De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De stad als pedagoog Interactief beleid Dhr. drs. J.M. Bekker September 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De stad als pedagoog Interactief beleid Dhr. drs. J.M. Bekker September 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De stad als pedagoog Interactief beleid Dhr. drs. J.M. Bekker September 2009

2 Neemt Nederland zijn ‘maatschappelijke medeverantwoordelijkheid’ voor de opvoeding van kinderen serieus? Welk interactief beleid past hierbij ?

3 Welke programma’s liggen ten grondslag aan interactief jeugdbeleid? Landelijk: A “publicatie positief jeugdbeleid” Nederlands Jeugdinstituut -factsheet VNG lokaal jeugdbeleid. - ‘ alle kansen voor alle kinderen” ministerie OC&W. - “onze jeugd van tegenwoordig” Minister van jeugd & gezin C “ieder kind wint in Rotterdam” Actieprogramma risicojeugd 2010 www.opgroeien.rotterdam.nl

4 Voorbeeld van aanpak van lokaal interactief beleid 1.Documentenstudie 2.(Groeps)gesprekken met sleutelfiguren / actoren intern en extern. 3.Ondervraging eindgebruikers w.o. jongeren, ouders, professionals

5 accent op De beleidssituatie. De pedagogische visie achter het jeugdbeleid. ( gaat altijd over de inhoud! )

6 Enkele feiten jeugdbeleid 2009 10.000,- euro 1 kind in jeugdzorg 10.000,- euro 1 kind in jeugdzorg 44.000 kinderen 24 uurs opvang jeugdzorg ( wachtlijst 4893 kinderen) 44.000 kinderen 24 uurs opvang jeugdzorg ( wachtlijst 4893 kinderen) 500.000 kinderen speciale zorg 500.000 kinderen speciale zorg 52.318 jeugdigen politie ( toename 16%) 52.318 jeugdigen politie ( toename 16%) 50.575 aanmeldingen kindermishandeling 50.575 aanmeldingen kindermishandeling 65 cenra jeugd& gezin ( 441 gemeenten) 65 cenra jeugd& gezin ( 441 gemeenten) Maar ook!!!: 92% jongeren is gelukkig (cijfer 8) Maar ook!!!: 92% jongeren is gelukkig (cijfer 8) Bron CBS 2006

7 De Nederlandse jeugd is de gelukkigste jeugd van de wereld. ( bron Eurostat 2007 ) Toch: Het gaat niet goed met delen van de jeugd: ze doen niet (goed) mee Het ‘terugwinnen’ van deze jeugd heeft hoge prioriteit Deze aanpak is niet vrijblijvend Welk pedagogische visie zit hier achter?

8 Pedagogisch beleid als grondslag voor positief jeugdbeleid Participatie Assimilatie Emancipatie

9 In ieder beleidsprogramma voor pedagogisch beleid geldt: Betrek de individuele ouder / kind persoonlijk. één persoon coördineert het aanbod Binnen de leefcontext ligt de oplossing ( participatie vorm )

10 Afstemming en coördinatie vindt nu al plaats in het jeugdbeleid: Jeugd & gezin-centra Jongerenloket (jeugdwerkloosheid) (Deel)gemeentelijke organisatie Sluitende aanpak

11 1.maak gebruik van gestandaardiseerde interactieve methodieken ( participatieladder ). 1.Zorg voor evenwicht tussen de omvang van het probleem en de inzet 2.Sluit aan op de risico- en protectieve factoren in de leefsituatie 3.Werk ‘vraaggestuurd’. 4.Richt op het herstel van zelfregulatie 5.Werk samen in de eigen leefwereld 6.Richt de interventie richten op concrete doelen. Welke interventie visie zit achter interactief beleid? Aanbevelingen bij interactief beleid

12 In de uitvoering van interactief beleid: Contacten niet vrijblijvend !! Eisen stellen aan de eigen inbreng Er is bemoeizorg Er is (zonodig) drang en dwang

13 Tegen dwang, drang, sancties is vanuit pedagogische perspectief geen enkel bezwaar Dat hoort bij het opvoeden Maar dan moet je daarna ook een uitweg bieden

14 Is er in het huidige pedagogisch beleidsprogramma een evenwicht tussen steun geven en grenzen stellen ? Waardering van de ‘drang en dwang’ component bij 70 tot 80% van de werkers in het veld Waardering bij een kleine meerderheid van de ouders. Waardering bij bijna alle ‘begrensde’ jongeren

15 Risico’s in de toekomst voor het positief jeugdbeleid: ‘Grenzen stellen’ als ‘pars pro toto’ van het beleid presenteren Selectieve toepassing van drang en dwang Participatiedoel uit het oog verliezen

16 Versterken van gemeentelijk pedagogisch beleid als het positief jeugdbeleid richt zich op: -Ieder kind heeft talenten en alle ( mede ) opvoeders hebben een aandeel in de ontwikkeling er van; -Investering in ontwikkeling van alle kinderen in de stad.

17 Een klein deel van problematische kinderen en jongeren moet je omwille van hun eigen veiligheid soms even uit huis of van de straat halen. Verwacht daarvan niet dat het hun leven op een ander spoor zet. Wanneer lukt dat wel?

18 Blijf gebruik maken van de kracht van de stad en niet van de kracht van ‘het leger’ Dat kan op heel veel ‘evidence based’ manieren die effectiever en goedkoper zijn dan 24-uurs opvang Wat is er bijvoorbeeld mis met het goede oude pleeggezin?

19 Conclusie: Veel gemeenten hebben een eigentijds positief jeugdbeleid waarbij ‘meedoen’ terecht voorop staat De aanpak komt op hoofdlijnen overeen met nieuwe inzichten in de effectiviteit van interventies De rechten van kinderen worden in het oog gehouden

20 Of de theorie van interactief beleid ook in praktijk gebracht wordt.. Of het goed georganiseerd is… Of het werkt…. Of het genoeg is…..


Download ppt "De stad als pedagoog Interactief beleid Dhr. drs. J.M. Bekker September 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google