De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEZINS- EN WIJKGERICHT WERKEN 10. Vervolg MPG, analyse en aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEZINS- EN WIJKGERICHT WERKEN 10. Vervolg MPG, analyse en aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 GEZINS- EN WIJKGERICHT WERKEN 10. Vervolg MPG, analyse en aanpak

2 RECAP Definitie multiprobleemgezin (Ghesquiere 1993) Analyse: Belsky versus Steketee MPG als subcultuur 2

3 Hoe krijg je de MPG’s in de picture?

4 Ketenbenadering in de jeugdzorg 1. Signaleren 2. Probleemanalyse 3. Aanpak/Regievoering

5 1. Signalering (Indirecte) signalen herkennen en plaatsen binnen een groter geheel. Zorgsignalen bespreken met MPG en/of betrokkenen/HV van het MPG. Vraagverheldering door: huis-aan-huis, verzamelplaatsen, signaleringsnetwerken.

6

7 7

8 2. Probleemanalyse Rotterdam De 5 probleemgebieden: 1. Werk, inkomen, schulden 2. Onderwijs, kinderen 3. Basis op orde (o.a. huisvesting) 4. Sociaalpsychologische vraagstukken/verslaving/huiselijk geweld 5. Criminaliteit Wie is handelingsverantwoordelijk?

9 3. Aanpak/regievoering Integrale gezinsaanpak: MPG = 1 ouder + 1 kind = 1 plan: Doelen: Doorbreken chaotische gezinssituatie Verbeteren gezinstaken Verbeteren kansen op arbeidsmarkt Verminderen probleemgedrag Typen aanpak: Opschalingsmodel bij ‘niet-pluis’gevoel

10

11 Rotterdam Domino-effect MPG = Domino-effect hulp- en dienstverlening Vraagt domeinoverschrijdend denken en handelen Integrale aanpak MPG vraagt integrale regie vraagt integrale indicatiestelling vraagt integrale financiering Met praktische hulp kom je een heel eind….

12 12

13 5 strategieën van aanpak (gezinstypen volgens Steketee) 1. Orde op zaken stellenmodel: Kwetsbare gezinnen met 1 of meerdere risicofactoren die buitengesloten dreigen te raken. 2. Vinger aan de polsmodel: Gezinnen die geen expliciete hulpvraag hebben en geen actieve bemoeienis van HV willen. 3. Stut en steunmodel: Gezinnen met een chronische, hardnekkige, problematische situatie die moeite hebben met organiseren eigen leven. 4.Direct (gedwongen) hulpaanbodmodel: Gezinnen met duidelijke urgente problematiek waarbij (vrijwillig)HV-aanbod noodzakelijk is. 5. Refreshmodel: Gezinnen die nazorg nodig hebben.

14 Formuleren van doelen op basis van LDI Gewenste situatie waar naartoe wordt gewerkt Middel ≠ Doel Haalbaar SMART geformuleerd 14

15 Subdoelstellingen Leerbaarheid vaststellen Prioriteiten stellen Stabiliseren van de problematiek Activeren en mobiliseren sociale netwerk Reorganiseren van het hulpverlenersnetwerk 15

16 Algemene werkzame factoren 1) Een goede kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de behandelaar! 2) Het zorg dragen voor een goede motivatie van de cliënt! 3) Een goede structurering van de interventie: heldere doelstelling, planning en fasering; 4) Uitvoering van de interventie zoals die uitgevoerd hoort te worden. Dat wil zeggen: uitvoeren zoals de interventie eerder is onderzocht dan wel vastgelegd in een protocol of draaiboek; 5) Voldoende professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar; 6) Goede werkomstandigheden van de behandelaar (zoals een passende caseload, goede ondersteuning, veiligheid); 7) Een interventie dient zowel gericht te zijn op het verminderen van de invloed van relevante risicofactoren als op het vergroten van de invloed van beschermende factoren. 16

17 Specifieke werkzame factoren 1) Hulp is intensief en langdurend 2) Hulp vindt plaats in eigen leefomgeving 3) Hulp is outreachend 4) Hulp is dialooggestuurd 5) Hulp op verschillende leefgebieden 6) Hulp is psychosociaal en praktisch 7) Hulp heeft aandacht voor brede sociale context 8) Hulp wordt respectvol uitgevoerd 9) Hulp wordt gecoördineerd 17

18 Kans op succes het grootst bij (volgens uitgebreid Brits onderzoek uit 2008) Één gezin, één (kwalitatief goed opgeleide) hulpverlener Lage caseload per hulpverlener Alle gezinsleden krijgen hulp Hulpverlener blijft zo lang als nodig Hulpverlener gebruikt zijn discretionaire ruimte Zo nodig drang of dwang Goede ketensamenwerking 18

19 Effectieve interventies EKC Eigen Kracht Conferenties Sociaal Netwerk Methodiek WIG Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding IOG Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling Jeugdhulp Thuis 19


Download ppt "GEZINS- EN WIJKGERICHT WERKEN 10. Vervolg MPG, analyse en aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google