De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 31 Hoofdstuk 3 Bedrijfsresultaat, opbrengsten en kosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 31 Hoofdstuk 3 Bedrijfsresultaat, opbrengsten en kosten."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 31 Hoofdstuk 3 Bedrijfsresultaat, opbrengsten en kosten

2 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 32 3.1 Het financiële resultaat Financieel resultaat Opbrengst verminderd met kosten gedurende een bepaalde periode

3 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 33 Uitgaande primaire geldstroom Ingaande primaire geldstroom 3.2Goederen- en geldstromen Inkoop- markt Verkoop- markt Liquide middelen Het primaire proces InputOutput De vermogensmarkt Ingaande secundaire geldstroom Uitgaande secundaire geldstroom

4 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 34 3.2Goederen- en geldstromen Vreemd vermogen Eigen Vermogen Interestbetalingen Aflossingen Dividendbetalingen Vermogens- markt

5 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 35 3.3Geldontvangsten en opbrengsten, gelduitgaven en kosten Geldontvangsten leiden tot een toename van de liquide middelen. Opbrengsten leiden tot een toename van het eigen vermogen.

6 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 36 3.3Geldontvangsten en opbrengsten, gelduitgaven en kosten Gelduitgaven leiden tot een afname van de liquide middelen. Kosten leiden tot een afname van het eigen vermogen.

7 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 37 3.4Grootboekrekeningen Naar aanleiding van ieder financieel feit zou een nieuwe balans opgesteld kunnen worden. Nadelen zijn: –Kost veel tijd. –Kans op maken van fouten is groot.

8 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 38 3.4Grootboekrekeningen Daarom wordt voor iedere balanspost een aparte rekening bijgehouden. Voor iedere oorzaak die leidt tot een verandering in het eigen vermogen, wordt een aparte rekening bijgehouden. De zogenoemde hulprekeningen van het eigen vermogen. Deze rekeningen worden grootboekrekeningen genoemd.

9 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 39 3.4Grootboekrekeningen

10 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 310 3.4Grootboekrekeningen DNaam van de grootboekrekeningC DatumOmschrijvingBedragDatumOmschrijvingBedrag Indeling grootboekrekening

11 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 311 3.4Grootboekrekeningen 1.Een rekening van bezit wordt gedebiteerd als de bezitting ontstaat of toeneemt. 2.Een rekening van bezit wordt gecrediteerd als de bezitting afneemt.

12 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 312 3.4Grootboekrekeningen 3.Een rekening van schuld wordt gecrediteerd als de schuld ontstaat of toeneemt. 4.Een rekening van schuld wordt gedebiteerd als de schuld afneemt.

13 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 313 3.4Grootboekrekeningen 5.Een (hulp)rekening van eigen vermogen wordt gecrediteerd als het eigen vermogen toeneemt. 6.Een (hulp)rekening van eigen vermogen wordt gedebiteerd als het eigen vermogen afneemt.

14 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 314 3.4Grootboekrekeningen DRekening van bezitC OntstaanAfname ToenameAfsluiten

15 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 315 3.4Grootboekrekeningen DRekening van schuldC AfnameOntstaan AfsluitenToename

16 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 316 3.4Grootboekrekeningen D(Hulp)rekening van eigen vermogenC AfnameOntstaan AfsluitenToename

17 3.5Verwerking van eigen en vreemd vermogen Berekening eigen vermogen bij eenmanszaak Eigen vermogen per 1 januari Winst+ Verlies– Privestortingen+ Priveopnames– Eigen vermogen per 31 december Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 317

18 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 318 3.6Berekening van het bedrijfsresultaat (EBIT) Opbrengsten Kosten excl. interestkosten VV Bedrijfsresultaat = EBIT EBIT = Earnings before interest and taxes

19 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 319 3.6Berekening van het bedrijfsresultaat (EBIT) Opbrengsten Kosten van het primaire proces Bedrijfsresultaat = EBIT

20 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 320 3.6Berekening van het bedrijfsresultaat Opbrengsten Kosten van het primaire proces Bedrijfsresultaat = EBIT Interestkosten vreemd vermogen Resultaat voor belasting = EBT

21 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 321 3.6Berekening van het bedrijfsresultaat (EBIT) Opbrengsten Kosten van het primaire proces Bedrijfsresultaat = EBIT Interestkosten vreemd vermogen Resultaat voor belasting = EBT Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting = EAT

22 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 322 3.6Berekening van het bedrijfsresultaat (EBIT) Interestkosten vreemd vermogen Winst na belasting Vennoot- schaps- belasting Voor verschaffers van het vreemd vermogen Voor de overheid Voor de eigenaren van de onderneming

23 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 323 3.7Belasting toegevoegde waarde Inkoop- markt Productie- proces Verkoop- markt Arbeid Grondstof Gebouwen Machines Diensten Producten Diensten Waardetoevoeging Belastingheffing door belastingdienst

24 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 324 3.7Belasting toegevoegde waarde Inkoop- markt Productie- proces Verkoop- markt Waardetoevoeging Belasting te vorderen van fiscus X% van inkoop Belasting te betalen aan fiscus X% van verkoop Belasting over toegevoegde waarde Af te dragen aan fiscus: X% van verkoop – X% van inkoop

25 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 325 3.8Verwerking van financiële feiten In een journaalpost wordt vermeld op welke grootboekrekeningen én voor welk bedrag het financiële feit moet worden geboekt.

26 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 326 3.8 Verwerking van financiële feiten Procedure opstellen journaalpost: Bepaal welke rekening(en) moet(en) worden gedebiteerd. Bepaal voor welk(e) bedrag(en) dit dient te gebeuren. Bepaal welke rekening(en) moet(en) worden gecrediteerd.

27 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 327 3.8 Verwerking van financiële feiten Procedure opstellen journaalpost (vervolg): Bepaal voor welk(e) bedrag(en) dit dient te gebeuren. Zet eerst alle te debiteren rekeningen onder elkaar. Zet vervolgens alle te crediteren rekeningen onder elkaar met als voorvoegsel het woord AAN.

28 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 328 3.9Voorzieningen en kosten Voorziening Een toekomstige verplichting waarvan het moment van ontstaan en de omvang op dit moment niet precies kunnen worden vastgesteld, maar wel nauwkeurig kunnen worden ingeschat.

29 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 329 3.9Voorzieningen en kosten Voorbeeld: Voorziening voor onderhoud gebouw Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5 Toekomstige gelduitgave € 30.000 Jaarlijkse kosten € 6.000

30 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 330 3.9Voorzieningen en kosten Kosten Gelduitgaven in het verleden, heden of toekomst, die toegerekend worden aan een bepaalde periode.

31 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 331 3.9Voorzieningen en kosten Voorbeeld: Aanschaf machine. Gebruik 5 jaar. Jaar 1Jaar 2Jaar 3Jaar 4Jaar 5 Aanschaf machine Uitgave € 40.000 Jaarlijkse kosten € 8.000

32 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 332 3.9Voorzieningen en kosten Voorbeeld: Verbruik grondstoffen Jaar 1Jaar 2 Aanschaf grondstof Uitgave € 100.000 Verbruik = kosten € 80.000 Toename vooraad Naar balans € 20.000

33 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 333 3.9Voorzieningen en kosten Voorbeeld: Lonen Maand 1Maand 2Maand 3Maand 4Maand 5 Kosten per maand = € 10.000 € 10.000 Maandelijkse uitgave = € 10.000

34 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 334 3.10Opbrengsten Opbrengsten Geldontvangsten in het verleden, heden of toekomst, die toegerekend worden aan een bepaalde periode.

35 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 335 3.10Opbrengsten Voorbeeld: Verkoop op rekening. Betaling 1 maand later. Maand 1 Verkoop Opbrengst Betaling door debiteur Ontvangst

36 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 336 3.10Opbrengsten Voorbeeld: Verhuur pand. Betaling vooraf begin kwartaal. Maand 1Maand 2Maand 3 Ontvangst huur € 24.000 Maandelijkse opbrengst € 8.000


Download ppt "Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 31 Hoofdstuk 3 Bedrijfsresultaat, opbrengsten en kosten."

Verwante presentaties


Ads door Google