De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsteam Opsterland Workshop Symposium NAH bij kinderen en jongeren Door: Marissa Feiken en Gerrit Zielman 13 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsteam Opsterland Workshop Symposium NAH bij kinderen en jongeren Door: Marissa Feiken en Gerrit Zielman 13 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsteam Opsterland Workshop Symposium NAH bij kinderen en jongeren Door: Marissa Feiken en Gerrit Zielman 13 oktober 2015

2 Sociaal domein per 2015 2 Gemeente verantwoordelijk voor belangrijkste deel van de ondersteuning voor kwetsbare burgers. Bredere verantwoordelijkheid gevolg van: Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugdwet Participatiewet

3 Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe doelgroepen Gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning nieuwe doelgroepen: Individuele en groepsbegeleiding bij participatie en zelfredzaamheid Kortdurend verblijf ter ontlasting van mantelzorgers Vervoer i.v.m. begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met psychische beperkingen. Alle soorten jeugdhulp, inclusief jeugdbeschermingsmaatregelen en – reclassering Wajong Nieuwe doelgroepen vragen om aanvullende expertise en daarmee om aanpassing van de organisatie.

4 Gebiedsteam Opsterland 4 Eind 2014 gestart met voorbereidingen Gebiedsteam (pilot) Per 1 januari 2015 start Gebiedsteam Opsterland Keuze voor 1 multidisciplinair samengesteld team Werkt dorpsgericht vanuit Beetsterzwaag 2016 evaluatie om te komen tot definitieve inrichting van Gebiedsteam Voor wie? Voor alle inwoners van Opsterland met ondersteuningsvragen Voor professionals en instanties

5 Gebiedsteam Opsterland

6 Mienskip: dorpssteunp. vrijwillsorg. kerken burenhulp mantelzorg Basis- Voorzie ningen Back office GEBIEDSTEAM Eerstelijns (lichte) hulp en ondersteuning Contactpersonen voor de dorpen/dorpssteunpunten, huisartsen, JGZ, wijkverpleegkundigen en scholen Gebiedsteam binnen het sociaal domein Cluster Maatschappelijke Participatie Cluster Jeugd en Hulpverlening Front office

7 Inrichting Gebiedsteam Opsterland 7 Frontoffice: 2 clusters 1.Cluster Maatschappelijke Participatie Consulenten met specialisme Wmo Schuldhulpverlening Werk en Inkomen

8 Inrichting Gebiedsteam Opsterland 8 2. Cluster Jeugd en Hulpverlening Consulenten met specialisme: (School) Maatschappelijk werk Jeugd GGZ MEE Systeemtherapeut Leerplichtambtenaar Preventie en voorlichting

9 Inrichting Gebiedsteam Opsterland Backoffice gebiedsteam Medewerkers die zich bezig houden met: Afhandeling aanvragen Applicatiebeheer Financiën

10 Voor welke vragen kunt u terecht? 10 Vragen en/of ondersteuning op het gebied van o.a.: Wmo voorzieningen Opvoeden en opgroeien Psycho-sociale problematiek Schuldhulpverlening Dagbesteding Begeleiding Sociale activering Geestelijke en lichamelijke gezondheid

11 Toegang tot het Gebiedsteam 11 De vraag komt via verschillende manieren binnen bij het gebiedsteam: telefonisch, loket of via mail Loketmedewerker verheldert de vraag Wmo-vraag: direct uitgezet bij Wmo-consulent Vraag voor Jeugd en Hulpverlening: –Bij spoed: direct opgepakt –Overige vragen: verdeeld afhankelijk van benodigde expertise en ruimte caseload Consulent neemt contact op met cliënt, uitgangspunt is dat daarna een huisbezoek volgt.

12 Werkwijze gebiedsteam 12 Brede intake/onderzoek naar vragen op andere leefgebieden bv. sociaal netwerk, vervoer, financiën, opvoeding Gekantelde werkwijze, waar mogelijk samenwerking dorpssteunpunt/ maatschappelijk middenveld Indien nodig maatwerkplan waarin benodigde expertise wordt betrokken Expertise gebiedsteam: meedenken in oplossingen en waar nodig toekennen voorzieningen, regiefunctie en/of lichte ambulante hulpverlening

13 Werkwijze gebiedsteam 13 Volgens het schema: –Wat kan de cliënt zelf –Wat kan het netwerk betekenen en hoe kunnen we dat versterken –Wat kan ik als consulent voor het gezin betekenen –Welke expertise heb ik nog meer nodig en kan ik dat uit het team halen –Welke expertise of voorziening moet ik inkopen Door de brede expertise binnen het gebiedsteam kunnen we veel casussen zelf oplossen –Snel schakelen –Korte lijnen –Direct hulp kunnen inzetten hierdoor vaak kortdurend Piket dienst, hierdoor zijn we 24 uur per dag bereikbaar

14 Werkwijze gebiedsteam 14 We werken vanuit één Gebiedsteam dorpsgericht Elk dorp heeft een contactpersoon Wmo, Jeugd en Hulpverlening Zij hebben de opdracht om samen met de andere contactpersonen zoals wijkagent, wijkverpleegkundige, huisarts, scholen, voorschoolse voorzieningen, kerken, dorpssteunpunten, Jeugdgezondheidszorg af te stemmen

15 Contactpersonen voor de dorpen 15 Beetsterzwaag / Olterterp: Nij Beets: - Margriet Welling (Wmo)- Aukje Veninga (Wmo)- Jannie Eppinga (Jeugd)- Gertjan Jansen (HV) Hemrik:Ureterp: - Willy Donker (Wmo)- Agatha Loonstra (Wmo) - Jannie Eppinga (Jeugd)- Jantina Uijterlinde (Wmo) - Gertjan Jansen (HV)- Wytske Hoitinga (Jeugd) - Tiny Boscher (HV) Bakkeveen:Wijnjewoude: - Agatha Loonstra (Wmo)- Jantina Uijterlinde (Wmo)- Adriaan Afman (Jeugd)- Atta Denninger (HV)

16 Contactpersonen Dorpen 16 Frieschepalen:Siegerswoude: - Agatha Loonstra (Wmo)- Jantina Uijterlinde (Wmo)- Adriaan Afman (Jeugd)- Atta Denninger (HV) Jonkersland:Luxwoude:- Marissa Feiken (Wmo)- Saskia Reneerkens (Jeugd)- Gerrit Zielman (HV) Langezwaag:Terwispel: - Marissa Feiken (Wmo)- Willy Donker (Wmo) - Saskia Reneerkens (Jeugd)- Giny Feenstra (Jeugd) - Gerrit Zielman (HV)- Willie van der Meulen (HV)

17 Contactpersonen Dorpen 17 Tijnje:Lippenhuizen: - Jantina Uijterlinde (Wmo)- Willy Donker (Wmo) - Giny Feenstra (Jeugd)- Tino Krist (Jeugd)- Willie van der Meulen (HV) Gorredijk: - Marissa Feiken (Wmo) - Willy Donker (Wmo) - Aukje Veninga (Wmo) - Janneke Nijholt (Jeugd) - Tino Krist (Jeugd) - Saskia Reneerkens (Jeugd) - Tollie Douwes (HV) - Gerrit Zielman (HV)

18 Hoe kunt u ons bereiken? 18 Gemeentehuis Beetsterzwaag : dagelijks 9 uur - 12.30 uur Bibliotheek Gorredijk: maandag van 13.30 uur - 16.30 uur Bibliotheek Ureterp: woensdag van 15 uur - 17 uur gebiedsteam@opsterland.nl Telefoon: 0512-386 222 (9 uur – 17 uur) buiten kantoortijden idem (alleen spoedgevallen) Meer info: www.opsterland.nlwww.opsterland.nl

19 Vragen?


Download ppt "Gebiedsteam Opsterland Workshop Symposium NAH bij kinderen en jongeren Door: Marissa Feiken en Gerrit Zielman 13 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google