoonlijkheid/ kwaliteitenspelPersoonlijkheidstests Boek Psychologie de essentie Werkcollege 2 De unieke mens; Persoonlijkheid in verschillende culturen Onderzoeksopdracht 5Verschillende bronnen 7 Hoorcollege Aangeboren, aangeleerd of beiden? Deel 1 Lezen Artikel Artikel levensloop theorieën Werkcollege 1 Nature/nurture Film over tweelingen en discussievragen Link naar film Werkcollege 2 De Oermens; de evolutie van de mens Onderzoeksopdracht 6Verschillende bronnen 8 Hoorcollege Angeboren, aangeleerd of beiden? Deel 2 Lezen artikel Artikel levensloop theorieën Werkcollege 1 Eigen levensloop bekijken en weergeven Artikel levensloop theorieën Werkcollege 2 De onderzoekende mens; eindopdracht verdieping Onderzoeksopdracht 7Verschillende bronnen 9 HoorcollegeRESPONSIEcollege Vragen voor responsiecollege 1 week van tevoren mailen ALLE LITERATUUR Werkcollege 1 Responsiecollege/proeftoets ALLE LITERATUUR Werkcollege 2 De Presenterende mens 20 min per groepEngelstalige bronnen 10 TOETS TOETS

15 Competentie 1. Verkennen, onderzoeken, analyseren Kerntaak 1.1. Verkent en analyseert de situaties en achtergronden van diverse klanten: individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. Prestatie-indicator 1.1. niveau 1. Kent de manieren en bronnen om de persoonlijke en sociale kenmerken van de doelgroep te analyseren “Om anderen te begrijpen moet je eerst jezelf leren kennen” - onbekend

16

17  Jezelf kennen  Kritisch denken  Open blik te hebben  Empathischer te zijn  Minder snel te oordelen  Nieuwe ‘taal’, grotere woordenschat

18  400 BC  Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates  Emoties, waarnemingen en perceptie  Geen onderzoek, alleen beschrijvingen

19

20 18 e eeuw

21 19e eeuw Wilhelm Wundt Structuralisme Introspectie Eerste Experimenten 1879

22 Hoe kijken zij naar de mens? 1. Biologisch perspectief 2. Cognitief perspectief 3. Behavioristisch perspectief 4. Whole-person perspectief 5. Ontwikkelingsperspectief 6. Socio-culturele perspectief

23 ‘Alles is aangeboren, genen, hormonen, zenuwstelsel en hersenprocessen’  hersenactiviteit, genonderzoek, hormoonhuishouding, geneeskunde Verschillen tussen mensen door erfelijke aanleg en (ontregelde) biologische processen

24 “De mens is het product van jarenlange evolutie”  Darwin  Evolutietheorie; natuurlijke selectie Verschillen tussen mensen door aanpassing aan de omgeving, dat is het begin van verandering

25 ‘Het begint met een gedachte’  Brein als computer  ABC-schema (Activating events, Beliefs, Consequences) Verschillen tussen mensen ontstaan doordat iedereen andere denkschema’s heeft en de wereld op hun eigen manier interpreteert

26 ‘Een mens wordt gestuurd door aangeboren driften en lusten.’  Freud, Erikson, Marcia  Es-Ich-Uberich (OF Id-Ego-Superego)  Verdedigingsmechanismen Problemen ontstaan door ego-zwakte, onderdrukte innerlijke driften, onverwerkte trauma’s

27 ‘Elk mens heeft de behoefte en kracht zich te ontplooiien’  Rogers, Maslow  Zelfactualisatie, congruentie zelfbeeld en ideaalbeeld  Niet gericht op problemen, maar op coping Verschillen tussen mensen door (in)congruentie zelfbeeld en ideaalbeeld, mogelijkheid tot zelfactualisatie, en is ter interpretatie van het individu

28 ‘Gedrag is aangeleerd’  Klassiek conditioneren (Pavlov, Watson)  Operant conditioneren (Skinner)  Modelling; observational learning (Bandura)  Gaat over waarneembaar gedrag.  Emotionele problemen worden gezien als gedragsproblemen Verschillen tussen mensen is een product van eerdere ervaringen en aangeleerd gedrag

29 “Mensen zijn sociale dieren, en hebben interactie met de omgeving”  Mens en omgeving  Cultuur Verschillen tussen mensen is een product van sociale en culturele achtergrond

30

31

32 Kijken doe je met je ogen, zien met je brein illusie

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Kijk naar het plaatje Wie is dit?

46

47  Ruimte om vragen te stellen over H1 en H2  H3 Leren en H9 sociale psychologie WERKCOLLEGE HANDLEIDING MEENEMEN!!


Download ppt "Sheets: Kamer: ML. 3.333 Facebook https://www.facebook.com/groups/CMVpsy chologie2015/"

Verwante presentaties


Ads door Google