De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u."— Transcript van de presentatie:

1

2 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? 2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? (Gal 3:1-2)

3 Ze verdraaiden het evangelie van Genade in een “evangelie van werken / wettisisme(1:7) Je moest je alsnog laten besnijden (2:3-4) Dat is van het oude Verbond! Je moet de Wet van Mozes houden om gerechtvaardigd te worden. (Gal 5:1-4) Hand 13: 38 - 52

4  1 Cor 15:1 + 3-5 (Het is al volledig Volbracht!)  Vergeving en bevrijding van de zonden ( Gal 1:4 )  Enkel Genade ( Gal 1:6 )  Niet naar de mens! (Gal 1:11)  Niet te leren, maar wel te ontvangen (Gal 1:12 )  Niet uit de werken der Wet, door Geloof (2:16+19-21)  Prediking van Geloof & de gave van de Geest (3:1-5)  Grote zegen, Rijke Erfenis (3:7-9)  Zegen van Abraham!! Belofte van de Geest (3:14+29)  Aanneming tot Kinderen en Zoonschap (3:27 & 4:6-7)  Het kruis is het Evangelie (Gal 6:14)

5

6 Gal 2:4 Gal 2:12 -14 Gal 4:1-7 Gal 4:21- 31 Gal 5 :1 Gal 5:9-11 Gal 5:17-18 Gal 6:12-16

7  Ik ben Vergeven van al mijn zonden! (1:4)  Ik ben een kind van Abraham! (3:7)  Ik ben gezegend door mijn geloof! (3:9)  Ik ben een zeer rijke erfgenaam! (3:39)  Ik ben een Zoon van God, Abba Vader! (4:6-7)  Ik heb de belofte van de Geest!! (3:14)  Ik heb God Zelf in mij wonen!! (4:6)  Ik ben volledig Vrij! (5:1)  Ik ben inwoner van de Hemel! (4:26)  Volledig verlost van de Vloek der Wet!! (3:13)

8 Onvruchtbaarheid & Misdracht (Ex 23:26) Angst, beving en verstoring! (Deut 28: 28+34+52) Zwakheid, Falen en Verlies! (Deut 28:25) Een koperen hemel en een ijzeren grond (gebedshinder) Pestilentie, kwalen en ziekten! (Deut 28:21) Mislukking & Tegenslag (Deut 28:38-43) Een ijzer Juk, Zware lasten & Slavernij (Deut 28:48) Vervloeking, Benauwdheid (Deut 28:53) Scheiding, Plagen & Onrust (Deut 28:59-60+65) Onzekerheid & Gebondenheid (Deut 28 :66-68) Verwerping, Honger en verstrooing (Lev 26 : 26-30 + 33) Trots & hoogmoed brengen deze vervloekingen in ons leven

9  Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. (Lev 26:19)  Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren, dan zal Ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan. (Lev 26:21)  En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen Mij blijft ingaan (Lev 26:23)  Als u dan hierom nog niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft ingaan (Lev 26:27)  40 Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij zijn ingegaan (lev 26:40)

10 “Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. “ (Herz StatenVert.) “ Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de Boeken: "Wie niet precies doet wat er in de wet staat, is vervloekt." (Het Boek)

11 Gal 1:6-7 Gal 2:21 Gal 3:17 Gal 4 de 2 Verbonden Hagar & Sarah Gal 5:4 Gal 6:18

12 Ik Denk Nu Pauze!

13 1 Cor 15:56 (Wet kracht van de zonde) Rom 5:20 (Wet vermeerderd zonde) Gal 2:19 (Dood voor de Wet ) Gal 2:21 (leven onder Wet frustreerd de Genade) Gal 3:10 (leven onder Wet brengt de Vloek) Gal 3:23 (Wet is een soort gevangenis) Gal 3:24-25 (Wet is een Tuchtmeester) Gal 4:5 (Vrijgekocht van de Wet) Rom 7:6 (Verlost van de Wet) Rom 10:4 (Christus het einde der Wet) Rom 3:19-20 ( Wet veroordeeld en maakt bewust van zonde)

14 De wet onze leermeester tot Christus 19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. 20 En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. 21 Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. 22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. 23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. (Wet is en word vervuld door Christus!)

15  Lukas 12:26-27  Hebr 13:20-21  Psalm 103 :12-14  Math 11:28-30

16 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? 2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? 3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? 4 Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was! Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

17 Gen 39:1-9

18 Gal 4:21- 31

19 Wat zegt de Schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije (Gal 4:30)

20  Foto of levende lijve  Alcohol bekeerde man (watchman Nee)  Auto Bahn  Letter of Geest (2 Cor 3)

21 Joh 15:10 – 17 (Gal 5:14) 1 Joh 2 : 3 – 6 De Liefde is de Vervulling van de Wet. In de Geest, in het Geloof Efe 6:1, Gal 6:2, Rom 7:12 – 14, 1 Tim 1:9, Rom 8:7, Gal 5:23 Gal 4:21-22


Download ppt "O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u."

Verwante presentaties


Ads door Google