De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De interfacerol van Actiris tussen de betrokken partijen bij de sociale clausules OVERHEIDSOPDRACHTEN & Sociale dumping 20/10/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De interfacerol van Actiris tussen de betrokken partijen bij de sociale clausules OVERHEIDSOPDRACHTEN & Sociale dumping 20/10/2015."— Transcript van de presentatie:

1 De interfacerol van Actiris tussen de betrokken partijen bij de sociale clausules OVERHEIDSOPDRACHTEN & Sociale dumping 20/10/2015

2 Inhoud 1.Actiris 2.Coördinatie van sociale clausules bij Actiris 3.Effect op de werkgelegenheid 4. Middelen

3 1. Actiris Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend. Twee strategische en transversale opdrachten - De matching tussen Werkgevers en Werkzoekenden garanderen - De doorstroming naar werk organiseren

4 1. Actiris

5 2. Coördinatie van sociale clausules bij Actiris De opdracht van de coördinatiecel voor sociale clausules van Actiris sluit aan bij de omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstelijk Gewest. De coördinatiecel vervult deze opdracht in samenwerking met de vzw SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises), de transversale federatie van sociale economiebedrijven

6 2. Coördinatie van sociale clausules bij Actiris Het bekendmaken en promoten van de omzendbrief, Analyseren, raadgeven en opstellen van de clausules, Werkt eveneens als schakel tussen de bedrijven en de opleidingsoperatoren, Informatie verschaffen aan ondernemingen die met sociale clausules te maken krijgen, De matching van de kandidaten voor de werkaanbiedingen in het kader van de sociale clausules, De opvolging van de overheidsopdrachten met een sociale clausule en de ondersteuning van de aanbestedende overheid

7 2. Coördinatie van sociale clausules bij Actiris Het team Sociale Clausules: Informeert de werkgever Selecteert kandidaten en stelt deze voor Volgt de uitvoering van de sociale clausule op Informeert de aanbestedende overheid Neemt deel aan de evaluatie van de uitvoering van de sociale clausule

8 3. Effect op de werkgelegenheid Actiris behandelde ongeveer 80 werkaanbiedingen met een sociale clausule per jaar sinds 1999. In 2014: 116 werkaanbiedingen en 82 sinds 1/1/2015 In Brussel zijn een drietal sociale opleidingsclausules toegepast in 2013 Een jaar na begunstiging door een sociale clausule, is 70% van de mensen niet meer ingeschreven als werkzoekend

9 4. Middelen Informatie over sociale economie http://www.saw-b.be http://www.saw-b.be http://socialeeconomie.be http://www.onsadapte.be/ Pedagogisch en juridische gids sociale clausules in België http://www.mi-is.be/ Gids « Overheidsopdrachten en sociale clausules in Brussel » www.clausesocialebruxelles.be

10 4. Middelen Coördinatiecel Sociale Clausules van Actiris clausesociale@actiris.be socialeclausule@actiris.be

11


Download ppt "De interfacerol van Actiris tussen de betrokken partijen bij de sociale clausules OVERHEIDSOPDRACHTEN & Sociale dumping 20/10/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google