De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carrousel, een schat aan hulpverleningsmogelijkheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carrousel, een schat aan hulpverleningsmogelijkheden"— Transcript van de presentatie:

1 Carrousel, een schat aan hulpverleningsmogelijkheden
Annette Stutterheim, maatschappelijk werk Judith Kunst, maatschappelijk werk Farida Ilahi, maatschappelijk werk Jowien van der Zaag, geestelijk verzorger

2 Welkom Voorstellen Uitleg workshop

3 Emanciperende hulpverlening
Korte inleiding methode Patiënten helpen greep op hun bestaan te krijgen Emancipatie is altijd in beweging Ontdekken van hulpbronnen Ik kan dit voor jou doen/wat kan jijzelf Aan de hand v/e casus methode laten zien

4 Wat is emanciperende hulpverlening 1
Patiënten hun verhaal laten vertellen Helpen kiezen hoe zij zich willen verhouden tot datgene wat hen overkomt Hen laten formuleren wat zij nodig hebben om zich staande te houden

5 Vervolg 2 Patiënten helpen greep te krijgen op hun bestaan
Helpen uit een negatief beoordeelde situatie Naar een meerwaardige situatie

6 Vervolg 3 Het (her)ontdekken van hulpbronnen
Verantwoordelijkheid aan de patiënt terug geven Dit gebeurt meestal op een vragende manier Contra indicaties?

7 Wat is Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT is een stroming binnen psycho therapie CGT geeft inzicht in ons denken, voelen en handelen (3 G’s: gedachten, gevoel en gedrag) Kernidee: de manier van denken bepaalt hoe je je voelt en gedraagt Maar ook hoe je voelt bepaalt hoe je denkt c.q. gedraagt CGT is een stroming binnen de psychotherapie en het leert ons om helder inzicht te krijgen in ons denken, voelen en handelen Kernidee van CGT is dat je manier van denken bepaalt hoe je je voelt en gedraagt. De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. (als iemand negatieve gedachten heeft, zal dit bv ook zijn invloed hebben op het gevoel en het gedrag van deze persoon) De manieren waarop je denkt en voelt bepalen ook voor het grootste deel de manier waarop je gedraagt. Als je bv denkt dat je kanker hebt en dood gaat, gevoel is vaak verdriet, huilen, sombere gedachten; gedrag overdag is vooral veel druk met “doe-dingen” (huis poetsen tot ze doodmoe is) en savonds aan de wijn en dan doodmoe naar bed, in slaap vallen en na een paar uur wakker worden en piekeren. (VB passief gedrag zie je ook depressief voelen en zich terug te trekken/isoleren bv hele dag in bed liggen, alle afspraken afzeggen; dit verhoogd hun gevoel van eenzaamheid en maakt je niet vrolijker. CGT richt zich op de manier hoe iemand zich gedraagt in moeilijke situaties CGT is niet zozeer benieuwd hoe problemen zijn ontstaan (oorzaak) maar veel meer hoe een probleem is stand wordt gehouden CGT onderzoekt juist gebeurtenissen uit het verleden m.n. om na te gaan hoe deze jeugdervaringen (negatieve kernopvattingen/ blijvende ideeën) op het huidige leven van iemand van invloed zijn bv over hoe iemand nu over bepaalde situaties denkt en functioneert

8 Vervolg Behandelmethode: de 3 G’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden CGT onderzoekt hoe problemen in stand worden gehouden Gebeurtenissen uit het verleden cq jeugdervaringen (negatieve kernopvattingen) Invloed heeft op hoe iemand NU in huidige situaties denkt, gedraagt en functioneert

9 Wat voor interventies doet een CGT therapeut
CGT is een actieve, kortdurende en gestructuurde therapievorm met als doel het gedachten patroon te veranderen, te her-labelen Spoort de negatieven kern-opvattingen op Patiënt krijgt adviezen, richtlijnen bv over slaapproblemen CGT werkt met huiswerk bv schrijfopdrachten Gedrags- en denkoefening (bv bij piekeren) Aan de hand v/e casus, de methode CGT is een kortdurende, gestructureerde therapievorm. Je leert m.n. je gedachten patroon te veranderen, te her-labelen waardoor er ruimte ontstaat voor positieve gevoelens en gedragingen. CGT is een actieve vorm van therapie, je krijgt adviezen en richtlijnen bv bij slaapproblemen; avond afbouwen, slaapdagboek bijhouden en wat te doen als je lang wakker ligt. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten bv schrijfopdrachten over denken, voelen en gedragingen Gedragsoefeningen bv “pieker moment” En denkoefeningen bv bewust worden van je negatieve gedachten en deze omzetten in positieve steunende gedachten.

10 Contextuele therapie Korte inleiding contextuele therapie
Aan de hand v/e casus methode laten zien

11 Geestelijke zorg Korte inleiding geestelijke zorg
Aan de hand van casus werkwijze laten zien

12 Geestelijke zorg levensvragen 12

13 ‘Ik zie er als een berg tegenop’
Spreken in beelden ‘Ik zie er als een berg tegenop’

14 Gids

15 Lastdier

16 Achterhoeder

17 Kapelletje/Calvaire

18 In subgroepjes casus voorbereiden
Per groepje een methode voorbereiden cq vragen voorbereiden Eerste gesprek in een spreekkamer op de afdeling Per groepje/methode hun vragen in praktijk brengen Korte reflectie v/d acteurs

19 Afsluiten met de vragen
Korte reactie v/d groep Wat vonden jullie van deze workshop? Wat nemen jullie mee?


Download ppt "Carrousel, een schat aan hulpverleningsmogelijkheden"

Verwante presentaties


Ads door Google