De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Dankdag 4 november2015 Voorganger: Ds. P. Ros Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Orgel: Anne Kroeze Lezing: Psalm 30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Dankdag 4 november2015 Voorganger: Ds. P. Ros Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Orgel: Anne Kroeze Lezing: Psalm 30."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Dankdag 4 november2015 Voorganger: Ds. P. Ros Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Orgel: Anne Kroeze Lezing: Psalm 30

2 Voor de dienst: NLB 248:1,2,3,4

3 NLB 0248

4

5

6

7 Welkom

8 NLB 67: 1 en 2

9 Liedboek 67

10

11

12

13

14

15 Stilte, bemoediging en groet

16 Liedboek 67

17

18

19 Gedicht

20 NLB 719: 1,2,3,4,5

21

22

23

24

25

26 Gebed

27 Schriftlezing Ps. 30: 1 t/m 13 (NBV) 1 Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David. 2 Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. 3 HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij genezen. 4 HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven.

28 Schriftlezing Ps. 30: 1 t/m 13 (NBV) 5 Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn, loof zijn heilige naam. 6 Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. 7 In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.

29 Schriftlezing Ps. 30: 1 t/m 13 (NBV) 8 HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg, u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. 9 U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om genade. 10 Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? 11 Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, kom mij te hulp.

30 Schriftlezing Ps. 30: 1 t/m 13 (NBV) 12 U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. 13 Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.

31 Liedboek 30: 1 Allen

32 Liedboek 30

33 Liedboek 30: 2 Vrouwen

34 Liedboek 30

35 Liedboek 30: 3 mannen

36 Liedboek 30

37 Liedboek 30: 4 Vrouwen

38 Liedboek 30

39 Liedboek 30: 5 Allen

40 Liedboek 30

41 Overdenking

42 Evangelische Liedbundel 167

43

44

45

46

47 Dankgebed

48 Collecte bestemd voor kerk/dankdagcollecte

49 Liedboek 713

50

51

52

53

54

55 Zegen


Download ppt "Welkom Dankdag 4 november2015 Voorganger: Ds. P. Ros Ouderling van dienst: Peter Nijhuis Orgel: Anne Kroeze Lezing: Psalm 30."

Verwante presentaties


Ads door Google