De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Skaeve Huse Tilburg  Presentatie 18 april 2013  Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Skaeve Huse Tilburg  Presentatie 18 april 2013  Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg."— Transcript van de presentatie:

1 Skaeve Huse Tilburg  Presentatie 18 april 2013  Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

2 Onderwerpen presentatie  Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse?  Aanleiding  Doelstelling  Participanten en samenwerkingsovereenkomst  Doelgroep  Proces 2006 tot 2010  Wat heeft het project gebracht?  Voorwaarden voor succes  Communicatietips  Toekomst

3 Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Negen zelfstandige woonunits met eigen voorzieningen en tuintje op rustige locatie aan de rand van het centrum met een unit voor beheerder.  Dagelijks toezicht door huismeester WonenBreburg  Huurcontract op naam van bewoner  Geen verplichte begeleiding  Huisregels  2 x per jaar overleg met omwonenden  Overleg met partners over nieuwe kandidaten en verloop  Situering huisjes t.o.v. elkaar

4 Skaeve Huse

5

6 Aanleiding  Voor woonbegeleiding zijn diverse mogelijkheden  Diverse intramurale voorzieningen  Maar wat doen we met overlastgevende huurders waarbij begeleiding niet helpt en intramurale voorziening geen optie is? Ontruiming en op straat?  2005-2006 Kennismaking met SEV project “wonen aan de onderkant“ een nieuw instrument op de Tilburgse woonladder?

7 Doelstelling  Beëindigen overlast in wooncomplex van de corporatie  Voorkomen dat er overlast ontstaat voor de stad na ontruiming van een overlastveroorzaker

8 Participanten en samenwerkingsovereenkomst  Eind 2006 overeenstemming over rol van partijen: – Gemeente stelt 2 locaties beschikbaar, infrastructuur en Nuts voorzieningen en voert regie op communicatie – Tiwos, TBV Wonen en WonenBreburg zorgen voor aanschaf, plaatsing en exploitatie van wooneenheden en dagelijks beheer – SMO Traverse en RIBW-Brabant zorgen voor begeleiding – Politie zorgt voor toezicht en handhaving

9 Voor wie is Skaeve Huse bedoeld?  Oud-huurders van een van de drie Tilburgse corporaties  Huurders die elders overlast veroorzaken door woongedrag  Huurders met begeleidingsverleden  Alleenstaanden / tweepersoonshuishoudens  Ontruimingsprocedure is gestart/kan gestart worden of korter dan een half jaar door 1 van de corporaties uit huis gezet  Gedwongen opname niet afdwingbaar Wie wonen er?  Dubbele diagnose  40 plussers  Met name mannen

10 Proces beschrijving: 2006: Kennismaking project Kennismaking met SEV project “wonen aan de onderkant” Samenstelling projectgroep: gemeente, 3 corporaties, RIBW, SMO-Traverse, Politie Voegt het project iets toe aan Tilburg en kunnen we dit samen realiseren? Enthousiasme na bezoek Denemarken Uitwerken project

11 2007: Uitwerking project Keuze voor één communicatiekanaal: Gemeente Randvoorwaarden voor geschikte locatie 5 geschikte locaties voorgedragen: B&W kiest Omwonenden 5 locaties per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor bewonersavond 9-11-2007 Behandeling in Raadscie Fysiek 19-11-2007 met mogelijkheid om in te spreken Raadscie Fysiek gaat akkoord met voorstel B&W

12 2008: Praktische uitwerking  Bouwplan verder ontwikkeld  Kostenverdeling partijen akkoord  Klankbordgroep gevormd met omwonenden locatie  Artikel 17 procedure gestart, zienswijzen ingediend door bezwaarmakers  Rol beheerder en begeleiding verder uitgewerkt  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, raamovereenkomst omgevingsbeheer en gebruiksovereenkomst november 2008

13 2008/2009: Praktische uitwerking Beeldvorming: bezoek Skaeve Huse Amsterdam met omwonenden Doorlopen bezwaartermijn Plaatsing units en aanleg terrein Aanstellen beheerder Selectie kandidaten

14 2009/2010: Oplevering en verhuren Officiële opening december 2009 Intrek eerste 2 bewoners december 2009 Open huis personeel betrokken organisaties Veel belangstelling: bezoekers en interviews Bezwaarprocedure i.v.m. toegang tot project Najaar 2010 procedure afgerond, in het gelijk gesteld Eerste bewoner uitgeplaatst december 2010

15 Wat heeft het project gebracht?  Einde gemaakt aan aantal overlastsituaties in reguliere wooncomplexen  Dakloosheid voorkomen van huidige bewoners  Goede aanvulling op woonladder  Bij een aantal bewoners kwam hulpverlening weer op gang  Tevreden bewoners  Tevreden samenwerkingspartners  Tevreden omwonenden

16 Voorwaarden voor succes  Politiek draagvlak  Gezamenlijk project deelnemende partijen  Samenwerking en ieders rol formeel vastleggen  Goede en voldoende inzet beheerder  Samenwerking politie en beheerder  Locatiekeuze  Goede relatie en goed overleg met omwonenden  Monitoren project voor evt. klachten  Bereikbaarheid voor klachten en direct actie bij overlast

17 Communicatietips  Neem omwonenden en hun bedenkingen serieus  Bespreekpunten tijdens overleg met Klankbordgroep: afsluitbaarheid terrein, cameratoezicht, criteria stopzetten project, garantie tijdelijkheid  Raamovereenkomst: concrete afspraken over klachtenafhandeling, instellen monitorgroep, evaluatieopzet  Beeldvorming: bezoek een project in een andere stad

18 Kijken naar de toekomst  Inzet beheerder kan minder als bij start maar blijft nodig  Samenwerking politie blijft belangrijk, project trekt ongewenste bezoekers aan  Blijf in contact omwonenden  Woonvorm is voor meer doelgroepen geschikt dan huidige kandidaten  Kies meteen voor definitieve locatie, verplaatsen blijkt lastig en kost veel geld  Praktische tip individuele berging  Huurders willen graag terrein afsluiten  Telefoonnummer beheerder in bezit omwonenden  Geen nachttoezicht meer nodig

19 Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=aGxx6NdddUI


Download ppt "Skaeve Huse Tilburg  Presentatie 18 april 2013  Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg."

Verwante presentaties


Ads door Google