De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Galaten 1:11-12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Galaten 1:11-12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Galaten 1:11-12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Galaten 1:11-12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. 2 Thessalonissenzen 3:14 Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde 2 Thessalonissenzen 3:14 Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Galaten 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 2 Thessalonissenzen 3:6 Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt. 2 Thessalonissenzen 3:6 Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt. 2 Korintiërs 1:4-5 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 2 Korintiërs 1:4-5 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

4 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring

5 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

6 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

7 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

8 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

9 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring

10 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring Ook Lukas bevestigt Paulus 3 maal vertelt hij ons wat de Here tegen Paulus zou hebben gezegd Geeft aan dat hij met Paulus heeft gereisd Wordt genoemd als Paulus’ partner

11 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring

12 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring Matteus 10:2 En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus… Matteus 10:2 En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus… Matteus 10:19-20 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. Matteus 10:19-20 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt. Markus 13:11 En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. Markus 13:11 En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. Matteus 16:17-19 Jezus antwoordde en zeide: “Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” Matteus 16:17-19 Jezus antwoordde en zeide: “Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen” Johannes 21:15ff “Weid mijn lammeren” Johannes 21:15ff “Weid mijn lammeren”

13 Matteus Efeziërs Hebreeën Markus FilippenzenJacobus Lukas Kolossenzen 1 Petrus Johannes 1 Thessalonissenzen 2 Petrus Handelingen2 Thessalonissenzen 1 Johannes Romeinen1 Timotheus2 Johannes 1 Korintiërs 2 Timotheus 3 Johannes 2 Korintiërs Titus Judas Galaten Filemon Openbaring


Download ppt "Galaten 1:11-12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van."

Verwante presentaties


Ads door Google