De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Bierbeek Ludo Guelinckx Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Bierbeek Ludo Guelinckx Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Bierbeek Ludo Guelinckx Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

2 Ligging Bierbeek

3 Gewestplan Bierbeek

4 Gemeentelijk beleidsplan: De gemeente heeft ook aandacht voor nieuwe vormen van wonen: nieuwe samenwoonvormen, levenslang wonen en zorgwonen.

5 Een woning afsplitsen?

6 Een bijkomende woning creëren?

7 Een woning verticaal opsplitsen?

8 Een tweede woning op de verdieping?

9 Bevraging via gemeentelijk infoblad: Vier vragen voor info, Slechts één vraag i.f.v. project

10 Bestaande vragen voor opsplitsen van woningen - in woongebied -in landbouwgebied

11 In woongebied: -één concrete vraag voor een co-housing voor 10 woningen -meerdere vragen voor het opdelen van woningen

12 Co-housing: -Grondverwerving is mislukt -Te ver van Leuven, voorzieningen en treinstations

13 In verkaveling ontwikkeld door IL: Voorzien van zes kavels voor co-housing tot max. 10 woningen

14

15 Analyse gemaakt van openstaande vragen -In welke zones verdichten? -Woonkwaliteit, buitenruimte, parkeren?

16 Woongebied: Bedoeling: Ontwikkelen van een algemene verordening

17 Voorbeelden ter inspiratie: -Stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen. Holsbeek -RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern. Hoeilaart - Opdelen in meerdere woongelegenheden, samenvoegen en functiewijziging van woningen (Hoofdstuk 4 Algemene Bouwverordening stad Leuven

18 Stedenbouwkundige verordening meergezinswoningen Holsbeek (2012) waardevolle sterk gereglementeerde verordening combinatie van – goede ruimtelijke ordening, – kwaliteitsvol wonen, – toegankelijkheid – differentiatie en levenslang wonen

19 Een woning afsplitsen? Moet opgenomen zijn in een te verdichten zone Twee parkeerplaatsen vereist Bergruimte voor twee fietsen >>> voldoet niet

20 Een bijkomende woning creëren? Studio minstens 45m2 Buitenruimte 3m2 Twee parkeerplaatsen vereist >>> voldoet niet

21 Een woning verticaal opsplitsen? Twee parkeerplaatsen vereist >>> voldoet niet

22 Een tweede woning op de verdieping? Ligt niet in de te verdichten zone Woongedeelte in hogere bouwvolume onder te brengen Toegangen moeten gescheiden verlopen >>> voldoet niet

23 RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern. Hoeilaart (2012) Waardevol karakter van het gebouw en zijn omgeving behouden Vanaf 1000m3 : max. 2 woningen Vanaf 1200m3 : max. 3 woningen Vanaf 1600m3 : max. 4 woningen Meer dan 2000m3 : max. 5 woningen Wooneenheden minimaal 80m2 Tussen 1,5 en 2 parkeerplaatsen per woning

24 RUP Opsplitsen grote woningen buiten de kern. Hoeilaart Niet toepasbaar op cases – geen waardevolle gebouwen – volumes te klein – aantal parkeerplaatsen voldoet niet

25 Lopende project woningdelen voor woningdelen en co-housing: - maatwerk nodig, -projectmatige beoordeling

26 In agrarisch gebied -Meerdere opdelingen vergund in beschermd items (meestal vierkantshoeves) -Een enkele vraag voor niet beschermde items

27 Zonevreemde gebouwen

28 Uitfilteren van - niet woningen - beschermde items -reeds opgedeelde items

29 Beschermde items: - beschermde monumenten - beschermd dorpsgezicht - opgenomen op de vastgestelde inventaris

30 Beschermde items: Mits gunstig advies van Onroerend Erfgoed

31 Reeds opgedeelde items:

32 Van 92 zonevreemde gebouwen gereduceerd naar 23 Momenteel ontwikkelen van mogelijkheden voor resterend deel

33 Volgende stap: -Individueel aanschrijven -Opdracht voor een RUP omschrijven -Studiebureau aanstellen


Download ppt "Gemeente Bierbeek Ludo Guelinckx Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google