De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Drs. Onderwijskundige Rijksuniversiteit Groningen Loopbaan:  2008: RMO (Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling) in Den Haag  2009: ECBO (Landelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Drs. Onderwijskundige Rijksuniversiteit Groningen Loopbaan:  2008: RMO (Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling) in Den Haag  2009: ECBO (Landelijk."— Transcript van de presentatie:

1

2  Drs. Onderwijskundige Rijksuniversiteit Groningen Loopbaan:  2008: RMO (Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling) in Den Haag  2009: ECBO (Landelijk Expertisecentrum Voor Beroepsonderwijs)

3 Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling = Adviesorgaan voor Nederlandse regering = Adviesorgaan voor Nederlandse regering Barbara Van Wijk was medeauteur van de publicatie: Barbara Van Wijk was medeauteur van de publicatie: ‘Tussen flaneren en schofferen, een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren’ ‘Tussen flaneren en schofferen, een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren’

4 1) Het is zinloos om uitsluitend naar de jongeren zelf te kijken 2) Aanpak overlast moet zich richten op de sociale omgeving 3) Jongerenwerkers moeten escalatie van belangconflicten tussen hangjongeren en omwonenden tegengaan

5  Drie cycli van actie en reactie tussen hangjongeren/omwonenden/andere betrokkenen waardoor conflict kan escaleren : a) Interactie met de buurt b) Onvoldoende participatie c) Negatieve sfeer

6

7  Geen adequate reactie van omwonenden die overlast ervaren  Jongeren kunnen hun wensen en verlangens niet kundig uiten  Mislukte conversatie tussen jongeren en omwonenden leidt tot versteviging van eigen positie en gedrag

8  Jongeren komen onvoldoende aan bod in Onderwijs, arbeidsmarkt  Zoeken hierdoor toevlucht tot verleidingen van de straat  Aangeleerde straatcultuur verhindert terugkeer naar participatie in maatschappij (onderwijs,arbeidsmarkt)

9  Algemene sfeer rond hangjongeren is negatief geladen  Hierdoor argwanende benadering tussen hangjongeren en omwonenden  Argwaan voedt negatief gedrag en versterkt negatieve algemene sfeer

10 Geen kant en klare oplossing mogelijk Geen kant en klare oplossing mogelijk Afweging door jongerenwerker Afweging door jongerenwerker Opdracht jongerenwerker: Opdracht jongerenwerker: Breng omwonenden en jongeren met elkaar in contact en voer en gelijkwaardig gesprek Breng omwonenden en jongeren met elkaar in contact en voer en gelijkwaardig gesprek

11 Laat jongeren participeren bij het opzetten van activiteiten Laat jongeren participeren bij het opzetten van activiteiten Zorg voor een draagvlak Zorg voor een draagvlak

12 Wat niet werkt: Een eenzijdige repressieve aanpak Een eenzijdige repressieve aanpak Wat wel werkt: 1) Communiceer over projecten en resultaten 2) Schakel de lokale media in 3) Nodig plaatselijke politici uit

13


Download ppt " Drs. Onderwijskundige Rijksuniversiteit Groningen Loopbaan:  2008: RMO (Raad Voor Maatschappelijke Ontwikkeling) in Den Haag  2009: ECBO (Landelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google