De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De werkplaats voor geluk Jeroen Schumacher, senior adviseur 19 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De werkplaats voor geluk Jeroen Schumacher, senior adviseur 19 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De werkplaats voor geluk Jeroen Schumacher, senior adviseur 19 februari 2015

2 www.ted.comwww.ted.com Simon Sinek

3

4 Knelpunten v/d zorg NU die vragen om verbetering Focus op kwaliteit leidt tot onnodig veel specialisatie en schotten ‘Zorgelijk’ karakter van aanbod lokt overconsumptie uit en te grote intramurale populatie Bureaucratie en systeemhinder vervangen gezond verstand, verhogen administratieve druk en beperken tijd voor de cliënt!

5

6 Filmpje Prisma

7 Geluk volgens Prisma

8 Cliënt is gelukkig als hij/zij: Regie heeft op het eigen leven Zinvolle invulling heeft van de dagen Zich fijn voelt in het eigen huis Een sociaal netwerk heeft Gezond is Een eigen ik heeft

9 Geluksmomenten Wat is jouw belangrijkste bijdrage aan het geluk van je cliënten?

10 Conclusie WHY v/d transitie Niet (alleen) het financiële frame Doorpakken op langlopende dossiers Werken aan dagelijks geluk de kern Eigen regie/veerkracht van mensen Zorgmedewerker in hart v/d transitie

11 De burger van de toekomst is de motor van de vernieuwing Tijden veranderen en de zorgvragers ook. De zorgmedewerker krijgt een andere rol: zelfredzaamheid en kwaliteit van leven staan voorop en dat is bij uitstek het terrein van de cliënt. Cliënten worden zelfbewuster en zelfstandiger, Technologie geeft meer mogelijkheden om zelfredzaam te blijven. Maar niet iedereen is hetzelfde.

12 Prikkel voor vernieuwing Filmpje Specsavers

13 Zes inhoudelijke thema’s

14 Zorgmedewerkers noemen grofweg 6 inhoudelijke thema’s – die natuurlijk allemaal samenhangen. Kwaliteit van bestaan Dilemma tussen maatwerk van persoonsgerichte zorg versus standaardisering. Standaardisering helpt in het kader van doelmatig werken en inzet van lagere niveau’s, maar raakt meteen het op- maat streven van de persoonsgerichte zorg. Focus op gezondheid en gedrag en een vraaggerichte aanpak! Zelforganisatie van medewerker én cliënt Dilemma tussen zelforganisatie als uitgangspunt nemen en professionele inschatting van risico’s, gezond of verantwoord (eenzaamheid) Van zorgen voor naar zorgen dat. Werken in een netwerk Dilemma’s betreffen het opnieuw uitvinden van ketenzorg en domeingrenzen: wie doet wat, wie leidt, wie volgt? Hoe het informeel netwerk betrekken en aanspreken én hen overtuigen? Hoe generalistisch of specialistisch moet je zijn?

15 Nieuwe technologie Dilemma’s betreffen ontbrekende kennis van ICT- toepassingen versus hoger functioneren dat wordt verondersteld. Ook; afstandelijker zorg door technologie, versus persoonsgerichte uitgangspunt. Doelmatigheid Persoonsgerichte zorg, hoge kwaliteit en maatwerk staan hier soms op gespannen voet met kostenbeheersing. Krijgt iedereen nog zorg bv als de afstand te groot wordt? Nieuwe functies Een belangrijk dilemma is de verhouding hoger en lager gekwalificeerden. Het werk lijkt toename van hoger gekwalificeerd personeel te vragen, en het overgrote deel in de langdurende zorg is lager gekwalificeerd. Voor de zorgmedewerker draait vernieuwend zorgen om 6 inhoudelijke thema’s

16 5 essentiële relaties De zorgmedewerker is de spil in 5 essentiële relaties

17 De zorgmedewerker is de spil in 5 essentiële relatie-momenten De relatie met jezelf Het afstemmen van professionele identiteit, talenten en motivatie van de zorgmedewerker op vernieuwend zorgen, cliënt en organisatie. De relatie met de cliënt Zorgmedewerkers ‘enablen’ de cliënt door (pro-)actief en professioneel vormgeven aan het gespreksproces; De relatie met familie en mantel Het zorgen voor een afgestemde rol, taak en werkverdeling tussen verwanten en professionals. De relatie met het netwerk Effectief, ondernemend en efficiënt inschakelen van het netwerk van andere disciplines en aanbieders om cliënt zo goed mogelijk te helpen. De relatie met het team en de organisatie De zorgmedewerker is onderdeel van het teamcollectief en bereikt daarmee vernieuwende zorgdoelen. Voor de cliënt en cliëntgroepen, met oog voor organisatiebelang

18 Leren met impact

19 Storyline

20 Van zorgorganisatie naar werkplaats voor geluk: de WAT vraag Wat zou jij het liefst oppakken?

21 Conclusie WAT v/d transitie Veelvoud aan thema’s Typologie relaties, ZM – cliënt de kern Rol zorgmedewerker complexer Focus nodig, richting bepalen

22 Quick fit?

23 Werkprincipes HOE Ervaringen van ‘het hele systeem’ Waarderend onderzoeken Delen/zichtbaar maken van ervaringen Eigenaarschap ‘op de vloer, van de vloer’  Aanbod Vilans op flyers

24 Doen de beste manier van denken Filmpje: Nieuwe perspectieven op werkenFilmpje: Nieuwe perspectieven op werken

25 Transitie van zorgorganisatie naar werkplaats van geluk = van de maatschappij = van de organisatie/het team = van jou en mij

26


Download ppt "De werkplaats voor geluk Jeroen Schumacher, senior adviseur 19 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google