De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie management HC2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie management HC2"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie management HC2
Ernst Phaff Med.hro.nl/phaec

2 IT-Scan Vereisten verslag Strategic fit Modellen
Van analyse naar strategie Bronnen Project besprekingen Med.hro.nl/phaec

3 Probleemstelling “Hoe kan Informatie technologie bijdragen aan het succes van een bedrijf?” Med.hro.nl/phaec

4 Branches De studenten kunnen onderzoek doen in de verschillende branches: Logistiek & transport Retail Productie Eventueel kunnen de studenten onderzoek doen naar nieuwe producten of diensten die door IT mogelijk worden gemaakt. Hiervoor moet het grove idee eerst door de begeleidend docent worden goedgekeurd. Med.hro.nl/phaec

5 Vereisten Verslag Inleiding DESTEP (zie powerpoint)
Branche Product (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 2) DESTEP (zie powerpoint) Porter’s waardeketen (Porter, 1985: Concurrentievoordeel, hfst 2) Porters 5 krachtenmodel SWOT analyse (zie powerpoint) Verantwoording keuze applicatie Kosten / baten analyse (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 2) Opsplitsing investering / gebruikskosten Mogelijke valkuilen Opbrengsten Effectiviteit: bereik markt etc. Efficiency: kosten bespaard, tijd bespaard etc. Uitvoering (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 5) Impact op organisatie en strategie (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 1 en 2) Med.hro.nl/phaec

6 De IT Scan Uitgangspunt: “Strategic Fit” (Porter,1990)
Dwz. Interne factoren sluiten aan op de externe realiteit Med.hro.nl/phaec

7 Extern Megatrends (zie HC1) Branche trends
Branche structuur (vijfkrachten model) Med.hro.nl/phaec

8 Branchetrends Gebruik DESTEP (of PEST)
Bv. Wat is de impact van slechte economie? Technologie trends? Wetgeving? Med.hro.nl/phaec

9 Branchestructuur Med.hro.nl/phaec

10 Product / dienst Digitaliseerbaarheid Formaliseerbaarheid
Nut persoonlijke relatie Transporteerbaarheid High touch / low touch Med.hro.nl/phaec

11 Value Chain Med.hro.nl/phaec

12 Value Chain Laat zien hoe (en waar in het systeem) er waarde wordt “toegevoegd”. Wordt in de scan gebruikt om verbeterpunten te identificeren. Med.hro.nl/phaec

13 Voorbeeld Motor Mercuur
Med.hro.nl/phaec

14 Motor Mercuur Kleine Garage ten midden van grote bedrijven zoals SAFE en Motoport Zwakke punten: weinig schaal > operationeel beperkt reclame budget > marketing Sterke punten Goodwill (beperkt aantal merken) Expertise (beperkt aantal merken) Grote voorraad originele onderdelen Med.hro.nl/phaec

15 Mogelijkheden Richten op Core Competency’s CRM
CRM verschaft info over klanten Mogelijkheid specifieke klanten te bereiken (bv via nieuwsbrieven) Planningssysteem werkplaats Efficiëncy Med.hro.nl/phaec

16 Med.hro.nl/phaec

17 Mogelijkheden Incourante onderdelen. Meer mee doen?
Webwinkel (marketing & sales) Med.hro.nl/phaec

18 Mogelijkheden Know how
Gebruiken op website om klanten aan de website te binden “stickyness” Tips en tricks (service) Gratis marketing Med.hro.nl/phaec

19 Waar kijk je naar? Efficiency Lage kosten > lage prijs
Klant beter (sneller) bedienen Effectiviteit bv. De juiste klanten bereiken Flexibiliteit Het aan bieden van customized producten Creativiteit In kunnen spelen op veranderingen / trends Med.hro.nl/phaec

20 Verbeterpunt > oplossing
Med.hro.nl/phaec

21 Verantwoording Lange termijn doelen Toegevoegde waarde Waardeketen
Trade offs: Wat zijn de nadelen? Fit: Hoe past oplossing binnen bedrijf en branche? Continuïteit: Hoe lang doe je ermee? Zie boxout: Six principles of strategic positioning, Porter Med.hro.nl/phaec

22 Effecten Strategie Impact op de organisatie Complementair?
Frame breaking? Impact op de organisatie welke processen veranderen? Hoe erg? Mensen weg? Med.hro.nl/phaec

23 Kosten / baten Kosten Implementatie (€) Vs. Baten (raming in €) Pakket
Onderhoud Hardware Vs. Baten (raming in €) Bespaarde kosten Extra klanten Extra waarde Zie boek ICT, mensen en organisatie Med.hro.nl/phaec

24 Informatiebronnen Wikipedia.com (voor begrippen)
Brancheportals (via zibb.nl of MKBnet.nl) E-business portals (emerce.nl) Artikelen + boek Med.hro.nl/phaec

25 Volgende week Groepsbesprekingen 4 personen per groep e.c.phaff@hro.nl
Feedback op: Onderzoeksplan DESTEP analyse Branchetrends Deadline maandag voor bespreking Med.hro.nl/phaec


Download ppt "Informatie management HC2"

Verwante presentaties


Ads door Google