De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H5 Plannen. Plannen stap 1 Activiteiten bepalen In deelprojecten structureren Afhankelijkheid activiteiten bepalen Volgorde activiteiten bepalen Finish-to-start.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H5 Plannen. Plannen stap 1 Activiteiten bepalen In deelprojecten structureren Afhankelijkheid activiteiten bepalen Volgorde activiteiten bepalen Finish-to-start."— Transcript van de presentatie:

1 H5 Plannen

2 Plannen stap 1 Activiteiten bepalen In deelprojecten structureren Afhankelijkheid activiteiten bepalen Volgorde activiteiten bepalen Finish-to-start relatie

3 Plannen stap 2 –Onafhankelijkheid activiteiten bepalen –Activiteiten die niet gelijjktijdig behoeven te beginnen. –Paralleliseren –Start-to-start relatie

4 Plannen stap 3 Activiteitsduur bepalen Invloed op activiteitsduur: –Resource die activiteit uitvoert –Afhankelijkheid van activiteiten –Resource afhankelijkheid –Op tijd leveren materiaal en materieel –Op tijd starten activiteit –Vergunningen –Lastiger dan gedacht Bewerkingstijd bepalen –Activiteitsduur is niet altijd gelijk aan bewerkingstijd

5 Plannen stap 4 Kritieke pad bepalen –Doorlooptijd van kritieke pad is gelijk aan doorlooptijd van project –Door activiteit op kritieke pad te verkorten, wordt projectduur verkort –Als activiteit op kritieke pad uitloopt, loopt het gehele project uit –Activiteiten op het kritieke pad moeten op elkaar aansluiten

6 Plannen stap 5 Resources bepalen Eerst resources plannen op activiteiten op het kritieke pad Door meerdere resources op een activiteit te plannen kan activiteitsduur verkort worden –Dit eerst doen voor activiteiten op het kritieke pad, hierdoor wordt het project verkort –Beginnen met activiteit met langste activiteitsduur Schaarse resources eerst inplannen

7 Plannen stap 6 Schematische voorstelling maken van de planning: –Netwerkplanning Hierin aangeven: relaties, vroegste start, laatste start, vroegste eind, laatste eind, activiteitsduur, speling –Lijst van activiteiten in tabel Hierin aangegeven: WBS code, taaknaam, bewerkingstijd, resources, activiteitsduur, beginsatum, einddatum, voorafgaande taken –Balkenplanning Lengte van de balk is indicatie van de activiteitsduur

8 Plannen stap 7 Mijlpalen definiëren –Weergave fase of projectdeel afgerond –Weergave om iets nieuws te kunnen starten –Richtpunt voor nog te voltooien werk –Communicatiemiddel naar opdrachtgever en omgeving –Voortgangsrapportage –Projectdeel afname mogelijkheid –Factureermoment

9 Plannen stap 8 Deadlines bepalen –Moment in de toekomst dat (een deel van) een activiteit, (een deel van) een project gereed moet zijn Deadlines bepaald door opdrachtgever of projectleider Deadlines worden vaak contractueel vastgelegd Vooraf maatregelen vastleggen als deadlines niet worden gehaald

10 Plannen stap 9 Percentage gereedheid vaststellen 50% van uren besteed betekent niet 50% activiteit gereed Eerlijk inschatten tijd: te ruime tijd wordt ook gebruikt Voorbereidingstijd kan 20% gereedheid betekenen 50% gereedheid kan halverwege het werk zijn 75% lijkt ‘bijna klaar’. Lastigste werk moet vaak nog komen 90% gereed, echter er moet nog worden afgerond, opgeruimd, getest. Weten hoeveel er nog gedaan moet worden Maatregelen als deadline dreigt niet gehaald te worden: Concentreren op activiteiten van deadline Extra mankracht inzetten Overwerk inplannen Vervolgactiviteiten later inplannen met meer mankracht

11 Plannen stap 10 Kosten bepalen (uren zijn ook kosten) Hoeveel materiaal moet nog worden gebruikt Bepalen wanneer materiaal moet worden ingekocht –Om materiaal op tijd te krijgen –Voor minder investeringskosten Kwaliteit bepalen Kwaliteit vooral in begin van activiteit meten, om bijtijds bij te sturen

12 Valkuilen Let net alleen op het aantal bestede uren, neem het in relatie tot budget en % gereedheid Plan niet te veel mensen op één activiteit, na een kantelmoment gaat de productiviteit juist achteruit Door te weinig aandacht te besteden aan het niet kritieke pad, wordt dit vanzelf het kritieke pad


Download ppt "H5 Plannen. Plannen stap 1 Activiteiten bepalen In deelprojecten structureren Afhankelijkheid activiteiten bepalen Volgorde activiteiten bepalen Finish-to-start."

Verwante presentaties


Ads door Google