De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst SWV Kampen 27 oktober 2015.  Stroomschema routing Aanvraag Arrangement/ TLV  SWV Kampen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst SWV Kampen 27 oktober 2015.  Stroomschema routing Aanvraag Arrangement/ TLV  SWV Kampen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst SWV Kampen 27 oktober 2015

2  Stroomschema routing Aanvraag Arrangement/ TLV  SWV Kampen

3 UITGANGSPUNTEN PASSEND ONDERWIJS  Ieder kind verdient goed onderwijs  Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van het kind, niet vanuit beperkingen  Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst Uitvoeringsplan Managementrapportages

4 Aantal meldingen van scholen bij het Bovenschools Onderwijsloket: 38 Totaal inzet ambulante begeleiding: 460 uur

5 TOTAAL INSTROOM SBO 14-15: 18 (EXCL. HERINDICATIES)

6 TOTAAL INSTROOM SO 14-15 5 (EXCL. HERINDICATIES)

7  Het aantal Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO is met name in de 2 e helft van het cursusjaar 14- 15 (relatief) toegenomen.  Het aantal Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SO vanuit BAO is nihil.  Er vindt een verschuiving plaats tussen instroom SO naar SBO→andere dynamiek in het SBO

8 Kengetallen  Basisonderwijs 4515 leerlingen (2% = 90,3 leerlingen)  SBO 121 (= 2.67%) 01-04-2015 (2 e teldatum)  SO 67 (= 1.48%) 01-04-2015 (2 e teldatum) Doel op termijn: verwijzingspercentage op of onder de 2% Nuancering: Van de 121 SBO-leerlingen 35 leerlingen geplaatst via onderinstroom. Van de 67 SO-leerlingen 7 leerlingen geplaatst via onderinstroom. Grensverkeer binnen/buiten 23-05 : 32 (121 – 32 = 89: 45,15 (1%)= 1,97%

9 Tussenvoorziening Time-out:  4 Time-outplaatsen door het SWV Kampen ingekocht.  Tot 01-02-2015 werd er geen gebruik van gemaakt.  Tot 01-07-2015 waren 4 plekken bezet.  Oorspronkelijke doel: Het terugplaatsen van leerlingen in het reguliere basisonderwijs door te grote handelingsverlegenheid niet gelukt→ Evaluatie heeft plaats gevonden Beleidsaanpassing

10 Terugplaatsingen vanuit het SBO: 3 Werken met tijdelijke TLV’s ►sterkere sturing op terugplaatsing in het regulier basisonderwijs. ↓ Verdere ontwikkeling van de basisondersteuning regulier BAO ↓ Sterkte/zwakte- analyse middels instrument Q3 Ontwikkelagenda → Scholingsaanbod SWV

11 Conclusie na afname Q3:  Scholen hebben hun basisondersteuning redelijk op orde.  Veel deskundigheid wordt extern betrokken. ↓  SWV Kampen biedt scholing aan m.b.t. specifieke deskundigheid; daarnaast kunnen scholen gebruik maken van het scholingsaanbod van de Brug  Inzet van onderwijsspecialisten (voorheen AB-ers) blijft noodzakelijk.

12

13 Instellen van een klankbordgroep Doel: Leden: Frequentie:

14 PROFESSIONALISERING SWV KAMPEN

15 AANMELDING VOORTGEZET ONDERWIJS

16 OUDERFOLDER

17  Verbreden van de basisondersteuning  Doorontwikkeling van de ondersteuningsprofielen  Oriëntatie op tussenvoorzieningen  Betere afstemming zorg en onderwijs  Ambitie: zorgdekkend netwerk in de deelregio Kampen


Download ppt "Bijeenkomst SWV Kampen 27 oktober 2015.  Stroomschema routing Aanvraag Arrangement/ TLV  SWV Kampen."

Verwante presentaties


Ads door Google