De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdcultuur week 4 Jongeren en de publieke ruimte: Hangjongeren en straatcultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdcultuur week 4 Jongeren en de publieke ruimte: Hangjongeren en straatcultuur."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdcultuur week 4 Jongeren en de publieke ruimte: Hangjongeren en straatcultuur

2 http://humortv.vara.nl/ca.344717.hangje ugd.html http://humortv.vara.nl/ca.344717.hangje ugd.html

3 Functie van rondhangen voor de ontwikkeling in de adolescentie. Sociale contacten aangaan en onderhouden Conflicten leren oplossen met leeftijdgenoten Identiteitsontwikkeling Leren omgaan met de veranderende verhouding met volwassenen Grenzen verkennen/experimenteren met uitdagend gedrag

4 3 typen hangjongeren Aanvaardbaar Hinderlijk Overlastgevend Crimineel

5 Overlast van hangjongeren: Wie doet er wat aan?  Bewoners?  Politie? http://www.youtube.com/watch?v=x- qoRawOWYY http://www.youtube.com/watch?v=x- qoRawOWYY  Opbouwwerker ?  Jongerenwerker?  Opvoedingondersteuner?  Wie missen we?

6 Communicatie met en door hangjongeren Omwonende reageren niet altijd adequaat Jongeren reageren niet altijd o.k. op reacties op hun gedrag politie en jongerenwerkers niet altijd in staat tot de-escalatie

7 aanpak Preventief/voorkomen Correctief/helpen Repressief/straffen Straf geven en steun bieden aan jongeren (Participeren en eigen verantwoordelijkheid jongere)

8 Hangen als risicofactor. Er is een relatie met Spijbelen Voortijdig schoolverlaten Criminaliteit Maatschappelijk succes en materiële welvaart niet altijd langs legale weg te verkrijgen

9 Toenemende ergernis Rol media Hypes Mensen die zich kwetsbaar voelen ervaren eerder overlast Verharding klimaat rond hangjongeren

10 Door overheid gecreëerde hangplekken Hangplekken die “van nature”ontstaan. Hangplekken zijn een dynamisch verschijnsel

11 Socialisatie en lastig gedrag Zwakke thuisbasis/ouderlijke steun gering Thuisbasis die niet aansluit bij wat van jongeren gevraagd wordt Maatschappelijke machteloosheid/geen toekomst perspectief

12 Kenmerken hangjongeren 1. Sekse. Hangjongeren zijn veelal jongens. Er heerst een mannelijkheids ideologie met de volgende kenmerken: - hardheid/stoerheid - dwangmatige heteroseksualiteit - kwetsbaarheid vermijden 2. Klasse. Vaak lagere klasse en lager opleidingsniveau. 3. Etnische groepen. Gemengd en apart

13 Strategieën om escalatie te voorkomen P.48 e.v. tussen flaneren en schofferen. Opdracht. De casussen uit de nota verdelen over de groepjes en elk groepje bekijkt welke van de 4 strategieën genoemd op p.48 gebruikt zijn in de caasus Daarna kijken de groepjes of dat huns inziens ook de juiste strategie is geweest.

14 1. Geef jongeren ruimte én stel grenzen aan onacceptabel gedrag. 2. Toon wellevendheid naar de andere actor én kom op voor het eigen belang. 3. Zorg dat jongeren participeren én vergroot hun vrijheden. 4. Straf jongeren die zich misdragen én geef hen steun zich te beteren.

15 Van hangjongere naar straatcultuur Straatcultuur gaat verder dan hangen. Hangen gebeurt door een min of meer vaste groep op een vaste plaats Straatcultuur gaat door de hele wijk/stad heen en beperkt zich niet tot een vaste groep Straatcultuur: groepen onbegeleide jongeren in de publieke ruimte, bios., tram etc. Straatcultuur heef eigen waarden en normen, eigen taal; weigeren zich te conformeren aan de algemene lijn van de maatschappij. Straatcultuur zet zich af tegen burgercultuur en wantrouwt de burger cultuur Van overlast naar criminaliteit

16 Wat is straatcultuur niet Hangjongere Randgroepjongere Een randverschijnsel M.a.w. Straatcultuur is geen subcultuur en bevindt zich ook niet aan de rand van de maatschappij. Het heeft de kenmerken van een eigen cultuur.

17 2 vormen van straatcultuur De cosmetische. Vaak gewone jongeren die meelopen met een hype. Identificatie met de straatcultuur duurt vaak niet zo lang. Toch kan het schadelijk zijn omdat de jongere niet zijn volle potentieel ontwikkelt. De intrinsieke. Jongeren beleven de straatcultuur van binnenuit. Ze zijn niet geneigd tot gedragsaanpassingen ongeacht de consequenties

18 Straatcultuur en subculturen Straatcultuur is een meer overkoepelend begrip Straatcultuur heeft een grotere omvang Straatcultuur overstijgt etnische afkomst Straatcultultuur in alle lagen van de bevolking,maar het meest in achterstandswijken Straatcultuur heeft grotere range in leeftijden (zie schema p.27)

19 Botsing straatcultuur en burgercultuur Niet/wel conformeren aan gezag Niet/wel respectvolle basishouding Niet/wel vertrouwen in anderen Niet/wel vertrouwen in het bestaan Niet/wel wij cultuur

20 Autochtone burgercultuur http://www.youtube.com/watch?v=cWacX U66h6o&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=cWacX U66h6o&feature=related Allochtone burgercultuur http://www.youtube.com/watch?v=AOB2JP aFi3A&feature=relmfu

21 Straatcultuur ontstaan als subcultuur in grote steden in de VS De straatcultuur in Nederland in de huidige, subcultuuroverstijgende vorm is zo’n 7 jaar oud. http://www.youtube.com/watch?v=9OtkdJ_ 6jl8

22 http://www.nu.nl/binnenland/2759423/rot terdam-jaagt-vier-drugsfamilies.html http://www.nu.nl/binnenland/2759423/rot terdam-jaagt-vier-drugsfamilies.html

23 huiswerk Opdracht 2: De publieke ruimte: hangjongeren Op P. 48 staan 4 strategieën voor de aanpak van hangjongeren. In de daaropvolgende paragrafen worden deze strategieën verder uitgewerkt d.m.v. voorbeelden uit de praktijk. Beschrijf voor elk van de 4 de strategieën de doelstelling en voor welke jongeren die strategie bedoeld is. Beschrijf per strategie de relatie die de jongeren onderling hebben en de relatie die ze met de buurtbewoners hebben. Geef van alle 4 de strategieën weer wat volgens jou de voor- en nadelen zijn. Onderbouw dat met je kennis over de psychologie van de adolescent, vanuit de psychologische benadering van jeugdcultuur vanuit de sociologische benadering van jeugdcultuur Geef aan wat het verschil is tussen hangjongeren en de straatcultuur ( Raadpleeg hiervoor het boek van Van Strijen) Maak stellingen m.b.t. de aanpak van hangjongeren. Iedere subgroep levert aan het einde van het college in week 5 minimaal 3 stellingen in bij de docent. Deze stelling worden in een “Lagerhuis”setting bediscussiëerd in week 6


Download ppt "Jeugdcultuur week 4 Jongeren en de publieke ruimte: Hangjongeren en straatcultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google