De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economisch Platform 2 November 2015 Impressie-verslag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economisch Platform 2 November 2015 Impressie-verslag"— Transcript van de presentatie:

1 Economisch Platform 2 November 2015 Impressie-verslag
Inclusieve arbeidsmarkt: opgave of kans? Het Economisch Platform heeft als doel de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren met een compacte agenda en concrete acties. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt. Het Economisch Platform komt twee maal per jaar bijeen en bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert en aanzet tot nieuwe initiatieven.

2 Programma – kort verslag
Opening/welkom Joop Boertjens (dagvoorzitter) Presentatie/rondleiding VDL Wientjes door Chris Mulder (directeur) Voorgerecht/drankje Presentatie Jouke van Dijk (RUG) Presentatie Nina Beswerda (Werk in Zicht/Arbeidsmarktregio) Presentatie Jan Talens (Nova Work) Dialoog/gesprek met voorbeelden uit de regio (Avebe, Meesterwerk/SPS Assen, DmHvMd) Diner/tafelgesprekken Intermezzo door Grietha de Boer (HG, Betapunt Noord) over stavaza programma ‘Talent, Techniek en Energie’ Afronding en vervolg Kort verslag Op 2 november vond de bijeenkomst van het Economisch Platform Regio Groningen-Assen plaats met als thema ‘Inclusieve arbeidsmarkt: opgave of kans? Een grote opkomst tekende de belangstelling én actualiteit van het onderwerp en samen is verkend hoe we hier invulling aan kunnen geven. Boeiende sprekers, goede discussies, inspirerende voorbeelden, pittige tafelgesprekken én uiteraard een lekker hapje eten vormden de ingrediënten voor een geslaagde bijeenkomst. Vanuit de deelnemers is een werkgroep gevormd die met de uitkomsten van de avond aan de slag gaan om te zoeken naar één/enkele concrete acties. We waren te gast bij VDL Wientjes in Roden, waar Chris Mulder ons een rondleiding gaf in zijn bedrijf en de bedrijfsfilm van de VDL Groep liet zien.

3 Impressie Economisch Platform 2 november 2015
Opening Joop Boertjens opent de bijeenkomst, heet iedereen welkom en licht het programma toe. Ook geeft hij een korte terugblik op eerder bijeenkomsten. Op 20 april jl. stond het thema export naar Duitsland op het programma. In het verlengde daarvan is een handelsmissie georganiseerd (EDR en Exportclub Groningen) en is een masterclass opgezet vanuit de Rabobank welke inmiddels van start is gegaan. Andere resultaten zijn o.a. de financieringstafel die is opgericht en de gesprekken met de NAM over het meer regionaal uitbesteden van hun orderportefeuille. Voor het thema techniek-onderwijs is in 2013 het project ‘Talent, Techniek en Energie’ gestart waar Grietha de Boer (Hanzehogeschool/ Betapunt Noord) tijdens het diner een korte toelichting op gaf. Met ondersteuning vanuit de Regio Groningen-Assen is inmiddels op 69 basisscholen in het gebied dit project uitgerold. De doelstelling, 100 in 2016, wordt ruim gehaald en toepassing vindt ook plaats in een bredere regio. Jouke van Dijk: ‘aantal mensen met afstand is groot, nieuwe banen van groot belang’ Jouke van Dijk (hoogleraar Regionale Arbeidsmarkt RUG) houdt een presentatie over de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt, en specifiek ook de uitdagingen t.a.v. de participatiewet en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zijn boodschap is dat het ‘probleem’ fors is en dat in huidige situatie oplossingen lastig zijn. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en in het onderwijs (‘opleiden voor een loopbaan, niet voor een baan’) is een kernwoord en door digitalisering en robotisering verdwijnen banen (met name MBO 1 en 2). De Regio Groningen-Assen als groeiregio doet het goed, maar meer perifere gebieden hebben het lastig. Braindrain vindt ook meer plaats binnen het noorden (richting de stad) dan richting het Westen. Arbeidsmarktbeleid heeft in zijn ogen met name zin wanneer nieuwe banen worden gecreëerd. Reacties/vragen: Hein Visser geeft aan dat innovatie binnen het MKB een belangrijk thema is welke door veel bedrijven nog onvoldoende wordt (h)erkend. Na voorzet van Joost van Keulen meldt Wijnand Aalderink (RUG/Career Center) dat de RUG hierin een rol kan spelen en ook meer de ramen wil openzetten. Hij is bezig met een project om studenten beter te verbinden aan het regionale MKB, met als doel kennis en meerwaarde te bieden voor bedrijven. Verder biedt hij aan om als FEB een keer gastheer te zijn voor het Economisch Platform. René Kuipers is van mening dat robotisering niet alleen leidt tot banenverlies, maar ook tot nieuwe banen. Jouke: per saldo echter trend naar minder banen én meer hoogwaardige banen. Kuipers reageert dat hij een groot tekort aan lassers ziet en dat het tot nu toe niet gelukt is, samen met het UWV, hierin te voorzien. Zelfs niet na het aanbod voor interne opleiding én baangarantie. Geeft aan voor 50 mensen werk te kunnen vinden! Astrid Kramer (UWV) wil hierover graag in gesprek met hem. Nina Beswerda: ‘samen doen, niet wijzen naar elkaar’ en ‘sociaal beleid van groot belang voor duurzaam bedrijf’ Nina Beswerda (Werk in Zicht) geeft een toelichting op haar ervaringen als aanjager/verbinder voor de afspraakbanen waarvoor ze als ondernemer is gevraagd door de Arbeidsmarktregio. Zij ziet afgelopen maanden mooie nieuwe initiatieven ontstaan en een groeiende bereidheid onder ondernemers. Tegelijk is er ook nog veel onbegrip voor elkaar en zouden werkgevers nog meer het stuur zelf in handen moeten nemen. Haar aanpak: werken met pilots om dingen concreet te maken en plat te slaan. De eerste resultaten zijn er en aan nieuwe ideeën wordt gewerkt (o.a. project om werkgevers beter te ondersteunen en werkgevers en werknemers direct met elkaar in contact te laten komen). Reacties/vragen: Joost van Keulen benoemt de frustratie wanneer bedrijven wel vragen maar het vanuit overheid lastig is om goed te kunnen leveren. Vinden van oplossingen hiervoor is van groot belang. Jan Degenhart geeft aan dat er ook een cultuuromslag nodig is.

4 Impressie Economisch Platform 20 april
Jan Talens: ‘Werk(ver)delen als kans, ondernemen met mensen uit WSW/Wajong geeft altijd winst’ Jan Talens is directeur van NovaWork en verteldt over zijn ervaringen binnen het SW-bedrijf van Noordenveld en Westerkwartier-gemeenten. Al jaren geleden heeft men keuze gemaakt om werk van binnen naar buiten te brengen. Onder andere met hun methode Werk(ver)delen zijn goede successen behaald. In zijn ogen is het belangrijk om niet naar functies maar naar taken te kijken en zou het in dienst nemen van iemand met afstand voor ondernemers dubbel voordeel moeten opleveren (economisch én sociaal). Kansen ziet hij in reshoring, inzet van uitkeringen voor banen en coöperatiemodel voor Wajongers in het MKB! Reacties/vragen: Aangegeven wordt dat reshoring voor veel bedrijven niet uit kan en men in het verleden juist bewust gekozen heeft voor het verplaatsen van de productie. Ton Driessen: het denken in ketens biedt wellicht wel kansen (niet alleen bedrijf maar ook toeleveranciers, diensten). Jan Talens: wellicht biedt het anders kijken naar inzet van uitkeringen en mogelijk langjarig vastleggen financiële afspraken hierin wel kansen. Voorbeelden uit de regio Noel Snijder (Avebe): schetst hoe in zijn bedrijf dit onderwerp momenteel speelt. Het is een bewuste keuze van de organisatie om hiermee aan de slag te gaan en in zijn ogen is motivatie ontzettend belangrijk. Eerste ervaringen zijn positief en inzet van enkele Wajongers die taken rond schoonmaak van operators uit handen neemt werkt goed. Eddy Gelhever (SPS Assen/Meesterwerk): Meesterwerk werkt vanuit de vraag van ondernemers en met menselijke maat. Geeft aan dat zijn bedrijf gericht is op re-integratie maar zelf ook wel mensen met beperking een contract aanbiedt. Binnen SPS wordt door aantal bedrijven nauw samengewerkt en de wil hiertoe is belangrijke voorwaarde voor succes. In zijn ogen is dit model ook elders toe te passen. Derk Reiffers (Door Mensen Hier Voor Mensen daar): is actief met opzet van deze nieuwe Social Enterprise, waarbij het mes aan twee kanten snijd (inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor productie noodhulpgoederen). Het creëren van nieuw werk is daarbij een grote kans en hij benoemt daarbij ook de ‘sociale waarde’ van arbeidsplaats die ook in geld is uit te drukken (verdwijnen van onderscheid tussen uitkering en betaalde baan). Diner – tafelgesprekken - afspraken - sluiting Tijdens het diner is aan de hand van een aantal stellingen doorgesproken over het thema. Goede ideeën en suggesties zijn genoteerd en afgesproken is de output/resultaten van de bijeenkomst in een klein groepje op te pakken en te zoeken naar één/enkele concrete acties. Volgende mensen hebben zich aangemeld voor de werkgroep die begin december bij elkaar zal komen: Drewes Wildeman, Nina Beswerda, Gea Vellinga, Rene Kuipers, Ton Driessen. Joop Boertjens dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de bijeenkomst. Per mail wordt het verslag en de presentaties gedeeld, ook wordt een korte vragenlijst meegestuurd ter evaluatie. Volgende bijeenkomst: donderdag 7 april 2016, – uur Auteur: Erwin Vening programmaleider Economie, Regio Groningen Assen


Download ppt "Economisch Platform 2 November 2015 Impressie-verslag"

Verwante presentaties


Ads door Google