De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2015
Wijs in de wirwar! Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2015

2 Wat is wijsheid?? Waarheen?

3 Inhoud van de presentatie
Van bink naar pieper De cito eindtoets De mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs Het kiezen van het type onderwijs De manier van werken op onze school Aanvullende informatie

4 Van bink naar brugpieper
Groei door overgang Vroeger: de groep 8-er Nu de brugpieper Thuis voelen belangrijk Keuze blijft belangrijk

5 De cito eindtoets

6 Er is iets veranderd……. Cito toets is veel minder bepalend voor de keuze voor het voortgezet onderwijs Uitslag Cito toets speelt geen rol bij advisering vo: de toets wordt later afgenomen.

7 Cito meet nog sterker de school!!
Hoe zal het gaan met de motivatie? En daarna???.. Dit jaar tweede keer Meer aandacht voor de LVS toetsen van januari.

8 LVS toetsen Afname twee keer per jaar
Vakgebieden rekenen, lezen, begr. lezen, spelling en Engels Laten doorgaande lijn zien Leerling(achter)volg systeem

9 Waarom de cito toets? Onafhankelijk Goed en betrouwbaar: landelijk!
Geeft veelzijdig beeld: per vakgebied Meetpunt: wat heeft het kind opgestoken van acht jaar basisonderwijs.

10 Wat meet de cito toets? Schoolvaardigheden: vergeleken met andere kinderen! In de eerste plaats intelligentie: uit zich in directe score Indirect ook concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen, geen directe score

11 Inhoud van de toets: Taal: 100 vragen over uitdrukkingen, werkwoorden, tekstopbouw, tekstbegrip en woordenschat

12 Rekenen Getalbegrip, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen omgaan met maten, gewichten, tijd en geld

13 Studievaardigheden Informatiebronnen: woordenboek, internet, zoekmachines, encyclopedie, telefoonboek en dergelijke Ook tabellen en grafieken hebben hier een plaats. Ook dit jaar wordt studievaardigheden niet apart afgenomen, maar via vragen in de onderdelen taal en rekenen!

14 Twee soorten eindtoets
Eindtoets basis Moeilijkere vragen: minder strenge normering Eindtoets niveau Makkelijker vragen: strenge normering. Gelijkwaardige score!!!

15 Gang van zaken rond eindtoets
3 dagen afwisselende opgaven: 19, 20 en 21 april Antwoordblad naar cito Uitslag op school na ongeveer drie weken: per leerling een “poppetjesgrafiek”

16 Schooltypen Praktijkonderwijs
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: VMBO Hoger algemeen voortgezet onderwijs: HAVO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: VWO

17 Basisvorming Op alle schooltypen.
Breed pakket: 15 vakken, vrije lesruimte. Wel verschillen in tempo en eindniveau.

18 VMBO: overzicht 1. leerwegen (niveau) 2. de vier sectoren (richtingen)
3. doorstroommogelijkheden 4. leerwegondersteuning (lwoo): extra hulp bij uitval

19 1. De leerwegen A. theoretische leerweg (vroegere mavo)
B. gemengde leerweg: met 1 praktijkvak A en B zijn gelijkwaardig! C. Kaderberoepsgerichte leerweg: op de praktijk gericht, wel eerder richting kiezen! D. Basisberoepsgerichte leerweg: op praktijk gericht, wat lager niveau, merkbaar in doorstroommogelijkheden.

20 2. De vier sectoren A. techniek B. zorg en welzijn C. economie
D. landbouw

21 Afdelingen binnen de sectoren:
Bouwtechniek Metaaltechniek Elektrotechniek Voertuigentechniek Installatietechniek Grafische techniek Transport en logistiek Verzorging Uiterlijke verzorging Administratie Handel en verkoop Mode en commercie Consumptief Landbouw en natuurlijke omgeving Niet alle vmbo scholen hebben alle afdelingen in huis: oriëntatie is soms nodig

22 3. Doorstroommogelijkheden
Theoretische leerweg: havo Gemengde leerweg: MBO niveau 3 en 4 Kaderberoepsgerichte leerweg: MBO niveau 2 of 3 Basisberoepsgerichte leerweg: evt. MBO niveau 1 of 2 of een basisberoepsgerichte opleiding

23 4. LWOO: leerwegondersteunend onderwijs
Kleine klassen Persoonlijke aandacht Soms persoonlijk leertraject Extra hulp zowel didactisch als pedagogisch. Strakke toelatingseisen! >

24 Toelatingseisen LWOO IQ 75-90
Leerachterstand van ongeveer 2 jaar op twee vakgebieden Testuitslagen nodig: vrij uitgebreid Aparte commissie buiten de school beslist over de toelating: toelaatbaarheidsverklaring

25 leao lao lts lhno Afsluiting VMBO
Uitgebreid en ingewikkeld schooltype verklaarbaar vanuit historie: verzameling van allerlei losse schooltypen. leao lao lts lhno

26 HAVO: Hoger Algemeen voortgezet onderwijs
Duur: vijf jaar Bedoeld als voorbereiding voor het hoger beroepsonderwijs Na drie leerjaren kan er worden doorgestroomd naar het MBO: dan geen diploma!

27 Structuur: profielen Vanaf het vierde leerjaar: Natuur en techniek
Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij

28 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk deel: voor alle profielen gelijk Profieldeel: per profiel anders. Vrije ruimte: eigen vakken of extra vakken: vergroot doorstroommogelijk heden

29 Didactiek Steeds meer ruimte voor de zelfstandig werkende leerling: studiehuis. Leerkracht wordt minder docent en meer begeleider.

30 VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Duur: 6 jaar Gymnasium: met grieks en latijn. Atheneum: zonder klassieke talen Doorstroom naar universiteit of hogeschool Profielen zoals bij de HAVO vanaf het vijfde leerjaar

31 TTO (tweetalig onderwijs)
Voor leerlingen met duidelijk VWO advies en een score >545 Motivatiegesprek Ook VWO zonder TTO mogelijk

32 Samenvattend

33 Schematisch overzicht

34 En nu de keuze…… De echte keuzes worden enigszins opgeschoven door de basisvorming. Welk beeld heeft u en hebben wij van uw kind? Hoe zijn de toetsen gemaakt? Hoe zit het met concentratie en motivatie?

35 Kiezen belangrijk?? Het is voor een kind prettig om zo snel mogelijk op de goede plaats te zitten: geen klaswisselingen en geen tegenvallers.

36 Praat ook met uw kind hierover ook zijn of haar inbreng is belangrijk.
Probeer eerlijk naar uw kind te kijken.

37 De werkwijze op onze school
In februari nodigen we de ouders uit voor een gesprek op school. Tijdens dat gesprek proberen we te bepalen welke school en richting we voor uw kind gaan kiezen. Wat het Van Lodensteincollege betreft: iedereen gaat naar Amersfoort!

38 aanmelding In de meeste gevallen regelt de school de aanmelding bij het voortgezet onderwijs, u krijgt via de school aanmeldingsformulieren die u ook op school weer in kunt leveren. Soms wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

39 Aanvullende informatie
Leuk om even te weten: de overheid betaalt per leerling euro per jaar per leerling!! Scholen kennen vaak een vrijwillige ouderbijdrage.

40 tegemoetkoming Soms kunt u een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen, de formulieren hiervoor krijgt u via school Wilt u weten of u in aanmerking komt kijk dan evt op u kunt hier via een rekenprogramma bekijken of u tegemoetkoming kunt krijgen.

41 Afsluiting We hopen dat de wirwar enigszins ontknoopt is en niet nog groter geworden is……………


Download ppt "Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google