De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid. Programma  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid. Programma  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid."— Transcript van de presentatie:

1 College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid

2 Programma  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid

3 H5 Persoonlijkheid Big Five persoonlijkheidstest 1. Openheid voor nieuwe ervaringen/ontwikkeling 2. Consciëntieusheid/zorgvuldig 3. Extraversie 4. Aardigheid/vriendelijkheid 5. Neuroticisme/emotionele stabiliteit (OCEAN) http://www.youtube.com/watch?v=pcvYlZDniK M

4 Beschrijf jezelf aan de hand van big 5 (blz.107) Verschil bekwaamheid en inspanning?

5 Prestatiemotivatie  Intrinsiek; van binnenuit ‘leren om slimmer te worden’  Extrinsiek; van buitenaf ’leren om een tentamen te halen’ Beloningen  Taak-afhankelijk; beloning als je de taak hebt gedaan  Uitvoerings-afhankelijk; beloning als je de taak beter hebt gedaan dan verwacht

6 Leerproces volgens Bloom 3 stadia 1. Affectieve stadium; nieuwsgierigheid wordt gewekt. Aandacht getrokken 2. Leren en oefenen; gedisciplineerd en accuraat. Interesse als motivatie 3. Integratie; toepassen kennis in de praktijk

7 Attributietheorie; slagen en falen Waarom heb jij je tentamen wel/niet gehaald? Verklaringen voor slagen/falen:  Zichzelf; aanleg en inspanning  Situatie; moeilijkheidsgraad taak en pech/geluk (heeft ook te maken met interne en externe locus of control, zie h6)

8 Faalangst Hangt sterk samen met ongunstige attributiestijl (situatie)  Positieve faalangst; extra stimulans om te presteren  Negatieve faalangst; doemdenkers, verlammende angst

9 Zelfbeeld op de basisschool Zelfbeeld is afhankelijk van sociale vergelijkingen. http://www.youtube.com/watch?v=wuZBJQAF OfM&feature=related

10 ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder  Concentratieproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit  Jongens 2 x vaker dan meisjes  3-10% van de basisschoolkinderen  Te laag niveau van dopamine in de hersenen

11 Hoe is ADHD van invloed op de persoonlijkheid van een kind?

12 Extreme verlegenheid Introversie of mogelijk sociale angst?

13 H6 zelfstandig worden Competentie;  Mastery; eigen maken van nieuwe vaardigheden  Effectance motivation; oude vertrouwde loslaten

14 Zelfstandig worden; ontwikkeling Twee stromingen; 1. Innerlijke wetmatigheid; ontwikkeling is rijping en gebeurt natuurlijk. Piaget en Freud 2. Eisen van buitenaf; omgeving geeft tools aan. Vygotsky en Havighurst

15 Locus of control  Interne locus of control; oorzaken zoeken bij zichzelf (perceived control)  Externe locus of control; oorzaken zoeken buiten zichzelf ‘geleerde hulpeloosheid’ is een extreme vorm van externe locus of control. Selffulfilling prophecy

16 Zelfredzaamheid; ‘coping’ Hoe ga jij om met vervelende situaties?

17 Copingmechanismen  Emotie/probleem; kan het probleem opgelost worden/ of moet je proberen je er niet druk over te maken?  Primaire/secundaire oplossingen; situatie wijzigen/of eigen gedrag wijzigen

18 Kinderen die mastery-oriented zijn hebben zelfvertrouwen door:  Houden niet van onafgemaakte taken – (big five zorgvuldigheid)  Hebben interne locus of control  Vergelijken zichzelf niet met anderen, maar met hun eigen prestaties (uitvoeringsafhankelijk)  Zoeken taken met oplopende moeilijkheidsgraad  Vertrouwen op eigen ‘copingmechanisme’  Schrijven hun falen niet toe aan onkunde  Zijn optimistisch over de toekomst

19 Optimisme ‘Is het glas half vol of half leeg?’ http://www.youtube.com/watch?v=XT75c5Soa Dc

20 Relatie optimisme en zelfvertrouwen  Optimisme correleert met hoog zelfvertrouwen  Pessimisme correleert met laag zelfvertrouwen  Pessimisme en optimisme zijn niet twee uitersten van een continuüm Optimismegeen optimisme Pessimismegeen pessimisme

21 Sekseverschillen  Jongens vaker mastery-oriented  Jongens improviseren vaak en verzinnen nieuwe spellen (accommodatie)  Meisjes spelen vaak traditionele spellen en improviseren binnen de kaders (assimilatie)

22 Opdracht Big Five Maak één van de onderstaande testjes, en print de resultaten of schrijf het op. Vind je dat de uitslag klopt?  http://nl.outofservice.com/bigfive/ http://nl.outofservice.com/bigfive/  http://zap.psy.utwente.nl/zaps/zaps/zaps/bigf ive.res/frames.html http://zap.psy.utwente.nl/zaps/zaps/zaps/bigf ive.res/frames.html

23 Video  ADHD http://teleblik.nl/media/1271808 http://teleblik.nl/media/1271808  Angst http://teleblik.nl/media/1677499 http://teleblik.nl/media/1677499


Download ppt "College 3; persoonlijkheid en zelfstandigheid. Programma  Persoonlijkheid  Zelfstandigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google