De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Med.hro.nl/phaec Informatie management HC2 Ernst Phaff.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Med.hro.nl/phaec Informatie management HC2 Ernst Phaff."— Transcript van de presentatie:

1 Med.hro.nl/phaec Informatie management HC2 Ernst Phaff

2 Med.hro.nl/phaec IT-Scan Vereisten verslag Strategic fit Modellen Van analyse naar strategie Bronnen Project besprekingen

3 Med.hro.nl/phaec Probleemstelling “Hoe kan Informatie technologie bijdragen aan het succes van een bedrijf?”

4 Med.hro.nl/phaec Branches De studenten kunnen onderzoek doen in de verschillende branches: –Logistiek & transport –Retail –Productie Eventueel kunnen de studenten onderzoek doen naar nieuwe producten of diensten die door IT mogelijk worden gemaakt. Hiervoor moet het grove idee eerst door de begeleidend docent worden goedgekeurd.

5 Med.hro.nl/phaec Vereisten Verslag Inleiding –Branche –Product (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 2) DESTEP (zie powerpoint) Porter’s waardeketen (Porter, 1985: Concurrentievoordeel, hfst 2) Porters 5 krachtenmodel SWOT analyse (zie powerpoint) Verantwoording keuze applicatie Kosten / baten analyse (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 2) –Opsplitsing investering / gebruikskosten –Mogelijke valkuilen –Opbrengsten Effectiviteit: bereik markt etc. Efficiency: kosten bespaard, tijd bespaard etc. Uitvoering (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 5) Impact op organisatie en strategie (Boonstra, 2002; ICT, mensen en organisatie hfst 1 en 2)

6 Med.hro.nl/phaec De IT Scan Uitgangspunt: “Strategic Fit” (Porter,1990) Dwz. Interne factoren sluiten aan op de externe realiteit

7 Med.hro.nl/phaec Extern Megatrends (zie HC1) Branche trends Branche structuur (vijfkrachten model)

8 Med.hro.nl/phaec Branchetrends Gebruik DESTEP (of PEST) Bv. Wat is de impact van slechte economie? Technologie trends? Wetgeving?

9 Med.hro.nl/phaec Branchestructuur

10 Med.hro.nl/phaec Product / dienst Digitaliseerbaarheid Formaliseerbaarheid Nut persoonlijke relatie Transporteerbaarheid High touch / low touch

11 Med.hro.nl/phaec Value Chain

12 Med.hro.nl/phaec Value Chain Laat zien hoe (en waar in het systeem) er waarde wordt “toegevoegd”. Wordt in de scan gebruikt om verbeterpunten te identificeren.

13 Med.hro.nl/phaec Voorbeeld Motor Mercuur

14 Med.hro.nl/phaec Motor Mercuur Kleine Garage ten midden van grote bedrijven zoals SAFE en Motoport Zwakke punten: –weinig schaal > operationeel –beperkt reclame budget > marketing Sterke punten –Goodwill (beperkt aantal merken) –Expertise (beperkt aantal merken) –Grote voorraad originele onderdelen

15 Med.hro.nl/phaec Mogelijkheden Richten op Core Competency’s –CRM CRM verschaft info over klanten Mogelijkheid specifieke klanten te bereiken (bv via nieuwsbrieven) –Planningssysteem werkplaats Efficiëncy

16 Med.hro.nl/phaec

17 Mogelijkheden Incourante onderdelen. –Meer mee doen? Webwinkel (marketing & sales)

18 Med.hro.nl/phaec Mogelijkheden Know how –Gebruiken op website om klanten aan de website te binden “stickyness” Tips en tricks (service) Gratis marketing

19 Med.hro.nl/phaec Waar kijk je naar? Efficiency Lage kosten > lage prijs Klant beter (sneller) bedienen Effectiviteit bv. De juiste klanten bereiken Flexibiliteit Het aan bieden van customized producten Creativiteit In kunnen spelen op veranderingen / trends

20 Med.hro.nl/phaec Verbeterpunt > oplossing

21 Med.hro.nl/phaec Verantwoording Lange termijn doelen Toegevoegde waarde Waardeketen Trade offs: Wat zijn de nadelen? Fit: Hoe past oplossing binnen bedrijf en branche? Continuïteit: Hoe lang doe je ermee? Zie boxout: Six principles of strategic positioning, Porter

22 Med.hro.nl/phaec Effecten Strategie –Complementair? –Frame breaking? Impact op de organisatie –welke processen veranderen? Hoe erg? –Mensen weg?

23 Med.hro.nl/phaec Kosten / baten Kosten Implementatie (€) –Pakket –Onderhoud –Hardware Vs. Baten (raming in €) –Bespaarde kosten –Extra klanten –Extra waarde Zie boek ICT, mensen en organisatie

24 Med.hro.nl/phaec Informatiebronnen Wikipedia.com (voor begrippen) Brancheportals (via zibb.nl of MKBnet.nl) E-business portals (emerce.nl) Artikelen + boek

25 Med.hro.nl/phaec Volgende week Groepsbesprekingen 4 personen per groep e.c.phaff@hro.nle.c.phaff@hro.nl Feedback op: –Onderzoeksplan –DESTEP analyse –Branchetrends Deadline maandag voor bespreking


Download ppt "Med.hro.nl/phaec Informatie management HC2 Ernst Phaff."

Verwante presentaties


Ads door Google