De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De GGZ in de HA praktijk Wat betekent dit voor jou?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De GGZ in de HA praktijk Wat betekent dit voor jou?"— Transcript van de presentatie:

1 De GGZ in de HA praktijk Wat betekent dit voor jou?
Jet Driessen Consulent POH GGZ Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

2 Basis van de GGZ veranderingen
Bekend? Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

3 HA/POH-GGZ->BGGZ->GGGZ
Wanneer welke vorm Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

4 Hoe vaak komen psychische klachten voor?
Meting in , herhaald in Stemmingsstoornis: 6,1% Angststoornis: 10,1 % Middelenafhankelijkheid: 5,6 % AD(H)D/gedragsstoornis: 2,1 % Niet meegeteld: rouw, relatieproblemen ed Opgeteld: ruim 20 %: 1 op de 5! Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

5 Scholing Doktersassistentes november 2015
Taken POH-GGZ Vraagverheldering: wat is er loos? wat is nodig? Informatie/Advies: bv hoe werkt rouw? Begeleiding/Behandeling ( ook e-health ) Consultatie: adviesgesprek met huisarts óver patiënt/ gezin Preventie: bv groepen, “beter slapen”, “minder piekeren" Indirecte activiteiten : afstemming hulpverlening in de wijk Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

6 Ervaringen HA i.s.m. POH GGZ
Wat denken jullie? Wat merk je op in de praktijk? Wat vinden patiënten ervan? En jij, als assistente? Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

7 Ervaringen HA i.s.m. POH GGZ
laagdrempelig kwaliteit GGZ-zorg krijgt een ‘boost’ korte lijnen, eerder diagnostiek, minder crisis psychosociale zorg beter onder controle spreekuur minder belast/ sparring partner sociale kaart GGZ-zorg gericht door- terug-verwijzen Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

8 Scholing Doktersassistentes november 2015
E-health elke vorm van digitaal ondersteund contact tussen huisarts en patiënt Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

9 E-Health GGZ Met name in primaire proces Onze huisartsen
Scholing Doktersassistentes november 2015 Onze huisartsen

10 E-health GGZ: Ksyos & Therapieland
Onderzoek/diagnostiek Screeningslijsten: o.a. telepsy Vragenlijsten online: o.a. 4dkl, BDI Behandeling Blended care: online sessies én gesprekken bij POHGGZ Opvolgen &terugval preventie Bijv 4dkl herhalen Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

11 Consultatieve raadpleging
Overleg over geschikte behandeling Advies voor verwijzing/vervolgtraject Overleg medicatie, of ingestelde behandeling Vorm Telefonisch ( kort overleg) Fysiek ( bv op praktijk, bv in groep) Virtueel ( uitvoeriger) Consultatieve raadpleging (mogelijkheden) Telefonische consultatie: meer korte, niet complexe vraagstukken “het telefonisch overleg met een collega specialist” Fysieke consultatie: complexere problematiek, uitgebreid overleg Groepsverband Casuïstiekbespreking Psychiater op locatie, bijvoorbeeld per wijk inrichten Vooraf informatie verstrekken noodzakelijk Consultatiegevers zijn bereid om consultatie uit te voeren op locatie. Hierover kunnen partijen afspraken maken. Virtuele consultatie: complexere problematiek, uitgebreid overleg meerdere casussen bespreken mogelijk het is mogelijk de patiënt er virtueel bij te betrekken Verslaglegging door huisarts in medisch dossier Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

12 Scholing Doktersassistentes november 2015
Chronische patiënt Goede overdracht/rapportage Stabiel voor minimaal 2 jaar Goed ingesteld Geen grote problemen in dagelijks leven Terugval mogelijkheden psychiater Korte lijnen Belangrijk dat HA gedegen terug verwijzing opeist. Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

13 Optimale samenwerking
Patiënt wil: deskundig, bereikbaar, dichtbij, kleinschalig, duidelijk, service Succes door: Plezier in het werk: heb je als .. Trots: ben je wanneer…. Vertrouwen: heb je in ….. Als we elkaar kénnen weet je wat je kunt verwachten, en doe je sámen de klus. Dat geeft plezier, want je werkt klant-gericht, en dingen lukken vaker. Het geeft vertrouwen, dat je het samen oplost als het moeilijk blijft, dat je er ook dan het beste van maakt. Niemand loopt weg! En trots, want geen zinloze verwijzingen, je kunt staan voor wat je belooft. Je zet elkaar gericht in. Neem contact op met elkaar, en desgewenst met de zorggroep voor bredere info… ervaringen elders die je kunt gebruiken, of ondersteuning bij je plannen. Tot ziens. Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015

14 Scholing Doktersassistentes november 2015
“Onze huisartsen” Doel zorggroep is de huisartsen te ondersteunen in goede zorg voor hun patiënten en de praktijkvoering In GGZ bv nu via contract en scholing E-health , scholing, nieuwsbrief, ketenzorg bij crisis We horen graag wensen uit de praktijk! T: Noor Pelger: Kaderarts GGZ, Jet Driessen: POH GGZ consulent Doel hier te zijn: kennismaking met de keten. Willen jullie steun bij organisatie vd samenwerking? ( ketenzorg) Ervaringen van anderen? Onze huisartsen Scholing Doktersassistentes november 2015


Download ppt "De GGZ in de HA praktijk Wat betekent dit voor jou?"

Verwante presentaties


Ads door Google