De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ter bevordering van sociale cohesie en veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ter bevordering van sociale cohesie en veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Project ter bevordering van sociale cohesie en veiligheid
regio uden/Veghel

2 Begrippen Sociale veiligheid: manier waarop je met elkaar omgaat: psychische en lichamelijke veiligheid van mensen Sociale cohesie: verschillende manieren waarop mensen met hun sociale omgeving verbonden oftewel geïntegreerd zijn, zowel dichtbij als veraf

3 Achtergrond MeeMaken Enkele conclusies van het onderzoek “Maatwerk in dialoog”: De onderzochte scholen in de regio Uden-Veghel proberen allen om de condities voor sociale cohesie te verbeteren Scholen doen dit echter nog niet planmatig en in onderlinge samenhang, waardoor slechts in beperkte mate de condities worden gecreëerd waaronder sociale veiligheid en sociale cohesie tot stand kunnen komen. Curatief veiligheidsbeleid is weinig ontwikkeld. De open opstelling van scholen naar de maatschappij gering.

4 Achtergrond MeeMaken Enkele adviezen van het onderzoek “Maatwerk in dialoog”: Explicitering van de maatschappelijke opdracht school Monitoring van (beleids)maatregelen op effecten Verbeteren van de schoolorganisatie en op één lijn brengen van betrokkenen Sterkte en zwakte analyse van de schoolsituatie Focus op effectieve programma’s die een bijdrage kunnen leveren aan schoolontwikkeling Versterken van de relatie met de buitenwereld

5 Uitgangspunten project MeeMaken
Gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen in de regio Contextuele benadering: ander gedrag ontstaat doordat de omgeving zodanig wordt ingericht dat ander gedrag wordt uitgelokt Team als drager van veranderingen ‘Democratisch principe’: ook voor leerlingen Werken vanuit aanwezige kwaliteiten en met een door de scholen zelf te ontwikkelen plan

6 Doelstellingen op schoolniveau
Explicitering van de pedagogische en maatschappelijke opdracht met consensus team Analyse schoolsituatie, planmatige acties ontwikkelen, verankeren in het beleid Veranderingen sturen op basis van effect, methodieken en uitwisseling van ervaringen Samenwerking: andere scholen en ketenpartners

7 Stappenplan uitvoering MeeMaken
1e Fase: Analyse en inventarisatie schooldocumenten m.b.v. indicatoren sociale cohesie en veiligheid Terugkoppeling analyse schoolleiding; bewustwording eigen schoolsituatie 2e Fase: Per schoolteam planmatige acties ontwikkelen, verankeren in het beleid: duurzaamheid en borgen Aanbod van (keten)partners voor scholen inzichtelijk en toegankelijk maken Acht indicatoren sociale cohesie en veiligheid zoals aangegeven in het onderzoek 1e fase wordt in deze periode voor de meeste scholenafgerond; 2e fase is bij een aantal scholen al begonnen.

8 MeeMaken in de praktijk: Antoniusschool Keldonk
Situatie Antoniusschool: De school wil een “omgeving bieden waarin cohesie en integratie zichtbaar zijn en in de praktijk worden gebracht”. (indicator 3, sociale cohesie). Kinderen uit Keldonk krijgen voor het eerst met allochtone kinderen te maken als zij naar de middelbare school in Veghel gaan. De Antoniusschool moet zelf actief een omgeving creëren zodat haar leerlingen in aanraking komen met de verscheidenheid van godsdiensten, etniciteiten, culturen, opvattingen, leefwijze en gewoonten van onze samenleving. Zij heeft dit gedaan door gedurende zes weken haar projectwerk in ateliers te wijden aan Turkije en Marokko. Keldonk is een dorp waar geen allochtonen wonen; kinderen krijgen pas op de middelbare school voor het eerste met allochtone kinderen te maken

9 MeeMaken in de praktijk: Antoniusschool Keldonk
Projectwerk “Turkije en Marokko” Werkvorm ateliers: mediatheek, werkplaats, multi-culti. Onder begeleiding van de ouders van de kinderen en mensen van de Marokkaanse gemeenschap uit Veghel hebben de kinderen gezamenlijk gekookt, gedanst en geknutseld Keldonk is een dorp waar geen allochtonen wonen; kinderen krijgen pas op de middelbare school voor het eerste met allochtone kinderen te maken

10 MeeMaken in de praktijk: Antoniusschool Keldonk
Projectwerk “Turkije en Marokko” Bezoek Turkse en Marokkaanse moskee met de gehele school. Contact islamitische school Bedir uit Uden. Dit heeft geleid tot een bezoek van groep 6 van de Bedir naar de Antoniusschool. Tijdens dit bezoek hebben de kinderen elkaar geïnterviewd en iets over elkaars school verteld. Keldonk is een dorp waar geen allochtonen wonen; kinderen krijgen pas op de middelbare school voor het eerste met allochtone kinderen te maken

11 MeeMaken in de praktijk: Antoniusschool Keldonk
Het project is voor de Antoniusschool een eerste aanzet om te komen tot een duurzame aandacht voor cohesie en integratie. Om de positieve resultaten te borgen zal wil zij de contacten met de Bedir school verwarmen en verstevigen. Daarnaast wil zij in het komende schooljaar contacten leggen met een GOA school in Veghel om te zien of zij gezamenlijk activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Dit project krijgt de werktitel “In vriendschap verbonden met . . .” In navolging van het succes van de Antoniusschool heeft de school uit Mariaheide het verzoek bij de projectcoördinator MeeMaken neergelegd, om een vergelijkend project op haar school te begeleiden. Keldonk is een dorp waar geen allochtonen wonen; kinderen krijgen pas op de middelbare school voor het eerste met allochtone kinderen te maken

12 MeeMaken in de praktijk: St Paulusschool Uden
Situatie St. Paulusschool De school wil “een open opstelling naar de (lokale en regionale) omgeving vertonen en brengt leerlingen hiermee in contact”. (indicator 4, sociale cohesie) Uitwerking: De school zoekt de samenwerking met de welzijnsinstelling “Dichterbij”. Er wordt gezocht om structureel contact momenten te laten plaats vinden tussen de leerlingen en de cliënten van de welzijnsinstelling. De school wil hiermee haar kinderen de diversiteit van onze samenleving laten ervaren De eerste gezamenlijke activiteiten zullen dit schooljaar plaats vinden.

13 MeeMaken in de praktijk: St Paulusschool Uden
Situatie Springplank De school wil “een open opstelling naar de (lokale en regionale) omgeving vertonen en brengt leerlingen hiermee in contact. (indicator 4. sociale cohesie) Uitwerking: De school wil samenwerken met het jongerenwerk in Uden (Compas) aan een “zakgeld project” . Hierbij zullen jongeren ( jr.) onder begeleiding van een jongerenwerker activiteiten in de wijk, voor de wijk, uitvoeren. De school kan hierover informatie verstrekken en ruimte beschikbaar stellen. Bij de woningcorporatie SVUwonen zal om financiële ondersteuning worden verzocht.


Download ppt "Project ter bevordering van sociale cohesie en veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google