De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Educatief partnerschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Educatief partnerschap"— Transcript van de presentatie:

1 Educatief partnerschap
Week 1 Pascal van Schajik

2 ssssssssstttttt Niks zeggen..niet tegen elkaar....niet tegen mij...
Loop naar het bord en schrijf op waar je met vakantie bent geweest.....

3 huisregels Tassen van tafel Jassen van tafel Niet eten tenzij..
Drinken mag(geen alcohol) Telefoon uit/stil en niet op tafel Gaat ie over..1 x okay 2e keer trakteren voor de hele klas..geld voor de 2 kwartalen..3e keer..wil je niet weten.. Respect voor elkaar..luisteren naar elkaar Afwezigheid..altijd melden..altijd!!

4 Lets get together and feel alright.. Educatief partnerschap

5 Agenda bijeenkomst Kennismaken Inhoud cursus Projectmatig werken:
Het product Het proces Jouw professionele ontwikkeling Afspraken volgende week

6 Kennismaken Hoe goed kennen jullie elkaar na een jaar samen in deze groep?

7 Ga op een rij staan, er mag niet gesproken worden
Ga op een rij staan, er mag niet gesproken worden. De volgorde is alfabetisch op vakantiebestemming

8 Kort interview Interview je partner Wie Wat waar waarom pedagogiek
1 woord wat deze persoon beschrijft

9 Verwachtingen 1 contactpersoon docent en 1 contactpersoon opdrachtgever per subgroep Wekelijks notulen en agenda’s van vergadering elke dinsdag voor 8.30 uur op de mail Professionele communicatie met docent , collega-student en opdrachtgever

10 subgroepen Waarom? Hoe te vormen Sterkte/zwakte
Jullie mening over het vormen van een subgroep... 15 minuten voor.. Schrijf je uitkomst op en welke punten van belang zijn voor je...

11 Inhoud cursus We lezen de studiehandleiding als volgt:
Ga bij elkaar in een groepje zitten Elke student leest een deel van de SHL Volgende vragen worden per groepje beantwoord “in eigen woorden” (dus niet voorlezen): Welke kaders kent de praktijkopdracht? Wat is Educatief partnerschap? Wat is Wijkpedagogiek? Wie zijn de opdrachtgevers? Welke stappen horen bij de projectfasen van Grit?

12 Definitie Educatief Partnerschap
“Een proces waarin de betrokkenen eropuit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.” Wat is jullie mening/ visie op de educatief partnerschap?

13 Toetsing kwartaal 1 Verslagen die jullie dit kwartaal maken zijn:
samenwerkingscontract a.d.h.v. van testen en samenwerkingsafspraken docent oriëntatieverslag (bijlage 1) plan van aanpak (bijlage 2) individuele reflectie (bijlage 5) (mondelinge) groepsevaluatie samenwerking met aandachtspunten (bijlage 3)

14 Inhoud cursus Kleine oefening in dezelfde subgroep: `Je praat op een verjaardagsfeestje met een nichtje van jouw leeftijd en je wil haar vertellen waar dit vak over gaat. Zij weet niks over pedagogiek of onderwijs.´ Jouw uitdaging is het boeiend en begrijpelijk vertellen

15 Samenwerken in het project
Deze les gaan we ontdekken wie we zijn in samenwerking, hiervoor maken we twee testen: Hoe is je communicatie? Wie ben je in de werkgroep? Maak de testen thuis…..

16 Samenwerken in het project
Er zijn verschillende samenwerkingstypen, wie ben jij? Pakezel Hondje Koninginnebij Mier Pechvogel Duikereend Gifslang Bever

17 Samenwerken in het project
Welke aandachtspunten kun je uit de testen meenemen voor je individuele reflectie aan het einde van kwartaal 1 Schrijf deze punten voor jezelf op en neem ze mee in je SWOT

18 SWOT analyse Thuisopdracht:
(ter voorbereiding van persoonlijk leerplan) Ieder maakt thuis een sterkte zwakte analyse een SWOT. Hiervoor kun je onderstaande site gebruiken Neem deze uitkomsten mee naar je projectgroepoverleg en bespreek ze met elkaar Voeg toe aan de samenwerkingsafspraken: ieders individuele aandachtspunten in het leerproces.

19 Samenwerkingsafspraken
Wat verstaan jullie onder een goede samenwerking? Wat is daarvoor nodig? (soort inzet, communicatie, feedback, organisatie van het werk) Wat ieder individueel daaraan bijdraagt: geef een typering van jezelf Wat ieder van de ander verwacht Welke knelpunten er kunnen ontstaan Hoe dat is op te lossen Welke ambitie ze hebben voor deze kwartalen Individuele aandachtspunten en individuele kwaliteiten

20 En nu naar buiten Benodigdheden Smartphone Pen papier 5 zintuigen
Ballon Speelplaats bezoek

21 Zelfstandig werken: Agenda projectgroep vandaag
Overleg samenwerkingsafspraken Voorbereiden Briefing 1e contact opdrachtgever Overige taken komende week Jullie gaan zelfstandig aan de gang met deze agenda, voor volgende keren maak je zelf de agenda! Docent loopt rond en ondersteunt of geeft tips

22 Globale agenda volgende week
Introductie in Wijkpedagogiek (HC) 1e afspraak werkgever: briefing is voorbereid, afstemming tussen projectgroepen, afspraak gemaakt Start vooronderzoek (is oriëntatiefase) Organisatietaken en werkaanpak projectgroepen agenda´s notuleren samenwerkingsafspraken

23 Eerste contact opdrachtgever (briefing)
Wie is de contactpersoon studentgroep en wie is contactpersoon bij opdrachtgever. Verheldering van- en/of toelichting op de opdracht Verheldering van de producteisen Informatie van de opdrachtgever (welke nodig, bv. Pedagogisch beleid, schoolplan) Wie zijn de samenwerkingspartners? En welke overlegstructuur is er? Wie zijn belangrijke personen in het team rondom de uitvoering van dit project? Werkafspraken tussen opdrachtgever en studenten


Download ppt "Educatief partnerschap"

Verwante presentaties


Ads door Google