De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoorcollege 1 Inleiding en Sensatie en Perceptie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoorcollege 1 Inleiding en Sensatie en Perceptie"— Transcript van de presentatie:

1 Hoorcollege 1 Inleiding en Sensatie en Perceptie
CMV Psychologie Hoorcollege 1 Inleiding en Sensatie en Perceptie

2 Sheets: Kamer: ML Facebook https://www.facebook.com/groups/CMVpsychologie2015/

3 Vandaag Inhoud module Inleiding psychologie
H1 psychologische stromingen H2 Sensatie en Perceptie

4 Wat is psychologie?

5 Psycho-logie Psyche Logos Geest Studie
Griekse letter Psy

6 Psychologie is de wetenschap van het gedrag en de psychische processen

7 Psychologie is de wetenschap van het gedrag en de psychische processen
Wetenschap volgens de van Dale het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden (regels kunnen bestaan uit wetten, theorieën, hypotheses en systemen)

8 Gedrag = observeerbaar
Psychologie is de wetenschap van het gedrag en de psychische processen. Gedrag = observeerbaar

9 Psychologie is de wetenschap van het gedrag en de psychische processen
NIET direct observeerbaar Beleving Emoties Ontwikkeling

10 Psychologie is NIET (of is alles)
Psychiater heeft geneeskunde gestudeerd, is arts schrijft pillen voor (anti-depressiva, anti-psychotica)

11 Verplichte Literatuur
Boek Psychologie De Essentie, Zimbardo, Weber, Johnson Uitgever: Pearson Education ISBN Artikel Keenan, T. (2000) An Introduction to Child Development. Hoofstuk 1  Te verkrijgen op: “We shouldn’t teach great books, we should teach a love of reading” - BF Skinner

12 Colleges Hoorcollege Bereid je voor door de literatuur te bestuderen → zie studiehandleiding Slides van tevoren op mijn site Niet elke bladzijde van het boek wordt behandeld in college: ZELFSTUDIE Werkgroep 1 Verdiepingsopdrachten – directe link naar hoorcollege en literatuur Werkgroep 2 onderzoeksopdrachten – elke week een facet van de mens, eigen leervragen. Wordt afgesloten met een eindpresentatie “Don't become a mere recorder of facts, but try to penetrate the mystery of their origin” - Ivan Pavlov

13 Toetsing Er geldt een inspanningsplicht bij de werkcolleges
Bij afwezigheid wordt in overleg bepaald hoe aan de inspanningsverplichting kan worden voldaan Toetsnaam School/ Thuis Toetsvorm Toetsduur Weging (%) Tijdstip schooltoets Meerkeuze vragen School mc X 100 min 100% 10 1

14 Wekenschema Week Werkvorm / Tijdsduur Onderwerp/Thema Voorbereiding/
Onderwerp/Thema Voorbereiding/ Opdrachten Boek en aanwijzingen 2 Hoorcollege Inleiding/sensatie/perceptie Lezen H 1 en 2 Boek Psychologie de essentie Werkcollege 1 Presentatie collage/powerpoint psychologische perspectieven Boek Psychologie de essentie + 2 andere bronnen Werkcollege 2 De subjectieve mens; Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Onderzoeksopdracht 1 Verschillende bronnen 3 Leren/sociale psychologie Lezen H3 en 9 Impliciet leren, autoriteit, conformisme, macht Film en discussievragen Film ‘the heist’ discussie-stellingen De slechte mens; bystander effect Onderzoeksopdracht 2 4 Geheugen/denken Lezen H 4 en 5 Het collectieve geheugen of internetmeme Onderzoekje of opdracht Artikel en mini-onderzoek De goede mens; empathie Onderzoeksopdracht 3 5 Emotie, motivatie, stress en gezondheid Lezen H 6 en 7 Stress-index test De mooie mens; cultuurgebonden schoonheidsidealen Onderzoeksopdracht 4 6 Persoonlijk/gedrag in groepen Lezen H 8 en 10 Persoonlijkheid/ kwaliteitenspel Persoonlijkheidstests De unieke mens; Persoonlijkheid in verschillende culturen Onderzoeksopdracht 5 7 Aangeboren, aangeleerd of beiden? Deel 1 Lezen Artikel Artikel levensloop theorieën Nature/nurture Film over tweelingen en discussievragen Link naar film De Oermens; de evolutie van de mens Onderzoeksopdracht 6 8 Angeboren, aangeleerd of beiden? Deel 2 Lezen artikel Eigen levensloop bekijken en weergeven De onderzoekende mens; eindopdracht verdieping Onderzoeksopdracht 7 9 RESPONSIEcollege Vragen voor responsiecollege 1 week van tevoren mailen ALLE LITERATUUR Responsiecollege/proeftoets De Presenterende mens 20 min per groep Engelstalige bronnen 10 TOETS

15 Competentie Competentie 1. Verkennen, onderzoeken, analyseren
Kerntaak 1.1. Verkent en analyseert de situaties en achtergronden van diverse klanten: individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden. Prestatie-indicator 1.1. niveau 1. Kent de manieren en bronnen om de persoonlijke en sociale kenmerken van de doelgroep te analyseren “Om anderen te begrijpen moet je eerst jezelf leren kennen” - onbekend

16 Onderwerpen

17 Maar wat leer je nou echt...
Jezelf kennen Kritisch denken Open blik te hebben Empathischer te zijn Minder snel te oordelen Nieuwe ‘taal’, grotere woordenschat

18 Geschiedenis: Griekse filosofen
400 BC Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates Emoties, waarnemingen en perceptie Geen onderzoek, alleen beschrijvingen

19 vier temperamenten

20 Frenologie 18e eeuw

21 De eerste ‘psycholoog’
19e eeuw Wilhelm Wundt Structuralisme Introspectie Eerste Experimenten 1879 Psychologie is eigenlijk een redelijk nieuwe wetenschap in vergelijking tot bijv natuurkunde, geneeskunde. Wundt richtte het eerste laboratorium op met als doel de elementaire structuren van de geest bloot te leggen Voorbereiden op de volgende dia: omschrijf wat zie je?

22 Verschillende psychologische perspectieven van de psychologie
Hoe kijken zij naar de mens? Biologisch perspectief Cognitief perspectief Behavioristisch perspectief Whole-person perspectief Ontwikkelingsperspectief Socio-culturele perspectief

23 Biologische psychologie
‘Alles is aangeboren, genen, hormonen, zenuwstelsel en hersenprocessen’ hersenactiviteit, genonderzoek, hormoonhuishouding, geneeskunde Verschillen tussen mensen door erfelijke aanleg en (ontregelde) biologische processen

24 Evolutionaire psychologie
“De mens is het product van jarenlange evolutie” Darwin Evolutietheorie; natuurlijke selectie Verschillen tussen mensen door aanpassing aan de omgeving, dat is het begin van verandering

25 Cognitieve psychologie
‘Het begint met een gedachte’ Brein als computer ABC-schema (Activating events, Beliefs, Consequences) Verschillen tussen mensen ontstaan doordat iedereen andere denkschema’s heeft en de wereld op hun eigen manier interpreteert

26 Psychodynamische psychologie
‘Een mens wordt gestuurd door aangeboren driften en lusten.’ Freud, Erikson, Marcia Es-Ich-Uberich (OF Id-Ego-Superego) Verdedigingsmechanismen Problemen ontstaan door ego-zwakte, onderdrukte innerlijke driften, onverwerkte trauma’s Overdracht: In de behandeling is het soms nodig gevoelens buiten de behandeling, uit het verleden, over te dragen naar de therapiesituatie

27 Humanistische psychologie
‘Elk mens heeft de behoefte en kracht zich te ontplooiien’ Rogers, Maslow Zelfactualisatie, congruentie zelfbeeld en ideaalbeeld Niet gericht op problemen, maar op coping Verschillen tussen mensen door (in)congruentie zelfbeeld en ideaalbeeld, mogelijkheid tot zelfactualisatie, en is ter interpretatie van het individu

28 Behavioristische psychologie
‘Gedrag is aangeleerd’ Klassiek conditioneren (Pavlov, Watson) Operant conditioneren (Skinner) Modelling; observational learning (Bandura) Gaat over waarneembaar gedrag. Emotionele problemen worden gezien als gedragsproblemen Verschillen tussen mensen is een product van eerdere ervaringen en aangeleerd gedrag

29 Socio-culturele psychologie
“Mensen zijn sociale dieren, en hebben interactie met de omgeving” Mens en omgeving Cultuur Verschillen tussen mensen is een product van sociale en culturele achtergrond

30 PAUZE

31 “Er is geen waarheid, alleen perceptie”
- Gustav Flaubert

32 Van stimulatie naar perceptie
Kijken doe je met je ogen, zien met je brein illusie

33 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

34 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

35 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

36 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

37

38 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

39 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

40 Sensatie en perceptie Perceptie – wat zie je? Hoe zou je dat omschrijven? Verschil tussen observeren en interpreteren

41 Sensatie en perceptie

42 Perceptie = sensatie + interpretatie

43 Wie is dit?

44 Welke neus is van Tom Cruise?

45 Bottom-up vs Top-down Kijk naar het plaatje Wie is dit?

46 H2 Sensatie en perceptie ZELF ERVAREN!!

47 Volgende week Ruimte om vragen te stellen over H1 en H2
H3 Leren en H9 sociale psychologie WERKCOLLEGE HANDLEIDING MEENEMEN!!


Download ppt "Hoorcollege 1 Inleiding en Sensatie en Perceptie"

Verwante presentaties


Ads door Google