De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

straffen en belonen vanuit de montessori visie

Verwante presentaties


Presentatie over: "straffen en belonen vanuit de montessori visie"— Transcript van de presentatie:

1 straffen en belonen vanuit de montessori visie

2 Hoe kan de thuissituatie omgaan met straffen en belonen en grenzen stellen vanuit de montessori visie? Uit de uitnodiging voor de avond

3 Klassieke opvoeding Opvoeden kan niet zonder straffen en belonen
Straffen en belonen is noodzakelijk Verwijzen naar programma zaterdag RTL 5 Engeland: voorbeelden van ouders die hun kinderen slaan.

4 Montessori Haar observaties leverden ander beeld op
Juist het geven van vrijheid leidt tot discipline Opvoeder moet het gedracg kunnen lezen, waarnemen, daarover nadenken Afstemmen van gedrag zodat het kind zich niet veroordeeld of beoordeeld voelt Gaat uit van het idee dat kinderen van binnenuit goed willen doen

5 ‘Het instrument van geestesslavernij’
Straffen en belonen is ‘Het instrument van geestesslavernij’ Straffen en belonen zijn middelen die een oordeel van buitenaf in zich dragen Ad 2 en dragen bij tot ongewenste gevolgen voor de wilsontwikkeling

6 Montessori zegt Grenzen geven aan vrijheid.
Welopgevoed zijn in manieren en gedrag. Goed kunnen onderscheiden van goed en kwaad. Misvatting dat er niet ingegrepen mag worden Vrijheid in gebondenheid Geen laissez faire houding Welopgevoed zijn in manieren en gedrag geeft kind houvast Weten zich te gedragen in verschillende situaties Goed kunnen onderscheiden van goed en kwaad: verkrijg je discipline

7 School en thuis Afstemming is belangrijk
Eigen (culturele)achtergrond en opvoeding is van invloed Contrasten tussen school en thuis zijn onduidelijk voor kinderen Afstemmen op elkaar: voorbeeld van de ouder die tegen zijn kind zegt dat hij wel terug mag slaan

8 Gewenst gedrag Ongewenst gedrag
Groene stijgende lijn door beloning van positief gedrag Strafmomenten op de rode lijn in de kuil heeft tijdelijk effect Hierna filmpje over het kleine meisje

9 Het kind in de kleutertijd
Egocentrisch ‘Eerlijk’ Eigen verlangens Zichzelf laten gelden Behulpzaam zijn; begripvol zijn Belonen

10 Reageren in de kleutertijd
Er komt een eind aan… Keuzemogelijkheden voorleggen Verantwoordelijkheid geven Regels duidelijk uitleggen en consequent zijn Spelletjes doen om te leren dat je je aan regels moet houden

11 Filmpje Meisje dat om aandacht vraagt

12 Het kind vanaf ongeveer 5/6 jaar
Gehoorzaamheid/gewilligheid Er kan maar één juiste mening bestaan, die van volwassenen Klikken Vermijden van straf Nare dingen die gebeuren zijn ‘verdiend’

13 Reageren vanaf ongeveer 5/6 jaar
Leiding geven: zelfcontrole is nog gering Beroep doen op de overtuiging van het kind dat je moet gehoorzamen Waardering tonen voor goede manieren en gewenst gedrag.

14 Het kind vanaf ongeveer 9 jaar
Ontwikkeling naar onafhankelijkheid Iedereen heeft een eigen standpunt Opkomen voor de eigen belangen: ‘wat houd ik er aan over?’ Rigide ‘oog om oog, tand om tand’ eerlijkheid Wederkerigheid in relatie Vinden het niet eerlijk dat volwassenen de lakens uitdelen Eisen van een gelijke behandeling Iets is pas verkeerd als er zichtbare schadelijke gevolgen zijn

15 Reageren vanaf ongeveer 9 jaar
Begrip tonen voor het recht van spreken en tegenspreken, maar altijd vanuit respect Hen aanspreken op het voor-wat-hoort-wat-principe Onderhandelen en naar oplossingen zoeken die beide partijen recht doen Een goede relatie met ze onderhouden en ze het gevoel geven gezinslid te zijn

16 Filmpje


Download ppt "straffen en belonen vanuit de montessori visie"

Verwante presentaties


Ads door Google