De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers Website:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers Website:"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers E-mail: m.m.a.scheepers@hro.nlm.m.a.scheepers@hro.nl Website: www.med.hro.nl/scmmawww.med.hro.nl/scmma College 1 Studiejaar 2009-2010

2 Doel van deze module:  Helderheid verschaffen in afstudeerprocedures  Opstellen benodigde documenten:  Onderzoeksvoorstel  Plan van Aanpak  Tussentijdse rapportage  Scriptie  Onderzoekstechnieken (herhaling + uitbreiding Methoden en Technieken, toegespitst op afstudeeronderzoek)

3 Opzet van deze module: Verplichte aanwezigheid… Géén tentamen! Afronding van deze module: Schrijven van een Plan van Aanpak. Daarna moet je je PvA door (minimaal) 2 medestudenten laten nakijken, beoordelen en bekritiseren… Je krijgt de studiepunten als je (minimaal) 2 volledig ingevulde en ondertekende beoordelingsformulieren van jouw PvA inlevert.

4 Opzet van deze module: College 1: inleiding, afstudeervoorstel, opzet PvA College 2: vervolg PvA, beoordelingscriteria PvA, tussentijdse rapportage, scriptie College 3: methoden & technieken van onderzoek College 4: methoden & technieken van onderzoek + individuele hulp bij PvA College 5: individuele hulp bij PvA (d.w.z. géén college!) College 6: gastcollege (info volgt) College 7: gastcollege (info volgt) College 8: gastcollege (info volgt)

5 Literatuur: Afstudeerhandleiding (zie laatste versie op HINT) Aanbevolen literatuur Basisboek Methoden & Technieken (Baarda en De Goede) Zo doe je een onderzoek (Roel Grit, Mark Julsing) Noordhoff uitgevers ISBN: 978-90-01-77308-3 (€14,95)

6 Inleiding Afstuderen: “bij het afstuderen is het de bedoeling dat je zelfstandig werkt aan een complex Vastgoed en Makelaardij beroepsproduct. Het is een proeve van bekwaamheid van je bachelorniveau” (uit de afstudeerhandleiding Opleiding Vastgoed en Makelaardij)

7 Algemene eisen afstudeeropdracht:  Gerelateerd aan werkveld V&M  Actualiteitswaarde  Moet haalbaar zijn binnen de gestelde periode  Opdrachtgever: geen vriend of familie Je moet een scriptie schrijven…

8 Het Onderzoeks- of Afstudeervoorstel omvat:  Korte omschrijving van je opdracht  Korte omschrijving van het stagebedrijf  Naam begeleider stagebedrijf  Globale Probleemstelling + eventueel deelvragen Dit onderzoeksvoorstel moet goedgekeurd worden door de afstudeercoördinator V&M Zie ook: (bijlage 2) afstudeerhandleiding.

9 In het PvA werk je het (goedgekeurde!) onderzoeksvoorstel verder uit: Concrete probleemstelling Gedetailleerde onderzoeksvragen Planning, inclusief mijlpalen Etc. Het PvA moet goedgekeurd worden door je opdrachtgever, en je begeleider van de HRO!

10 Het PvA is bestemd voor ALLE betrokkenen bij jouw afstuderen: begeleiders stagebedrijf, begeleiders HRO, studiegenoten, ouders, vriend(in) Hou bij het schrijven in gedachte dat het document –in grote lijnen- begrijpbaar moet zijn voor ALLE bovengenoemde personen!

11 Het PvA is jouw “visitekaartje” bij het stagebedrijf! Lever dus een net uitgeprint, ingebonden exemplaar in! Zorg voor een logische (hoofdstuk-) indeling

12  Titelpagina  Colofon  Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Onderwerp van onderzoek 3.Theoretisch kader (indien van toepassing) 4.Doelstelling & probleemstelling 5.Planning 6.Begeleiding 7.Informatie & literatuur  Dankwoord Indeling Plan van Aanpak:

13 Titelpagina Hou het zakelijk! In ieder geval: Logo stagebedrijf, logo HRO, jouw naam, titel (+ eventueel ondertitel) Overige informatie verzamelen in Colofon  Kleine lettergrootte, ongeveer een kwart van de pagina vullend  Staat meestal in de linkeronderhoek van de pagina  direct ná de titelpagina (en nog vóór de inhoudsopgave)

14  Colofon  Document: Plan van Aanpak (PvA1.doc)  Versie: 1  Datum: 29 januari 2003  Naam: xxxxxxxx  Studentnr: 9707093  E-mail: xxxxxxxx@sci.kun.nl  Tel: +31(0) 6 xxxxxx  Adres: St. Jacobslaan Nijmegen  Onderwijs: Katholieke Universiteit Nijmegen  Opleiding: Informatica  Afdeling: IRIS, Information Retrieval & Information Systems  Begeleider: xxxxxxxx  Referent: xxxxxxxx  Bezoekadres: Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen  Postadres: Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen  Stage: Océ Technologies B.V., Research & Development  Afdeling: CC-SS, Competence Centre - Servers & Services  Begeleiders: xxxxxxxx  Bezoekadres: St. Urbanusweg 43, 5914 CA Venlo  Postadres: Postbus 101, 5900 MA Venlo Colofon: Overzicht van belangrijkste (contact-) gegevens Staat meestal in de linker onderhoek van een pagina, kleine lettergrootte, niet pagina- vullend!

15 Inhoudsopgave:  Automatisch (laten) genereren door tekstverwerker 1. Inleiding:  Kort! (max. half A4-tje) 2. Onderwerp van onderzoek:  Organisatiebeschrijving, betrokkenen bij het onderzoek  Beschrijving onderzoeksontwerp  Toelichting aanleiding van onderzoek  Relevantie van je onderzoek  Definitie van gebruikte begrippen

16 3. Theoretisch kader: (indien van toepassing)  Beschrijving van de theorieën die je gaat gebruiken 4. Doelstelling & Probleemstelling:  Definitieve doelstelling  Het concrete resultaat van wat het onderzoek uiteindelijk moet gaan opleveren  Definitieve probleemstelling  De belangrijkste vraag die met behulp van jouw onderzoek moet worden beantwoord. Een goede probleemstelling zorgt ervoor dat je duidelijk weet wat je onderzoekskader is en wat je in je onderzoek meeneemt

17 4. Doelstelling & Probleemstelling (vervolg) Probleemstelling wordt uitgesplitst in  onderzoeksvragen (of deelvragen)  Het operationaliseren van je probleemstelling  Concrete vragen die zijn afgeleid van aspecten van de probleemstelling  Als je alle onderzoeksvragen hebt beantwoord, moet je ook de probleemstelling kunnen beantwoorden  Onderzoeksvragen helpen om structuur aan te brengen in je onderzoek 5. Planning: Minimaal op week-niveau, incl. mijlpalen!

18 6. De begeleiding: Geef aan welke personen jou begeleiden cq beoordelen: Begeleider(s) HRO: naam, functie, vakgebied Begeleider(s) stagebedrijf: naam, functie, afdeling Welke afspraken zijn gemaakt wat betreft contactmomenten / contactfrequentie begeleiders? 7. Informatie & Literatuur:  Beschrijf welke informatie en literatuur je hebt geraadpleegd (of wilt gaan raadplegen)

19 Slotwoord: Kort dankwoord waarin je… je stagebedrijf bedankt voor de mogelijkheid om stage te lopen, Je stagebegeleider bedankt voor al zijn inspanningen tot nu toe Hoopt op een prettige samenwerking Etc.

20  Volgende week staan we nog uitgebreid stil bij het formuleren van de doelstellingen/probleemstellingen!  We bekijken de beoordelingscriteria voor het PvA  Opstellen van tussentijdse raportage  Indeling van scriptie

21


Download ppt "Hogeschool Rotterdam Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs.ing. M.M.A. Scheepers Website:"

Verwante presentaties


Ads door Google