De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling A Gedrag vs. Gedachten. Welkom! Programma  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten  Focus cognitieve psychologie + verwerkingsopdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling A Gedrag vs. Gedachten. Welkom! Programma  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten  Focus cognitieve psychologie + verwerkingsopdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling A Gedrag vs. Gedachten

2 Welkom! Programma  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten  Focus cognitieve psychologie + verwerkingsopdrachten  Integratie en afsluiting

3 Focus 1: Behaviourisme  Wat weten jullie al van deze benadering?

4 Behaviourisme  Theorie die gedrag centraal zet.  Watson, Pavlov, Skinner Uitgangspunten:  objectieve kennisverwerving, dus alleen waarneembaar gedrag.  leerprocessen verklaren gedrag  Geen principieel onderscheid tussen mensen en dieren  Kind komt onbeschreven ter wereld: tabula rasa  Complex gedrag kun je opknippen in kleine stukjes

5 Mensbeeld Behavioristen vinden dat:  Niet jijzelf, maar de omgeving stuurt je gedrag.  Alles wat iemand kan, is aangeleerd.  Leerprocessen verlopen bij mensen het zelfde als bij dieren en ook geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen.  Gedrag wordt verklaard vanuit het hier en nu.  Alleen kennis over zichtbaar gedrag: Mensbeeld: mechanistisch (Skinner) en organistisch (Pavlov) Biopsychosociaal: psyche staat centraal

6 De theorie: hoe verlopen leerprocessen? Verschillende manieren:  Habituatie  Klassiek conditioneren  Operant conditioneren  Model-leren Verschillen in complexiteit

7 Opdracht leerprocessen  4 groepen: h abituatie, Klassiek conditioneren, Operant conditioneren, Model-leren Per groep:  Hoe verloopt het leerproces?  Welke onderzoeker(s) hoort erbij?  Illustreer met eigen voorbeelden, plaatjes, filmpjes, enz.  Bedenk een toepassing in de pedagogiek

8 Klassiek Operant  Onbewust leren, automatische reflex  Al direct bij geboorte aanwezig  Associatie tussen twee stimuli  Pavlov (hond) Watson (little albert)hondlittle albert  Stimulusdiscriminatie en stimulusgeneralisatie  Contiguiteit  Extinctie  Wet van effect: gevolg van gedrag bepaalt of gedrag blijft bestaan of niet.  Gedrag lokt meestal meerdere consequenties uit.  Belonen werkt beter dan straffen.  Snelle effecten werken beter  Intermittant reinvorcement  Extinctie  Shaping

9 Opdracht conditionering Welke vormen van leren zie je in deze aflevering van Schatjes?Schatjes

10 Hoe kijken we hier nu tegenaan?  Klassiek puur behaviourisme bestaat niet meer.  Nieuwe variant: Neo-behaviourisme  Wat gebeurt er tussen stimulus en respons?  Wat gebeurt er in die black box?

11 De praktijk  Psychische problemen worden gezien als disfunctioneel aangeleerd gedrag. Bijvoorbeeld door:  Aangeleerde hulpeloosheid  Disfunctioneel gedrag wordt beloond  Normale situaties lokken automatisch disfunctionele reactie op  Gedrag wordt in stand gehouden  Toepassingen in de praktijk:  Gedragsanalyse  Registratieopdrachten  Exposure-technieken  Beloningssystemen  Sociale vaardigheidstrainingen

12 Opdrachten  Vorm 2-tallen  Kies een verwerkingsopdracht: beloningsschema of gedragsanalyse  Werk de opdracht uit

13 Wat vinden jullie van deze theorie?  Waar sta je achter?  Waar plaats je vraagtekens bij?

14 Focus 2: Cognitieve psychologie Wat weten jullie al?

15 Cognitieve psychologie  Focus op cognitieve processen om de mens te kunnen beschrijven en begrijpen.  Reactie op het behaviourisme Uitgangspunten  Centralisme: de binnenkant (hersenprocessen) wordt onderzocht  Willen begrijpen hoe gedrag tot stand komt  Informatieverwerking: geen robot, maar een computer  De mens is actief en creatief en stuurt zelf zijn gedrag aan  Kinderen verschillen van volwassenen

16 Tegenstellingen Cognitieve psychologie Behaviorisme  Centralisme  gedrag begrijpen  mens is actief en creatief  essentieel verschil tussen mens en dier  Periferalisme  gedrag voorspellen  mens als reagerend op stimuli en consequenties uitlokkend  continuïteit tussen gedrag van mens en dier

17 Mensbeeld  De mens is een informatieverwerker en –bewerker  Innerlijke cognitieve processen staan centraal  motivaties, emoties, kennis, kennisopslag, waarneming enz.  Er bestaan verschillen tussen mensen en dieren:  mensen beschikken over taal  model-leren, regel-leren en probleemoplossen komt voor bij mensen  cognitieve vaardigheden komen in de loop van het leven tot volle wasdom Mensbeeld: van mechanistisch via organistisch naar personalistisch Bio – psycho – sociaal: aangeboren mogelijkheden, maar moeten gestimuleerd worden in sociale omgeving

18 Opdracht  4 theorieën over cognitie, 8 groepen.  Iedere groep werkt 1 onderwerp uit en presenteert dit aan de klas:  Waarneming en cognitieve schema’s (cognitieve psychologie)  Geheugen (cognitieve psychologie)  Cognitieve ontwikkeling (opvoeding en hulpverlening)  Persoonlijkheid (opvoeding en hulpverlening)

19 De praktijk  Psychische stoornissen als gevolg ontregelde informatieverwerking, dus... ANDERS DENKEN  Disfunctionele cognitieve schema’s  Automatische negatieve gedachten  Cognitieve psychotherapie

20 Opdracht  Geef voor jezelf een voorbeeld van Situatie  gedachten  gevoelens  gedrag  Ga uit van een positieve en negatieve gedachten  Hoe zou jij volgens de cognitieve psychologie geholpen kunnen worden?  Op welke manieren kun je van negatieve gedachten positieve gedachten maken?

21 Verwerkingsopdracht Maak individueel de verwerkingsopdracht 1 over cogntieve schema’scogntieve schema’s

22 Wat vinden jullie van deze stromingen?  Waar sta je achter?  Waar plaats je vraagtekens bij?  Gaat het om gedrag of om gedachten?


Download ppt "Kind in ontwikkeling A Gedrag vs. Gedachten. Welkom! Programma  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten  Focus cognitieve psychologie + verwerkingsopdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google